×

Dossier werk en inkomen

Grip op welvaart en welzijn

Het SER-advies voor brede welvaart heeft de sociale partners weer nadrukkelijk op de kaart gezet. VCP-voorzitter Nic van Holstein kijkt er met voldoening op terug.

Brede welvaart

Wat vier jaar eerder niet lukte, lukte vorig jaar wel. De sociale partners vonden elkaar in het SER-advies voor brede welvaart. Het advies geeft antwoord op de grote maatschappelijke vraagstukken van dit moment, waarbij het niet alleen gaat om grip op werk maar ook om grip op je leven. Die twee hebben veel met elkaar te maken, zoals de WRR in een rapport ook al aangaf. Het gaat niet alleen om harde welvaart, uitgedrukt in economische cijfers, maar ook om kwaliteit van leven: dat mensen bijvoorbeeld brede toegang hebben tot onderwijs, gezondheidszorg, en werk en privé goede kunnen combineren.

Arbeidsmarkt

Het advies omvat een reeks aanbevelingen over investeringen in de publieke sector, toekomstig verdienvermogen en niet in de laatste plaats de arbeidsmarkt. Een belangrijke passage uit het akkoord is dat bij structureel werk in principe een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hoort. Het belang daarvan mag niet onderschat worden, zegt Nic van Holstein, die namens de VCP de onderhandelingen voerde. “Je kunt gerust spreken van een trendbreuk, na de afgelopen jaren waarin flexibilisering volledig doorschoot. Wij roepen al heel lang dat dit niet zo kan: mensen hebben behoefte aan zekerheid, op werk, op inkomen, op zekerheid in hun bestaan. De SER heeft dat in het advies overgenomen, dat zit er goed in.”

Tekst loopt door onder afbeeldingen

Presentatie van het MLT-advies
VCP-voorzitter Nic van Holstein tijdens de SER-raad, die het MLT-advies op 18 juni formeel vaststelde.
SER-raad online bijeen

Voldoening

Van Holstein kijkt met ‘voldoening’ naar het resultaat, zeker gezien de voorgeschiedenis. “Het was niet altijd makkelijk om tot elkaar te komen. Als je met elkaar praat, is het belangrijk dat je goed op je zaak let, te luisteren wat de ander zegt, met alle emoties die daar soms mee gepaard gaan. Tegelijk moet je kijken waar de gezamenlijke belangen liggen, de belangen van je achterban behartigen en die betrokken houden, zodat je uiteindelijk ook het draagvlak krijgt voor wat je samen hebt afgesproken. Dan is het mooi dat je herkenning en erkenning ziet van de punten waar je voor gestreden hebt, collega’s in het overleg hebt meegekregen en uiteindelijk naast elkaar staat om het resultaat aan de pers te presenteren.”

Professional

Voor de VCP is het van belang dat in het advies op meerdere plekken aandacht is voor professionals, ook in de publieke sector. De professionals in onderwijs, zorg, veiligheid en uitvoering zijn uiteindelijk het fundament van de samenleving, daarom moeten we daarin investeren. Van Holstein: “Investeringen zijn belangrijk met het oog op werkdruk, innovatie en de grote transities van dit moment.”

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord dat eind vorig jaar werd gesloten, wordt veel naar het SER-advies verwezen. “Dat is een goed en hoopvol teken”, zegt Nic van Holstein. “Het heeft de sociale partners weer nadrukkelijk op de kaart gezet. Dat geldt voor de VCP net zo. Als je kijkt naar wat wij belangrijk vinden en waar wij ons sterk voor maken, dan zie je dat veel daarvan in het advies is gekomen: denk niet alleen aan de arbeidsmarkt maar ook aan de rol van de professional. Als sociale partners houden we elkaar daarin vast, ook de komende tijd. Het is goed dat het kabinet mooie beloftes doet, maar het moet uiteindelijk wel worden omgezet in beleid.”