×

Vooruitblik 2024

In 2024 viert de VCP (Vakcentrale voor Professionals) een dubbel jubileum. De Vakcentrale voor Professionals draagt haar naam tien jaar. De VCP heeft een langere historie die nu vijftig jaar teruggaat.

“De VCP vindt het belangrijk dat de positie van professionals en middengroepen op de radar blijft. Onze inbreng laat zich samenvatten in drie kernpunten waarop een adequate aanpak nodig is: welzijn middengroepen onder druk; beter functionerende arbeidsmarkt; geef professionele ruimte”, aldus Nic van Holstein.

De VCP heeft een aantal specifieke punten, voornamelijk vanuit het perspectief van werk en inkomen, die wij meegeven. Wij laten de stem van professionals horen. De professionals in de brede middengroepen mogen niet vergeten worden. De inkomens- en uitgavenzekerheid van de middengroepen staan zwaar onder druk. Onvermijdelijk komen er grote kwesties op Nederland af. Wij geven de politiek verscheidene punten mee ter verbetering van de positie van de middeninkomens in Nederland. Middengroepen willen zelfredzaam blijven. Zeker ook in het licht van de transities waar ons land voor staat.

Het is belangrijk dat de politiek voortgaat met de uitwerking van het samenhangend arbeidsmarktpakket. Wij denken dat het uitgewerkte pakket zorgt voor een trendbreuk naar een betere arbeidsmarkt. Het is een afgewogen pakket met draagvlak vanuit sociale partners. In onze position paper hebben we verder suggesties gedaan ter verbetering van de positie van werknemers, de sociale zekerheid, verbetering van industrie, de (sociale) innovatie, professionele ruimte, het innovatievermogen van Nederland en om in te zetten op verbetering van de maatschappelijke sectoren. We moeten samen werken aan een overheid die naast de burger staat.