Menu

Leeftijdsverhoging IOW zinloze maatregel
De VCP heeft haar oproep herhaald om de leeftijdsgrens voor de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) niet te verhogen. Wel onderschrijft de VCP dat de maatregel met vier jaar wordt verlengd en de verlenging ook daadwerkelijk per 1 januari in moet gaan. Aanleiding daarvoor is een brief met spoedeisende wetgeving van minister Koolmees. De IOW treedt in werking na afloop van een WW- of- WGA-uitkering, zodat mensen niet hun huis hoeven op te eten.

Slechte arbeidsmarktpositie
Op dit moment ligt de leeftijdsgrens op 60 jaar, het kabinet wil die verhogen naar 60 jaar en vier maanden. Volgens de VCP is de kans op een baan onder deze groep zo klein dat het kabinet van de leeftijdsverhoging in dit voorstel zou moeten afzien. “Dat geldt niet alleen voor mensen die vlak voor hun AOW zitten, ook voor de groep daaronder is het bijna onmogelijk om weer aan werk te komen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Vraagtekens bij sollicitatieplicht
De VCP wil ook dat het kabinet andere onderdelen van de IOW-regeling verandert. “Wij zetten vraagtekens bij de sollicitatieplicht. Voor veel mensen die de volledige WW-periode hebben doorlopen, lukt het haast niet om een baan te vinden. Een beperking van de sollicitatieplicht is wat ons betreft op zijn plaats. Een sollicitatieplicht is alleen nuttig als er een reële kans is op een baan. Ook zou de overheid meer moeten investeren zodat ouderen meer kans maken op re-integratie.”

Crisismaatregelen moeten worden teruggedraaid
De VCP vindt verder dat het kabinet een aantal crisismaatregelen uit 2015 moet terugdraaien. Zo ging de hoogte van de uitkering vier jaar geleden omlaag, van 70 procent van het minimumloon naar 70 procent van het sociaal minimum van een alleenstaande, en worden alle inkomsten nu in mindering gebracht op de uitkering. Ook de verrekening met het nabestaandenpensioen moet van tafel, zegt de VCP.

Lees hier de volledige reactie van de VCP op de internetconsultatie eerder dit jaar

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws