×

VCP netwerkorganisatie

Nieuwe verbindingen

Werkoverleg, webinars, online-denktanks, het begint steeds meer gemeengoed te worden binnen de VCP.

Ondanks, of misschien wel dankzij de beperkende coronamaatregelen, ontstonden er het afgelopen jaar nieuwe verbindingen. Omdat live-ontmoetingen vaak niet mogelijk waren, zijn we elkaar steeds meer online gaan opzoeken. Niet alleen voor reguliere werkoverleggen, maar ook voor speciale events.

CAO-onderhandelaars

Voor het tweede jaar op rij was de bijeenkomst van CAO-onderhandelaars van de VCP online. Twintig mensen namen eraan deel, onder wie leden van vakorganisaties De Unie, CMHF, HZC en VNV. VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk hield een presentatie over macro-economie en ging daarbij onder meer in op de impact van huizenprijzen, transities als klimaat en energie op het besteedbaar inkomen, de tekorten op de arbeidsmarkt en het belang van onderzoek en innovatie voor verbetering arbeidsproductiviteit en toekomstige welvaart.

Energiekosten

De bijeenkomst leverde boeiende discussies op over het snijvlak van macro-economie en de CAO-praktijk en over de vraag of lonen nog wel gelijke tred houden met de veranderingen in de economie en de kosten van leven. Volgens Amerik Klapwijk zijn er zo tal van zaken die relevant zijn voor het CAO-overleg. Stijgende zorg- en energiekosten bijvoorbeeld leiden tot toenemende onzekerheid en transities brengen veel zorgen van huishoudens met zich mee.

Tekst loopt door onder afbeeldingen

Denktank VCP buigt zich over wooncrisis (zie ook foto boven)
VCP webinar hybride werken

Denktank VCP YP

VCP Young Professionals lanceerde vorig jaar een denktank, voor het verzamelen van input uit de aangesloten organisaties. De eerste ontmoeting was in juni en leverde direct interessante gesprekken op over onder meer de werk-privé balans en hybride werken. In september was de tweede bijeenkomst van de denktank, die in het teken stond van de woningcrisis waar veel jongeren tegenaanlopen. Zowel op de huur- als koopmarkt is het voor jongeren op zijn zachtst gezegd behelpen. Het overleg leverde geen silver bullet op, er zijn over een breed front maatregelen nodig, was de algehele conclusie. Vanuit de jongeren zijn verschillende ideeën ingebracht om de positie van jongeren op de woningmarkt te verbeteren, rekening houdend met de brede groep die zich op de woningmarkt bevindt.

Webinar

In september hield VCP YP een webinar over hybride werken, ook een onderwerp dat veel jongeren hoog zit. Isolement, weinig verbinding met anderen, de druk om toch vooral online te moeten zijn, veel thuiswerkende jongeren lopen er tegenaan. Moniek Schoenmaker van Jong Rabo hield tijdens het webinar een presentatie en noemde de problemen die jongeren door thuiswerken ondervinden ‘best heftig’. “We ontvingen zorgwekkende signalen, ook voor corona al. Jongeren missen doorgroeimogelijkheden en vragen zich af waar ze het allemaal voor doen, nog los van de thuissituatie zelf.” Conclusie van de bijeenkomst: jongeren doen er goed aan zich meer te laten zien en duidelijk te maken wat hen echt bezighoudt, ook aan hun leidinggevende.