×

Communicatie

Een authentiek verhaal

Naar buiten gaan met waar we goed in zijn, zo zou je de VCP-communicatie het best kunnen omschrijven.

In het centrum

Met stakingen en CAO’s haalt de VCP het nieuws doorgaans niet. Het sluiten van arbeidsovereenkomsten doen de aangesloten organisaties zelf, hetzelfde geldt voor eventuele acties. De VCP opereert in het centrum van het sociaal economisch overleg, en veel onderwerpen waarmee wij communicatief de boer opgaan spelen dan ook juist daar.

Relevantie

Dat is goed terug te zien in onze contacten met de media. De herziening van het pensioenstelsel is een onderwerp waarmee we ons regelmatig in de kijker spelen, met belangrijke zaken als indexatie maar ook met technische kwesties (die overigens niet minder belangrijk zijn). Zo haalde de VCP het afgelopen jaar meerdere malen de kolommen van PensioenPro met onder meer onze standpunten over verlaging van de zogeheten aftoppingsgrens en het bestuursmodel van pensioenfondsen in het nieuwe stelsel.

Taakverdeling

Per (deel)onderwerp bekijken we telkens welke spreker de VCP het beste naar voren kan schuiven. Bij pensioenen gaat het doorgaans om bestuurder Ruud Stegers en beleidsmedewerker Klaartje de boer. Bij het vorig jaar overeengekomen advies van de sociale partners voor sociaal economisch beleid 2021-2025 deed voorzitter Nic van Holstein het woord. Namens de VCP voerde hij ook de onderhandelingen. Het SER-advies was voor ons een van de belangrijkste nieuwsmomenten van het afgelopen jaar.

Corona

Ook corona was vaak aanleiding om de media te benaderen, met reacties op de afbouw van de steunmaatregelen, het al dan niet invoeren van de QR-code en de maatschappelijke onrust het algemeen. Ook de positie van jongeren in het licht van de beperkende maatregelen trok de aandacht. Diverse publicaties maakten melding van de zorgen van VCP Young Professionals over de carrièreontwikkeling en de positie van starters.

Tekst loopt door onder afbeeldingen

VCP-voorzitter Nic van Holstein in gesprek met journalist Sophie van Leeuwen van BNR bij de presentatie van het SER-advies voor sociaal-economisch beleid
VCP-voorzitter Nic van Holstein in gesprek met de media bij de presentatie van het SER-advies voor sociaal-economisch beleid

Enquêtes

De VCP maakte ook zelf het nieuws met enquêtes, waarmee we in 2021 zijn gestart. Het eerste onderwerp was thuiswerken, meer dan driehonderd mensen uit onze achterban deden aan de enquête mee. VCP-voorzitter Van Holstein mocht voor de microfoon van BNR tekst en uitleg geven. Het komende jaar zullen we wederom enkele enquêtes uitzetten.

Persvoorlichters

Bij de vraag hoe communicatie op een bepaald onderwerp vorm moet krijgen, zoeken persvoorlichters en communicatieadviseurs uit het sociaal domein elkaar regelmatig op. Denk daarbij aan het nieuwe pensioenstelsel, de regionale mobiliteitsteams (zie het artikel met Kim Hooiveld) en het zogeheten Nationaal Platform Leren en Ontwikkelen (NPLO), dat nog in ontwikkeling is. Ook binnen de VCP-achterban zijn er contacten tussen voorlichters en communicatieadviseurs. In oktober was er een jaarlijks bijpraatmoment waarin we online onze ideeën konden uitwisselen.