×

VCP-voorzitter Nic van Holstein

Voorwoord

Welkom bij het jaarverslag van 2022.

Een jaarverslag waarin een goede indruk wordt gegeven van ons werk bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP), met interessante interviews en achtergronden bij de activiteiten van de VCP in 2022. Er wordt stilgestaan bij de positie van middengroepen, de arbeidsmarkt-infrastructuur, de professionele ruimte en de uitwerking van het SER middellange termijn advies (MLT-advies). Vanzelfsprekend wordt er daarnaast stilgestaan bij verschillende andere dossiers die in 2022 aan de orde waren.

2022 is het jaar waarin Covid-19 in een endemische fase is gekomen en de maatregelen zijn afgeschaald. Ondanks dat de situatie genormaliseerd is, heeft de coronaperiode een zware wissel getrokken op de samenleving.
Helaas is 2022 ook het jaar van de invasie van Oekraïne door Rusland. Met het kabinet is herhaaldelijk gesproken over de gevolgen. Er is veel aandacht voor defensie en de professionals die voor onze veiligheid instaan.

De oorlog in Oekraïne heeft sociaal-economische effecten voor de Nederlandse samenleving; naast de vluchtelingenstroom, merken veel huishoudens – ook middengroepen – de effecten van energieprijzen, grondstoftekorten en daaruit voortvloeiende inflatie. Het kabinet informeert sociale partners over maatregelen die getroffen worden. De VCP vraagt bij het beleid met name aandacht voor de prijsstijgingen voor de brede middengroepen.

De VCP heeft geparticipeerd in de trajecten van de SER. In 2022 heeft de VCP binnen de StvdA gewerkt aan verschillende onderwerpen, waaronder pensioenen, sociale zekerheid en duurzame inzetbaarheid. Er wordt in het jaar 2022 intensief gewerkt aan de uitwerking van de voorstellen uit het SER MLT-advies. Na een brief op hoofdlijnen in 2022 heeft dat begin 2023 geresulteerd in een Kamerbrief van SZW over de uitwerking van het arbeidsmarktpakket.

2022 werd verder gedomineerd door de kamerbehandeling van de Wet Toekomst Pensioenen. De VCP houdt daarbij continu het oog op de doelen van het pensioenakkoord. VCP heeft ook haar zorgen uitgesproken over de marginale druk en nivelleringsdrang waardoor middengroepen steeds meer in de knel komen.

De wereld staat niet stil. Er liggen urgente kwesties die niet kunnen wachten waar nodig zal de VCP daar bij de politiek aandacht voor vragen. Inmiddels is het kabinet gevallen. 2023 komt daardoor in perspectief van veranderingen.

Het belang van de professionals staat in alles wat de VCP doet voorop. Professionals die gedreven hun beroep uitoefenen, ook in tijden dat het steeds moeilijker is om de eindjes aan elkaar te knopen. Mijn waardering gaat uit naar de collega’s van de VCP die zich dag in dag uit gedreven inzetten voor het belang van professionals.

Nic van Holstein
Voorzitter VCP

 

Foto: Christiaan Krouwels