×

Dossier scholing en ontwikkeling

Naar een nieuwe arbeidsmarkt

De sociale partners krijgen een actieve rol op de arbeidsmarkt. Nu al helpen ze mensen van werk naar werk, vertelt Kim Hooiveld van De Unie.

Crisisdienstverlening

Aan het begin van de coronacrisis hield iedereen zijn hart vast. Er werd ernstig rekening gehouden met massaontslagen, toen de economie op de noodrem kwam te staan. Om die reden is een beroep gedaan op de sociale partners om zogeheten crisisdienstverlening op te zetten, met het doel om mensen van wie de baan op de tocht stond te begeleiden van werk naar werk.

Toekomstpro(o)f

De VCP heeft die handschoen actief opgepakt: in samenwerking met vakorganisatie De Unie werd Toekomstpro(o)f in het leven geroepen. Daar kunnen mensen terecht voor trajecten van werk naar werk, loopbaanadvies, testen, workshops en financieel inzicht. Ook kunnen werknemers die met werkloosheid worden bedreigd worden omgeschoold voor een functie waar meer vraag naar is.

Bouwstenen

Toekomstpro(o)f kwam niet helemaal uit de lucht vallen. De sociale partners vonden al langer dat zij een actieve rol zouden moeten spelen op de arbeidsmarkt. “De van werk-naar-werk begeleiding is daarbij een mooie aanvulling op de bestaande bouwstenen zoals CAO’s en sociale plannen. Niet iedereen kan aanspraak maken op al die verschillende regelingen: die zijn sectoraal bepaald en soms zelfs individueel. Dat kan dus betekenen dat je je baan kwijt raakt zonder dat je gebruik kan maken van ondersteuning en middelen uit je reguliere werk. Maar ook dan zou je aanspraak moeten kunnen maken op hulp om te voorkomen dat mensen in de WW terechtkomen”, vertelt Kim Hooiveld, die voor de VCP en De Unie Toekomstpro(o)f coördineert.

Tekst voor door onder afbeelding

Expertise

Hooiveld wijst er op dat afgelopen decennia is bovendien flink bezuinigd op de begeleidingscapaciteit, die via UWV en gemeenten loopt. “Wij denken daarom dat wij mede vanuit onze ervaring hier een belangrijke rol in kunnen spelen, zodat je kunt voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie terechtkomen en er aan kan bijdragen dat de uitkeringssituatie zo kort mogelijk is. Het draait er vooral om dat je mensen helpt om snel inzichtelijk te maken welke kwaliteiten je hebt en wat een passende stap in je carrière is, en dat je daarbij hulp kunt krijgen, of je nou hoog of laag bent opgeleid. Ook als je lang bij een werkgever hebt gezeten bestaat de kans dat je de feeling met de arbeidsmarkt bent kwijtgeraakt. Ook daarin kunnen we veel betekenen.”

Sociaal akkoord

Het vorig jaar gesloten MLT akkoord (zie ook artikel werk en inkomen – met linkje) gaat breder op dit onderwerp in. Er is breed draagvlak voor het voortzetten van het RMT programma, waarbij werknemers die onzeker zijn over hun baan niet werkloos worden maar tijdig hulp krijgen in hun loopbaan. Deze zogeheten pro-actieve arbeidsmarkt infrastructuur draait om veel meer dan werk naar werk alleen en gaat uitgebreid in op zaken als Leven Lang Ontwikkelen en regie krijgen over je loopbaan. “Belangrijk daarbij is dat de werknemer hierin wordt gefaciliteerd, zeker nu de scholingsaftrek is afgeschaft”, zegt Hooiveld. “Het is dan ook goed dat de rol van de professional in het MLT wordt genoemd. Professionals zijn in staat om voor innovatie te zorgen, ook voor de overheid. Belangrijk is dus dat zij ook de middelen krijgen om dit waar te maken. Ik denk dat wij de ervaring hebben dat we daar in een goede rol kunnen spelen, juist ook geredeneerd vanuit diezelfde professional.”

Toekomstpro(o)f in actie
Voor de werk-na-werk-trajecten zijn vorig jaar zogeheten Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) in het leven geroepen. Daarin hebben vakbonden hun krachten gebundeld met onder meer werkgevers, UWV en gemeenten. Binnen de RMT’s heeft het samenwerkingsverband van de VCP en De Unie in 2021 134 mensen in begeleiding genomen, met name met coachgesprekken. Kim Hooiveld: “We hebben in korte tijd laten zien wat we kunnen en zijn een serieuze speler in dit veld geworden. Het is mooi dat we heel direct van betekenis kunnen zijn voor werknemers door hen te begeleiden naar een andere baan. Daarmee voorkomen we werkloosheid en de daarmee gepaard gaande ellende.”