×

Voorwoord 2023

Welkom bij het online magazine van de VCP.

Een terugblik op 2023! Dit in een aantal dossiers en interviews die interessant zijn voor de achtergrond. Ook kijken we vooruit naar de lopende zaken.

Afgelopen jaar heeft de VCP inhoudelijk een punt gemaakt van de positie van middeninkomens. Voor miljoenen Nederlanders dreigt het leven onbetaalbaar te worden. De VCP waarschuwt al jaren voor de hoge lasten en het gebrek aan uitgavenzekerheid. De VCP pleit bij de politiek voor nadrukkelijker oog voor de middengroepen. De val van het kabinet maakt de situatie van veel huishoudens niet minder urgent.

Naar aanleiding van de val van het kabinet heeft de VCP een position paper geschreven, waarin in de aanloop naar de verkiezingen onze opvattingen bij de politieke partijen onder de aandacht zijn gebracht. Later ook aan de informateurs. Wij zorgen dat de positie van middengroepen en professionals op de radar blijft bij de politiek en beleidsmakers. Dat hebben we gedaan in 2023 en blijven we doen. Dat past bij het motto van de VCP: ‚ÄúSamen laten wij de stem van professionals horen.”

Ik denk dat het belangrijk is dat de professionals in onze achterban vertegenwoordigd worden op het sociaal-economisch speelveld.

Zeker in het vooruitzicht van ons jubileumjaar.