×

Marc de Natris, VCP-bestuurder

Het verschil maken

Marc de Natris, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren KVMO, is in 2019 lid geworden van het Algemeen Bestuur van de VCP. In een gesprek met de VCP licht hij zijn beweegredenen toe.

Waarom ben je lid geworden van het AB?
Ik ben één van de twee vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur vanuit de ambtenarencentrale CMHF. De CMHF is met ongeveer 60.000 leden de grootste vereniging binnen de VCP.

Wat doet KVMO en wat is jouw relatie met de CMHF?
Naast dagelijks bestuurslid van de CMHF ben ik voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren. De KVMO is de belangenorganisatie van marineofficieren. De bestuurders van de vereniging zijn over het algemeen actief dienende officieren. Ons motto is van, door en voor marineofficieren. De KVMO behartigt zowel de (arbeidsvoorwaardelijke) belangen van het collectief als van het individu. Daarnaast lobbyt zij zowel bij de politiek als de samenleving voor het behoud van een krachtige marine.

Wat wil je als bestuurder bereiken?
Ik wil samen met mijn medebestuurders van de VCP een moderne vakbond maken. We zijn een vakbond van professionals. Met de kennis en kunde die binnen de VCP aanwezig is moeten we het verschil in vakbondsland kunnen maken. Actievoeren als het moet maar als het even kan met gedragen oplossingen komen.

Hoe kijk je terug op je eerste jaar als AB-lid?
Het afgelopen jaar is er veel energie gestoken in het moderniseren van ons pensioenstelsel. Op gezette tijden hebben we actie gevoerd om druk op de politiek te zetten maar gelijktijdig zijn we ook met ons eigen toekomstvisie op het gebied van pensioenen naar buiten getreden. En daar mogen we, als nu nog kleinste vakcentrale, best trots op zijn. Het laat zien dat de VCP in staat is om de aanwezige kennis en kunde te mobiliseren en dit om te zetten in een gedragen visie.

Wat zijn voor jou speerpunten en wat zijn concrete acties op dit punt?
Mijn motivatie om in het algemeen bestuur plaats te nemen is het moderniseren van de VCP. Hoe gaan we de komende jaren van de VCP een moderne en toekomstbestendige vakcentrale maken. Hoe gaan we er voor zorgen dat professionals lid blijven dan wel worden. Dit laatste kan in mijn ogen alleen succesvol geschieden als we onze professionals meer gaan bieden dan alleen de standaard vakbondswerkzaamheden. De VCP en de aangesloten verenigingen zullen in mijn ogen moeten gaan investeren in netwerken met dezelfde kennis en interessegebieden. Een mooi voorbeeld hiervan is de Coalitie voor Veiligheid. Een coalitie van 18 vakbonden binnen het veiligheidsdomein.

Marc de Natris tijdens een pensioenactie op het Binnenhof in gesprek met minister Cora van Nieuwenhuizen
Marc de Natris tijdens een pensioenactie in gesprek met minister Wouter Koolmees