Menu
Landelijke manifestatie op Malieveld voor goed pensioen

De acties voor een goed pensioen zullen op 18 maart een hoogtepunt bereiken met een landelijke manifestatie op het Malieveld in Den Haag. De VCP zal erbij aanwezig zijn en roept haar aangesloten organisaties op om mee te doen. “Een goed pensioen is in het belang van iedereen, daar maken wij ons sterk voor. Het kabinet moet voelen dat het ons menens is”, zegt VCP-actiecoördinator Gerrit van de Kamp. Ook de komende weken zijn er diverse actiemomenten.

Pensioencursus
Aan de manifestatie in Den Haag zullen diverse sectoren en de vakcentrales VCP, FNV en CNV deelnemen. Op 12 uur begint er een drie uur durende pensioencursus voor de veiligheidssector. Verder is er onder meer een rollatorrace, er zijn workshops en er is een loket voor aangifte tegen pensioendiefstal. Om 15 uur volgt er een protestmars door de stad.

Zwaan-kleef-aan actie
Het begin van de dag zal ook niet onopgemerkt blijven. De bedoeling is dat de zwaailichtsectoren (waaronder politie, brandweer) een zogeheten ‘zwaan-kleef-aan’-actie houden, op weg naar Den Haag. Het moet een estafette worden per regio. Ook in de regio’s zelf zullen op allerlei manieren acties worden georganiseerd, zoals werkonderbrekingen. Verder zijn er in de aanloop naar 18 maart tal van acties.

Doe mee!
Organisaties die bij de VCP zijn aangesloten worden opgeroepen om mee te doen de komende weken en natuurlijk op 18 maart. De afgelopen weken waren er al diverse protesten (onder meer op het Binnenhof en in de Tweede Kamer) waar de VCP en diverse bij haar aangesloten verenigingen aanwezig waren. Aanmelden kan bij Sal Stam. Voor aansluiting bij regionale acties de komende weken kan men ook terecht bij regio coördinatoren van FNV en CNV.

Volg de voorbereidingen
De vakcentrales VCP, FNV en CNV hebben een gezamenlijke facebookpagina (goedpensioen.nu) waarop de voortgang van de acties van de komende weken te volgen is. Daarnaast komt er een speciale actiepagina waarop aankondigen kunnen worden gedaan. VCP-organisaties die op 18 maart of daarvoor in actie komen, kunnen dat melden bij Sal Stam.

Onderhandelingen
De acties voor een goed pensioen werden vorig jaar in gang gezet, na het stuklopen van de onderhandelingen tussen de sociale partners en het kabinet. De afgelopen weken protesteerden de vakbonden al op diverse plaatsen tegen het pensioenbeleid van het kabinet. Zo was er een actie op het Binnenhof en een blokkade voor het ministerie van SZW en de Malietoren.
Pensioeneisen van de vakcentrales
FNV, CNV en VCP hebben het kabinet opgeroepen om structurele toezeggingen te gaan doen op de volgende punten:
1. Werkenden moeten op tijd kunnen stoppen met werken. De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn onhoudbaar. Mensen met zwaar en/of hoog-risico werk halen nu al te vaak niet gezond hun pensioen. Daarom moet de AOW-leeftijdsverhoging nu worden bevroren en de 1 op 1 koppeling worden aangepast.
2. Er moet maatwerk mogelijk zijn. Vakbonden willen op cao-niveau afspraken kunnen maken over regelingen om bij zwaar en hoog-risico werk eerder te kunnen stoppen dan de AOW-leeftijd. Dat moet fiscaal worden ondersteund en boetes (RVU-heffing) op eerder stoppen moeten van tafel.
3. We eisen aanpassing van de financiële spelregels en rekenregels als onderdeel van de verbeteringen in ons pensioenstelsel, waardoor indexering van de pensioenopbouw van werkenden en het inkomen van gepensioneerden mogelijk wordt en kortingen bij veel fondsen (op korte termijn) voorkomen kunnen worden.
4. Door aanpassingen van het stelsel mogen geen pech- en gelukgeneraties ontstaan. Eventuele negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw stelsel moeten direct en adequaat worden gecompenseerd.
5. Alle werkenden moeten in staat zijn een goed pensioen op te bouwen. Ook ZZP’ers en werknemers met onzekere contracten. FNV, CNV en VCP zijn van mening dat om redenen van een eerlijke arbeidsmarkt en een goed perspectief op een koopkrachtig inkomen, ook na het werkzame leven, in principe voor iedere werkende een automatische deelname van pensioenopbouw in de tweede pijler moet gelden.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws