×

Over de VCP

De VCP aan het werk: diverse overlegtafels

Voor de professional

In alles wat de VCP doet, staat het belang van de professionals voorop. Professionals die gaan voor hun vak en vol passie en overgave hun beroep uitoefenen: bij defensie, politie, in de zorg, het onderwijs of bijvoorbeeld de luchtvaart. Het zijn uiteenlopende vakgebieden, maar daarbinnen zijn werk, inkomen, bijscholing of een goed pensioen allemaal even belangrijk.

Overlegtafel

Binnen en buiten de VCP zijn we vrijwel dagelijks bezig met gesprekken over zaken als arbeidsvoorwaarden en arbeid gerelateerde vraagstukken, het vak van de professional en de professionaliteit van medewerkers. Dat doen we in de eerste plaats voor de twaalf organisaties die direct bij ons zijn aangesloten (indirect zijn het meer dan zestig). Deze organisaties op hun beurt hebben meer dan 160.000 individuele leden (bron: CBS, 2019).

Belangrijkste overlegstructuren van de VCP (tekst loopt door onder afbeelding)

VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp en bestuurder Bob van der Wal in de SER-Raad

Van advies tot lobby

Bij de SER dragen we bij aan de totstandkoming van adviezen voor het kabinet. De VCP maakt deel uit van de SER-raad en heeft zitting in talrijke commissies die zich bezighouden met zaken als arbeidsmarkt, sociale zekerheid, onderwijsvraagstukken, robotisering, duurzame ontwikkeling en diversiteit. Bij de Stichting van de Arbeid praten de sociale partners over uiteenlopende onderwerpen, zoals onderwijs en arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Tot slot voert de VCP geregeld overleg met de landelijke politiek en organisaties waar de sociale partners bij betrokken zijn.

Welzijn

De VCP heeft een brede maatschappelijk visie, waarin we oog hebben voor zowel welvaart als welzijn. Nederland heeft een periode van flinke economische groei achter de rug, maar – zoals de coronacrisis nu laat zien – die kan zomaar wegvallen met alle gevolgen van dien. Omdat welzijn steeds meer een verantwoordelijkheid van het individu zelf is, kijkt de VCP wat onze rol hierin kan zijn.

(Foto: Dirk Hol)