×

Dossier pensioen

Uitwerking van het pensioenakkoord luistert nauw

Een transitie van formaat: zo kun je de herziening van het pensioenstelsel gerust noemen. CMHF-pensioenwoordvoerder Jacqueline van Langeraad blikt terug op wederom een bewogen jaar.

 

Omvangrijk

Over het nieuwe pensioenstelsel is zo’n tien jaar onderhandeld, en als alles goed gaat, treedt het over vijf jaar definitief in werking. Op dit moment wordt het Pensioenakkoord, dat in 2019 tot stand kwam, in wetgeving omgezet. Het parlement moet dit jaar een besluit nemen over de Wet Toekomst Pensioenen; de Raad van State heeft er inmiddels advies over uitgebracht. “Een omvangrijk proces, dat draait om veel pensioengeld, om zekerheid van werkenden en gepensioneerden en niet in de laatste plaats om nauwgezette formuleringen, tot ver achter de komma”, zegt Jacqueline van Langeraad.

Internetconsultatie

Het jaar begon met een 25 pagina tellende reactie van de VCP op de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel dat het nieuwe pensioenstelsel moet vormgeven. “Voor ons was dit een goed moment om de voorliggende wetsteksten en toelichting tegen het licht te houden.” De VCP was na de afronding van de hoofdlijnennotitie tijdelijk niet betrokken bij de overleggen over de uitwerking van het Pensioenakkoord. Inmiddels zitten we weer aan tafel.

Tekst loopt door onder afbeelding

Jacqueline van Langeraad
Jacqueline van Langeraad en Ruud Stegers in actie tijdens de opnames van de VCP-pensioenvideo's

‘Wat betekent het voor mij?’

In de reactie op het conceptwetsvoorstel toonde de VCP zich voorzichtig positief, al zijn er nog wel belangrijke kanttekeningen. De VCP spreekt van losse eindjes, maar ziet tegelijk voldoende mogelijkheden om het met elkaar compleet te maken. “De belangrijkste vraag die deelnemers zich stellen is dit: wat betekent het voor mij? Daar zijn doorrekeningen voor nodig en daar koerst de VCP scherp op”, zegt Jacqueline van Langeraad. Ze noemt het verder een gemiste kans dat een aantal belangrijke zaken niet uitgewerkt, maar zijn doorgeschoven voor verdere uitwerking in lagere wet- en regelgeving. De VCP heeft aandacht gevraagd voor een breed scala aan onderwerpen die alle generaties aangaan, waaronder de grote groep deelnemers voor wie de compensatie uiterst onzeker is en de risico’s die jongeren lopen bij wisseling van baan.

Pensioenvideo’s

De vraag ‘wat betekent het voor mij’ stond ook centraal in een unieke reeks pensioenvideo’s die de VCP in het voorjaar van 2021 heeft gemaakt. Een megaklus waarin in beeld en tekst wordt uitgelegd waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Jacqueline van Langeraad stelde de video’s met VCP-bestuurder Ruud Stegers samen. Tal van deelonderwerpen worden kort en bondig uitgelegd, zodat het voor iedereen inzichtelijk is.

Bekijk hier de introductievideo (tekst loopt door onder video)

Om media op deze website af te spelen, moet je marketingcookies toestaan
Video afspelen op Youtube

Deadline

In 2021 werd ook duidelijk dat de beoogde deadline voor het nieuwe pensioenstelsel niet wordt gehaald. Zowel de transitie als de invoering van het nieuwe stelsel schuift een jaar op, zo maakte het kabinet bekend. De VCP spreekt van een verstandig besluit, de benodigde zorgvuldigheid staat tenslotte voorop. Op dit moment ligt het wetsvoorstel voor de Wet Toekomst Pensioenen bij de Raad van State voor advies en moet de wet voor het einde van het jaar door de Tweede en Eerste Kamer zijn goedgekeurd.

Nabestaandenpensioen

Op een aantal belangrijke deelonderwerpen liet de VCP het afgelopen jaar ook van zich horen. Dat gold onder meer voor de voorstellen voor het nabestaandenpensioen. Bij de uitwerkingen bleek dat nabestaanden ondanks jarenlange opbouw toch met lege handen kunnen komen te staan. In een opiniestuk waarschuwde de VCP hiervoor. “Er is minder aandacht geweest voor het nabestaandenpensioen bij de uitwerking van het pensioenakkoord, maar het door ons bedachte alternatief zou een oplossing kunnen zijn,” aldus Jacqueline van Langeraad. Momenteel wordt met alle partijen breed naar oplossingen gekeken.

ZZP’ers

Een ander onderwerp waar de VCP zich sterk voor maakt is deelname aan het pensioenstelsel voor ZZP’ers. Ook daarover zijn afspraken gemaakt in het Pensioenakkoord. De VCP vindt dat het kabinet veel harder moet drukken op dit onderwerp. Een belangrijk argument is dat er geen scheefgroei mag ontstaan tussen werknemers en ZZP’ers een grote groep zzp’ers met onvoldoende buffers. Tot slot werkte de VCP binnen de Stichting van de Arbeid mee aan een ‘aanvalsplan’ om het aantal mensen zonder pensioen omlaag te brengen. Een voortgangsrapportage is in december naar het kabinet gestuurd.