×

Dossier pensioen

Pensioenakkoord: mijlpaal na jaren onderhandelen

Binnen het sociaal-economisch overleg was het Pensioenakkoord zonder twijfel het belangrijkste moment van 2019. Ook de VCP en haar achterban gingen akkoord, maar niet zonder slag of stoot.

De VCP krijgt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) niet elke dag op bezoek, maar op 18 juni 2019 was er alle aanleiding voor. De Algemene Vergadering, het breedste besluitvormingsorgaan van de VCP, stemde die dag in met het Pensioenakkoord, dat eerder die maand was gesloten. VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp kon minister Wouter Koolmees persoonlijk melden dat na FNV en CNV ook de achterban van de VCP zich achter het akkoord had geschaard. Hiermee was de weg vrij voor de uitwerking van het Pensioenakkoord.

Tekst loopt door onder foto’s

Vlnr: VCP beleidsmedewerker Klaartje de Boer, vicevoorzitter Gerrit van de Kamp, secretaris Ruud Stegers, minister Koolmees en VCP-penningmeester Rob Hunnego
VCP-achterban stemt in met Pensioenakkoord, midden op de foto SER-voorzitter Mariëtte Hamer

Doelen

De VCP heeft tijdens de onderhandelingen zwaar ingezet op de doelen en waarborgen die uiteindelijk in het akkoord zijn opgenomen. Concreet betekent dit dat een nieuw pensioenstelsel niet tot een versobering mag leiden en dat er compensatie moet komen voor afschaffing van de zogeheten doorsneesystematiek. Ook mogen er geen pech- en gelukgeneraties ontstaan en dient het indexatieperspectief terug te komen. Het zijn juist deze punten waar de VCP-achterban zekerheid over wil. Een goed Pensioenakkoord staat of valt met de uitwerking.

Geen gelopen race

Voor de uitwerking van het Pensioenakkoord is een speciale Stuurgroep opgericht, die na de zomervakantie aan het werk is gegaan. Binnen de Stuurgroep hecht de VCP groot belang aan te bereiken resultaten zoals beschreven in het Pensioenakkoord. “We sturen er scherp en kritisch op dat deze resultaten worden gerealiseerd”, zo gaf Gerrit van de Kamp direct aan. De zorgen van de VCP gelden vooral voor het aanvullend pensioen. “Onze verenigingen zijn niet op voorhand overtuigd dat het vanzelfsprekend is dat de stuurgroep tot passende oplossingen komt. Daar zullen wij vanuit onze eigen verantwoordelijkheid in de uitwerkingsfase nauwlettend over waken. Ondanks het ja van de VCP is er geen sprake van een blanco cheque.”

Pensioenacties

Aan het Pensioenakkoord ging het nodige vooraf. Na het stuklopen van de pensioenonderhandelingen eind 2018 hebben de vakcentrales op diverse plaatsen actie gevoerd. In de Tweede Kamer werd een stil protest gehouden en op het Malieveld was een grote manifestatie (die in verband met de tramaanslag in Utrecht vroegtijdig moest worden afgebroken). Ook de Haagse binnenstad was het toneel van protestacties.

Beeldimpressie van de pensioenacties (tekst loopt door onder afbeelding)

Manifestatie op het Malieveld in maart, de bijeenkomst werd afgebroken na de tramaanslag in Utrecht
Actie op het Binnenhof, voorzitter Nic van Holstein in gesprek met minister Hugo de Jonge, februari 2019
Protestactie op het Plein, met VCP-bestuurder Harry van Herpen (UOV)
Protestactie op het Plein, met leden van vakvereniging Het Zwarte Corps

VCP maakt film over pijnpunten pensioendossier

Het zou een presentatie op het Malieveld worden, maar het werd een film. VCP-bestuurder Ruud Stegers (vicepresident van de VNV) en Jacqueline van Langeraad (pensioenwoordvoerder bij de CMHF) maakten in het voorjaar van 2019 een video over de pijnpunten in de pensioendiscussie. In 20 minuten zetten ze uiteen waardoor de onderhandelingen eind 2018 vastliepen.

 

  • Lees ook het interview met Ruud Stegers in het jaarverslag
Om media op deze website af te spelen, moet je marketingcookies toestaan
Video afspelen op Youtube

VCP-pensioenplan

Kort voordat de onderhandelingen vorig jaar officieel werden hervat, kwam de VCP met een eigen pensioenvoorstel. Dit plan voorziet in een afgewogen pensioencontract dat zou kunnen werken voor iedereen en waarin rekening is gehouden met de verschillende belangen. Vanwaar dit plan: de VCP kon geen ja zeggen tegen het contract dat eind 2018 voorlag. Maar nee zeggen schept ook een verplichting. De uitgangspunten bleven hetzelfde, namelijk dat solidariteit en collectiviteit de ankers blijven van een goed, toekomstbestendig pensioenstelsel.