Menu

De middeninkomens hebben het minst profijt van het herverdelingsbeleid van de overheid. Dat blijkt uit de recent verschenen studie Profijt van de Overheid van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Volgens voorzitter Nic van Holstein van de Vakcentrale voor Professionals laat de studie zien dat de druk van herverdeling op de middeninkomens de afgelopen jaren veel te ver is gegaan.

Huishoudinkomens
De middeninkomens krijgen nauwelijks meer geld terug via uitkeringen en publieke voorzieningen dan ze aan premies en belastingen betalen, zo komt uit het SCP-rapport naar voren. Nederlandse huishoudens droegen in 2014 circa 250 miljard euro af aan de overheid in de vorm van premies, belastingen en eigen bijdragen. Zij ontvingen ook circa 250 miljard euro aan uitkeringen en door het gebruik van publieke voorzieningen. Sommige huishoudens, met name de lage inkomens, hebben ‘profijt van de overheid’: zij eindigen met meer inkomen dan ze begonnen. Andere eindigen met minder dan ze begonnen en hebben ‘nadeel van de overheid’.

Woningmarkt
Huishoudens met een middeninkomen hebben het minst profijt van de overheidsuitgaven aan publieke voorzieningen: 30% van de huishoudens met een middeninkomen moet het met een relatief klein bedrag doen: 21 procent van wat de overheid aan uitkeringen en publieke voorzieningen uitgeeft . Dit komt het duidelijkst naar voren bij wonen. Huishoudens met een middeninkomen profiteren minder op markt voor koop- en huurwoningen dan lage en hoge inkomens. De woningmarkt is voor middeninkomens minder betaalbaar en toegankelijk.

Inkomenspolitiek
De VCP vindt het onbegrijpelijk dat de besteedbare inkomens van professionals steeds meer onder druk zijn komen te staan. ‘De primaire lastendruk moet daarom omlaag’, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. ‘Ook de overige inkomenspolitiek heeft de middeninkomens zwaar getroffen. Dit moet veranderen, zodat werken aantrekkelijk blijft en als stimulans van de Nederlandse economie.’

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws