×

VCP Young Professionals

Jongeren praten actief mee in de SER

VCP Young Professionals was in 2019 actief betrokken bij de totstandkoming van de SER-verkenning over de positie van jongeren ‘Hoge verwachtingen’. Wouters Kools van de stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM) kijkt terug.

In het rapport heeft het SER-Jongerenplatform (onderdeel van de SER, bestaande uit diverse jongerenorganisaties waaronder VCP YP) gekeken in hoeverre Nederlandse jongeren zijn toegerust om zich te kunnen ontplooien, een zelfstandig bestaan op te bouwen en hoe zij dit zelf ervaren. Vier belangrijke mijlpalen zijn daarbij in het bijzonder onder de loep genomen: vervolgopleiding, werk en ondernemen, de eerste (eigen) woning en een eigen gezin. Het rapport meldt dat jongeren over het algemeen gelukkig zijn, maar zich ook belemmerd voelen omdat beleid niet altijd rekening houdt met hun positie.

Wat valt voor jou het meest op in de verkenning?
Door dit traject heb ik met eigen ogen kunnen zien hoe kwetsbaar de positie van sommige jongeren is. Dit komt door een combinatie van factoren zoals het leenstelsel, een toegenomen druk op jongeren en het niet krijgen van een vaste aanstelling. Veel jongeren met een hoge studieschuld moeten een woning zoeken, zonder steun van ouders is dat haast onmogelijk. Daarnaast zien we dat veel Young Professionals vaak werken in flexwerk, waardoor hun sociale zekerheid niet altijd volledig is gegarandeerd.

Wat was de rol precies als VCP YP in de verkenning?
Onze aandacht ging in het bijzonder uit naar zaken als hoge schulden, onvoldoende toegankelijke kinderopvang, beperkte mogelijkheden tot het volgen van een tweede master. Maar denk ook aan prestatiedruk en stress, aandacht voor de nadelen van flexwerken, meer geschikte en betaalbare woningen voor jongeren en aandacht voor discriminatie van jongeren op de arbeidsmarkt. Bij belangrijke onderwerpen sloten wij als VCP YP aan bij de CBAC en er was continue afstemming met beleidsmedewerkers van de VCP.

Tekst loopt door onder afbeelding

Vlnr: Wouter Kools, Marieke de Bart en Bart de Bart van SWOM

Hoe kijk je terug op de totstandkoming van het advies?
Wij zijn tevreden over het resultaat. Ten eerste heeft het rapport veel aandacht gekregen, in de media en ook in de politiek. Ten tweede is beter zichtbaar geworden met welke knelpunten jong werkenden en kwetsbare jong werkenden te maken hebben. Dit rapport helpt ons dan ook verder om specifiek aandacht te vragen voor hun positie. Het is belangrijk dat jongeren worden betrokken in besluitvorming want het gaat ook over hun toekomst.

Wat is de volgende stap?
Er staan een hoop onderwerpen op de politieke agenda. Het is van belang dat het SER-jongerenplatform hierbij betrokken blijft. De SER zal met een aantal concrete onderwerpen aan de slag gaan. De jongerenorganisaties gaan onderzoek doen naar het leenstelsel, mentale druk bij jongeren en kansenongelijkheid onder jongeren. Daarnaast zijn wij druk om VCP YP verder te ontwikkelen en bijeenkomsten te organiseren waarin jonge werknemers met elkaar in gesprek kunnen gaan over onderwerpen die spelen in het maatschappelijke debat. Denk daarbij ook aan zaken als klimaat, pensioenen, arbeidsvraagstukken en onderwijs.