×

Loopbaanontwikkeling

Automatisering, economische ontwikkeling en historische tekorten aan mensen speelt ook een rol in 2023. De arbeidsmarkt is in een paar jaar tijd flink veranderd. Voor hulp bij loopbaanontwikkeling en als banenverlies op de loer ligt, zijn de VCP en de Unie in 2020 gestart met crisisdienstverlening en loopbaanontwikkeling met het project Toekomstproof.

Wat doet de VCP-arbeidsmarktdienstverlening?
De positie van de vakbonden als belangenbehartiger voor werkend Nederland versterken.

Resultaten van VCP-crisisdienstverlening in 2023
De VCP is gestart in 2020 met crisisdienstverlening als gevolg van arbeidsmarktgevolgen door Covid-19. Het is een regionale samenwerking tussen UWV, gemeenten, werkgevers en vakbonden.
In een samenwerking met De Unie deed de VCP in 2023 in 10 van de 35 arbeidsmarktregio’s van-werk-naar-werkbegeleiding. En waren we tevens bestuurlijk actief in 10 Regionale Mobiliteits Teams (RMT’s). Meer info: https://www.benjijtoekomstproof.nl/
Daarnaast ontwikkelde de Coalitie voor Veiligheid (CvV) binnen het VCP-project een toerit-arrangement binnen de veiligheidssector.

Taak
Er is samenwerking tussen vakbonden in de regio’s, maar wel met behoud van eigenheid. Eveneens is er een samenwerking met UWV en gemeenten, waarbij vakbonden ook dienstverlenend zijn aan werklozen en NUG’ers.
Tevens is er steeds meer vraag naar dienstverlening van vakbonden, ook door UWV en gemeenten. Met het ministerie SZW wordt gekeken naar de structurele borging in een nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur. In dit overleg wordt de VCP in de landelijke SZW-werkgroep Mobiliteit vertegenwoordigd door Bart Willems.

Zo werkt Toekomstproof aan ieders toekomst 

  • Uitgebreide kennismaking en intake
  • Meerdere gesprekken met coach
  • Persoonlijk plan van aanpak
  • Workshops op maat
  • Zelfinzicht en ontwikkeling met geavanceerde tests
  • Omscholing, opleidingen en cursussen

Loopbaanbegeleiding
De betrokken, deskundige en ervaren werkcoaches van toekomstpro(o)f staan klaar, met een uitgebreide intake, waarna er een persoonlijke coach is, n.a.v. het bespreken van de situatie bepalen waar behoefte aan is en een plan van aanpak opstellen. Daarna volgt een uitgebreid traject, volledig op persoonlijke wensen en doelen. Meer informatie op Toekomstproof.nl

Jaaroverzicht 2023 toekomstpro(o)f

Toekomstpro(o)f is een initiatief van de VCP en De Unie. Met gebundelde krachten helpen we mensen in Nederland aan een passende baan: door er samen naar te zoeken, loopbaanadvies te geven, te ondersteunen bij (om)scholing en financieel inzicht te bieden.

“In 2023 hebben we, vanaf 2021, in totaal 1434 kandidaten toekomstpro(o)f gemaakt. Onze trajecten worden beoordeeld met 4,4 van de 5 sterren. FNV/CNV waardeert met sterren dus voor uniformiteit doen wij dat nu ook. 58% heeft tijdens of direct na het traject een nieuwe baan gevonden. Cijfers waar we best een beetje trots op zijn. Het team bestaat uit 10 zeer bevlogen coaches, die een gemiddelde beoordeling kregen van 4,6 van de 5 sterren”, aldus Marije Jager, programmamanager Regionale Mobiliteits Teams (VCP/De Unie). “De doelgroep bestaat uit 61% werkzoekend werk naar werk, 26% met WW werkzoekend en 17% overig, waarvan 39% zelfstandige en 49% Nug. Onze doelgroep bestaat voor een groot deel uit vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 44 jaar”.