×

VCP-voorzitter Nic van Holstein

Voorwoord

Twee jaar terug ontkwam ik er niet aan in het voorwoord aandacht te besteden aan corona. En dat terwijl we terugkeken op 2019, een jaar waarin de pandemie nog ver van ons bed stond. Nu zijn we twee jaar verder en is Oekraïne in oorlog, wat we tot voor kort evenmin voor mogelijk hielden. En net als corona zal dit grote impact op ons hebben.

Toen wij aan dit VCP-jaarverslag begonnen, hoefden we niet lang na te denken over een thema: transitie. De naweeën van corona, hervormingen op de arbeidsmarkt, ons pensioenstelsel, klimaatverandering, digitalisering, robotisering: onderwerpen waar wij als VCP iets van vinden en waar we dus ook actief in zijn. De oorlog in Oekraïne en alles wat daarmee samenhangt – veiligheid, energievoorziening, grondstoffen, de economie – past ook naadloos in dat rijtje.

Als VCP maken we ons graag sterk voor bestaanszekerheid. Doorgaans definiëren we dat vooral in termen van werk en inkomen. Zekerheid over koopkracht, welvaart, een goed pensioen, dat soort zaken. Maar er is veel te zeggen om het accent ook te leggen op dat andere: ons bestaan. We moeten vol aan de bak om onze veiligheid zeker te stellen.

Voor onze eigen defensiebonden is die boodschap niet nieuw. Zij hameren al jaren op versterking van de strijdkrachten, met een fatsoenlijk loon en degelijk materieel. Deze boodschap wordt nu breed gehoord en gedragen. Ons bestaan duikt ook op in het debat rond de klimaatverandering. Het gaat hierbij allang niet meer alleen over temperatuurstijging, maar ook over zaken als voedselvoorziening en over de vraag of leven op sommige plekken op aarde in de toekomst überhaupt mogelijk zal zijn.

Transities zijn er in alle vormen en maten. Professionals spelen hier een cruciale rol in, omdat ze doen waar ze goed in zijn en tegelijk betekenisvol zijn, voor hun organisatie en de samenleving als geheel. Het afgelopen jaar zaten we volop in transitie, zoals u in dit jaarverslag zult lezen. Met aandacht voor corona, dat onder ons blijft, en al die andere zaken die impact hebben op ons leven en waarmee wij ons als VCP steeds meer bezig zullen houden. Met dit jaarverslag willen wij u hier inzicht in geven. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik die graag.

Nic van Holstein
Voorzitter VCP