×

Dossier sociale zekerheid

Beleid met een praktische inslag

De WIA, arbeidsongeschiktheid en de WW. Het zijn veelomvattende begrippen, maar Monique van Meerendonk van Het Zwarte Corps (HZC) gaat er pragmatisch mee om.

Timmermansoog

Als een directeur een hamer nodig heeft, zal hij ongetwijfeld een goed exemplaar weten uit te kiezen. Een timmerman op zijn beurt zal dat ook doen, maar die kijkt met een praktisch oog: hoe ligt de hamer in de hand, welke vorm heeft hij, dat soort zaken. Over zo’n praktisch ingesteld timmermansoog beschikt Monique van Meerendonk van HZC. Die blik gebruikt ze in haar werk als rayonbestuurder voor haar eigen achterban, en als lid van de Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid bij de VCP, die zich met een breed scala aan onderwerpen bezighoudt, zoals arbeidsongeschiktheid, vervroegd uittreden, hybride werken en de WW.
“Binnen de werkgroep WDI heb ik een vrij unieke positie. Daar ben ik meer de timmerman, te midden van voornamelijk directeuren. Van huis uit ben ik iemand die vooral kijkt naar wat er op de werkvloer nodig is. Bij HZC doe ik dat ook: ik vertaal beleid naar een praktische uitwerking. Denk daarbij ook aan zaken als instroom en hoe je mensen goed kunt scholen.”

Meerwaarde

Hier zit volgens haar ook de meerwaarde van HZC voor de VCP. HZC is de vakvereniging van technische professionals werkzaam in vele sectoren, zoals de bouw, infra, cultuurtechniek, transport, de groensector en het grondverzet. HZC sloot zich in 2017 aan bij de VCP, als vakorganisatie met professionals die enerzijds begaan zijn met hun vak maar net als ieder ander zaken als scholing en pensioen goed geregeld willen hebben en gezond de eindstreep willen halen. “Ik zou onze achterban willen omschrijven als goed opgeleid: doorgewinterde professionals die veel met hun handen doen, maar daarbij ook hun hoofd gebruiken. Het hijsen van een last met een torenkraan op 210 meter hoogte luistert heel nauw. En niet alleen in technisch opzicht. Bij ons gelden dus ook intellectuele verwachtingen en inzicht in de omstandigheden, dat wordt nog wel eens vergeten.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Rayonbestuurder Monique van Meerendonk van HZC

Calamiteitenregeling

Binnen de WDI slaagde HZC er in de persoon van Monique in meer aandacht te krijgen voor de zogeheten calamiteitenregeling, die voorziet in doorbetaling wanneer het werk door extreme weersomstandigheden stil komt te liggen. “Mede door onze inbreng kan een werknemer nooit meer aansprakelijk worden gesteld wanneer de calamiteiten-WW ten onrechte wordt uitbetaald. Ik ben er trots op dat de VCP dit met ons aan boord voor elkaar heeft gekregen.”

Mondig

Ook op andere manieren vraagt Van Meerendonk aandacht voor de positie van haar achterban. “Om een voorbeeld te noemen: de meeste mensen die in de WIA terechtkomen, zijn niet hoog opgeleid en gaan niet snel een discussie aan met een bedrijfsarts. Hoger opgeleiden zijn vaak mondiger en laten zich minder snel verbaal intimideren. Ik zie het mede als mijn taak om vanuit mijn rol ook hierop te wijzen in het sociaal overleg zodat er richting SER een completer beeld gegeven kan worden.”
“Omgekeerd maak ik hier op mijn beurt ook weer kennis met andere gezichtspunten. Bij een groot deel van de VCP-achterban is thuiswerken door corona gemeengoed, in sectoren als de landbouw en de bouw is dat minder vanzelfsprekend. Maar je ziet wel dat men ook daar naar creatieve oplossingen zoekt en werkprocessen waar mogelijk aanpast. Zo zie je dat corona ook weer goede dingen kan brengen.”

Issues in 2021
De VCP heeft zich vorig jaar volop ingezet voor de positie van mensen met een Wajong-uitkering. Mede op ons aandringen besloot het kabinet om meer financiële garanties te geven wanneer iemand onverhoopt zijn baan verliest. Veel Wajongers vinden niet snel nieuw werk en door corona is hun situatie op de arbeidsmarkt verslechterd. Verder kwam de VCP op voor de brede groep mensen met een arbeidsbeperking. De VCP pleit voor meer hulp op maat en voor regionale dienstverlening, zodat mensen met een beperking niet meer afhankelijk zijn van de gemeente waar ze wonen. Binnen de SER schreef de VCP mee aan een advies over kinderopvang. Daarin wordt ervoor gepleit het stelsel van kinderopvang betaalbaar, toegankelijk en eenvoudig te maken, dat vergroot de kans op deelname aan de arbeidsmarkt.