×

Jaarverslag 2019

Voorwoord

In een jaarverslag blikken we altijd terug op het jaar dat achter ons ligt. Dat is nu niet anders, ware het niet dat de wereld inmiddels totaal is veranderd. De corona-crisis vormt geen onderdeel van dit jaarverslag, maar ik ontkom er niet aan er iets over te zeggen. De crisis raakt aan fundamentele zekerheden, ten aanzien van gezondheid, maatschappelijke omgang en economie.

Momenteel spreken we op wekelijkse basis met het kabinet over de gevolgen voor werkgelegenheid en economie: over noodpakketten en over het nieuwe normaal. In de zorg laten professionals momenteel op extreme wijze zien wat het betekent om professional te zijn. Laten we zorgen dat de waardering die nu voor deze professionals gevoeld wordt niet wegebt wanneer de crisis over is.

Het jaarverslag dat voor u ligt, geeft een goede indruk van onze activiteiten. En anders dan voorgaande jaren verschijnt het online. Een online magazine met interessante interviews en achtergronden bij de activiteiten van de VCP in 2019. Er wordt uitvoerig stilgestaan bij het pensioenakkoord. Na acties resulteerden intensieve onderhandelingen in juni in een pensioenakkoord tussen sociale partners en het kabinet. In juni 2019 heeft een uitgebreide achterbanraadpleging plaatsgevonden over het totaalpakket. In de tweede helft van 2019 is gestart met de uitwerking van een nieuw pensioenstelsel. Verder aandacht voor werk en inkomen en het maatschappelijke onbehagen. Natuurlijk wordt er daarnaast stilgestaan bij verschillende andere dossiers die in 2019 aan de orde waren.

In alles wat de VCP doet, staat het belang van de professionals voorop. Professionals die gaan voor hun vak en vol passie en overgave hun beroep uitoefenen. In de collega’s van de VCP komen beide kenmerken samen: vol passie gaan voor het belang van professionals. Een team om trots op te zijn.

Nic van Holstein
Voorzitter VCP