×

Interview Wim Groeneweg

Opkomen voor de belangen van jonge agenten

In oktober 2022 is namens de politievakbond ACP Wim Groeneweg lid geworden van het Algemeen Bestuur van de VCP.

Hoe was je ervaring bij het toetreden tot het AB van de VCP?
“Op 22 juni 2022 ben ik voorzitter geworden van de ACP. Bij de VCP ben ik officieel benoemd in oktober 2022. Ik zat eerder wel in het AB bij het CNV dus ik ken het werk van de vakcentrales in Nederland wel aardig. Als ACP hebben we een moeilijke en roerige tijd achter de rug. Het was vooral een kwestie van het herstellen van vertrouwen, ook voor de rol die de ACP in de VCP had. Waar ik me vooral op heb proberen te richten, is dat we samen onze rol en verantwoordelijkheid in de VCP oppakken. Wat ik heel belangrijk vind, is dat we een voortvarend collegiaal bestuur hebben. Er zijn veel verschillende opvattingen en richtingen binnen de VCP en dan is het belangrijk om met elkaar te proberen bepaalde doelen te bereiken. Ik heb het gevoel dat we weer in balans zijn gekomen als ACP. Zo kunnen we ook onze rol in de VCP beter gaan spelen.”

Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar 2022?
“Mijn belangrijkste taak was weer balans brengen en vertrouwen terugwinnen voor de ACP en dat is niet helemaal vanzelfsprekend gegaan. Toen ik ben begonnen, heb ik ervoor gezorgd dat ik elke keer m’n stukken gelezen had en serieus mee kon spreken in het debat. Er zijn best ingewikkelde dossiers bij de VCP en het is belangrijk dat we in hoofdlijnen voor de professionaliteit van onze achterban staan en dat ze zich kunnen ontwikkelen. Ook was het van belang om van onze kant uit een gerechtvaardigde positie in te nemen in de pensioendiscussie. Dat vind ik wel hele belangrijke onderwerpen. Mijn achterban goed vertegenwoordigen vind ik belangrijk. De compensatieregelingen die bij de pensioendiscussie aan de orde zijn, moeten we bijvoorbeeld op een goede manier waarborgen voor onze achterban.”

Verjonging?
“Ja bij de ACP hebben we een bestuur waarin veel verjonging plaatsvindt. Bij de ACP werven we op de politiescholen; ze worden gelijk lid van de politiebond. Dus in ons ledenbestand is sprake van verjonging. Dat heeft ook wel een beetje met de geschiedenis te maken. Eigenlijk was dit heel lang geleden al zo dat het vanzelfsprekend was dat als je bij de politie ging werken, je dan automatisch lid werd van de politiebond.”

Wat was in 2022 een gebeurtenis die veel indruk heeft gemaakt?
“Dat SER-voorzitter Kim Putters in ons bestuur was en dat we heel nadrukkelijk hebben nagedacht over de positie in de SER en de rol die de centrales daarin spelen. Ik vond het een heel inspirerend gesprek. We overleggen veel en uiteindelijk moet het gaan over die individuele werknemer die in de polder aan het werk is. Belangrijk is om zichtbaar te maken wat er gebeurt tijdens een overleg. Het gaat erom dat we opkomen voor de belangen van jonge mensen die aan het werk zijn. Politiemensen die een jong gezin hebben en hun leven lang leren, hebben een goed inkomen nodig om te kunnen leven, bijvoorbeeld om een huis te kunnen kopen. Kortom er moet gewoon geld op de plank komen, ook als die inflatie hoog is en dat maakt het van belang om hiervoor op te komen.”

Opleiding in de sector en maatschappelijke betrokkenheid
“Eigenlijk ben je een leven lang aan het studeren bij de politie. Er zit ook veel gespecialiseerde kennis. Mensen willen bij de politie werken omdat ze hun maatschappelijke betrokkenheid willen tonen. De salarissen voor het politievak kunnen nog wel iets hoger, net zoals in de andere sectoren als het onderwijs en de zorg, juist om het voor mensen aantrekkelijk te maken. Goede arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk.”

Transitiebureau
“Met steun van de VCP is een Transitiebureau opgezet samen met de verschillende sectoren in het veiligheidsdomein zoals defensie, de marechaussee, boa’s en justitie. Als mensen bij de politie iets anders willen gaan doen, dan proberen we ze bijvoorbeeld voor defensie of de douane te behouden. Bij het Transitiebureau kunnen ze zich melden en dan kijken we wat ze graag willen met de vaardigheden die zijn opgebouwd. We kijken of we ze kunnen laten doorstromen naar een andere sector binnen het veiligheidsdomein. Dit initiatief wordt met veel enthousiasme door HR ontvangen. Het Transitiebureau is in 2022 opgezet en is nu op het punt om operationeel te gaan.”

Thema’s in 2023
“De thema’s die in 2023 centraal staan, zijn de RVU-regeling, jonge mensen en armoedebestrijding.”

Tevreden over VCP
“Ik ben tevreden over de goede voorbereiding van de VCP in de CBAC en vooral ook de goede organisatie hiervan. We hebben de zaken goed op orde en doen het werk op de goede plek op het goede moment. Wat mij opvalt is dat er in het bestuur de nodige deskundigheid zit om een goede serieuze rol te spelen in de polder en ook naar de ministeries toe, dat stelt mij gerust en ik ben blij met onze voorzitter; ik vind dat hij een goede rol speelt. De VCP was afgelopen jaar in 2022 zelfbewust, overtuigd van eigen opvattingen en liet zich niet ondersneeuwen door allemaal andere opvattingen in de top. Eigen koers en autonoom, dit zijn voor mij de woorden die bij de VCP passen het afgelopen jaar.”

Wim Groeneweg trad aan als nieuwe voorman van de ACP, de politievakbond waar hij jaren terug ook aan verbonden was. In de tussentijd was hij onder meer burgemeester, wethouder en raadslid, in onder meer Vianen.