×

Dossier werk en inkomen

Maatschappelijk onbehagen: waar blijft de echte lastenverlichting?

De VCP hamert al jaren op lastenverlichting, maar zag er in 2019 opnieuw weinig van. Middeninkomens profiteren nog steeds niet van de economische groei, merkt ook vakorganisatie CMHF, actief bij onder meer overheid, onderwijs en veiligheid. Dit leidt tot groeiende maatschappelijke onrust: de professional gaat zich steeds meer roeren.

Nieuwe crisis kunnen mensen niet aan

Binnen de achterban van de VCP is sprake van veel onbehagen. Globalisering, digitalisering, flexibilisering, hoge belastingen, het zorgt allemaal voor onzekerheid. Onderwijzers voerden het afgelopen jaar actie, binnen de sector veiligheid is na jaren van bezuinigingen de rek eruit. Reden om bij het kabinet meerdere malen aan de bel te trekken. Een volgende crisis zullen veel mensen niet aankunnen, zo waarschuwde de VCP het afgelopen jaar al.

Lasten bleven stijgen

Veel mensen hebben de lasten (energie, wonen, zorg) ook in 2019 weer zien stijgen. BTW-verhogingen zorgen voor hogere prijzen en ook de lokale lasten gaan omhoog. “Het resultaat is dat mensen ook nu op hun uitgaven moeten blijven letten. Het besteedbaar inkomen blijft onder druk staan”, zegt CMHF-voorzitter Rob Hunnego. Wie meer gaat verdienen, merkt daar in zijn portemonnee vaak weinig van: “Uit onderzoek bleek dat 100 procent van de brutoloonstijging op een of andere manier wordt wegbelast.”

Eerlijke verhaal

De overheid wordt er intussen niet geloofwaardiger op. “Aan de ene kant wordt van alles beloofd, maar in de praktijk valt het gewoon tegen. De overheid vertelt geen eerlijk verhaal, zelfs de Raad van State heeft dat gesignaleerd”, zegt Hunnego. Volgens hem zijn er voldoende mogelijkheden om de lasten te verlichten en investeringen te doen in onder druk staande publieke sectoren.

CMHF-voorzitter Rob Hunnego