Menu
Nic van Holstein persfoto

De kerstdagen komen eraan, en dat betekent een moment van bezinning. Onder de kerstboom kunnen we alles overdenken dat het afgelopen jaar voorbij is gekomen. Dat is nogal wat: 2020 leek in niets op wat we gewend waren. Een tragische pandemie die complete mensenlevens op zijn kop heeft gezet en de maatschappij ontwricht.

Tegelijk was 2020 ook bepaald niet nieuw: want veel sluimerde allang onder de oppervlakte. Denk aan de kwetsbare positie van flexwerkers die er door de coronacrisis als direct hun werk verloren, ondanks een ongekend steunpakket om werkgelegenheid te behouden.

En wat te denken van het werk dat onze professionals in essentiële sectoren dag in dag uit vol passie doen om onze samenleving fatsoenlijk te laten draaien. De corona-crisis heeft blootgelegd hoe belangrijk zij zijn in sectoren als de veiligheid, de zorg en het onderwijs. Meer waardering zou op zijn plaats zijn, ook die boodschap is niet nieuw.

Sinds het begin van de crisis zijn wij in gesprek met het kabinet over het steun- en herstelpakket. De VCP is ook nauw betrokken de totstandkoming van het sociaal pakket. Daarbij willen wij ons ook inzetten om mensen van werk naar werk te helpen. Het is belangrijk dat de professional met al zijn kennis en kunde daarbij ook centraal staat.

Kortom, de VCP staat voor haar professionals en doet dat vanuit de overtuiging dat zij en de samenleving daar beter van worden. Voor ons niet meer dan vanzelfsprekend, maar niet altijd krijgt dat erkenning. Onze vasthoudendheid aan de doelstellingen van het pensioenakkoord valt niet overal in goede aarde, maar daar laten wij ons niet door weerhouden. Wij blijven ons inzetten voor een goed pensioen voor alle deelnemers: werkenden en gepensioneerden.

Kortom, de VCP is gecommitteerd aan de professionals. De collega’s van de VCP doen dat met een grote betrokkenheid en niet aflatende inzet. We staan middenin de samenleving, we staan voor welvaart en ook welzijn. Gezondheid en een goed welbevinden is een groot goed, daar zijn we ons het afgelopen jaar meer dan bewust van geworden.

Het algemeen bestuur en de medewerkers van de VCP willen iedereen bedanken die zich afgelopen jaar voor de vakcentrale heeft ingezet. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking in 2021 en wensen u fijne feestdagen en vooral een gezond nieuwjaar toe.
Ons bureau is komende periode gesloten in verband met de kerstvakantie. Voor dringende zaken kunt u rechtstreeks met mij contact opnemen.

Nic van Holstein, voorzitter VCP

 

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws