Menu
CMHF: nú meer geld voor publieke sector

De (semi)publieke sector staat voor haar patiënten, leerlingen en onze veiligheid. Maar een fatsoenlijke waardering voor deze inzet blijft nog steeds uit, schrijft CMHF (aangesloten bij de VCP) vandaag in De Telegraaf.

Waardering

Het afgelopen jaar was er vanuit de samenleving en politiek Den Haag veel aandacht voor de (semi)publieke sector. Politici verdrongen elkaar om hun waardering uit te spreken voor onze verpleegkundigen, agenten, militairen en onderwijzers. Deze waardering is terecht omdat in het afgelopen Coronajaar de werknemers in de (semi)publieke sector alle zeilen hebben moeten bijzetten om de samenleving gezond, veilig en draaiende te houden. Wederom hebben ze hun loyaliteit getoond aan onze samenleving. Ze hebben zichzelf weggecijferd door zich zonder enig voorbehoud dienstbaar te stellen aan onze samenleving. Dit soms met grote persoonlijke gezondheidsrisico’s.

Bezuinigingen

Eens temeer is pijnlijk duidelijk geworden wat de gevolgen zijn van de jarenlange bezuinigingen. De investeringen in de publieke sector zijn gedaald van 50% naar 42% van de Nederlandse verdiensten. Het jarenlang niet investeren in mensen, materieel en gebouwen en het grote aantal vacatures en de wegbezuinigde functies gaan de samenleving nu opbreken. Maar wat zijn de gevolgen daarvan voor diverse sectoren? Een beknopt overzicht.

Zorg

Hier is het afgelopen jaar pijnlijk duidelijk geworden dat de publieke sector niet kan opschalen als bijzondere omstandigheden hierom vragen.

Door het tekort aan “handen aan het bed” zal de werkdruk en werklast van zorgprofessionals en al degenen die in de zorg werkzaam zijn de komende maanden te hoog blijven met als gevolg dat het ziekteverzuim verder zal toenemen. Operaties worden uitgesteld. Dat zijn er inmiddels meer dan 100.000!

“Er zal geïnvesteerd moeten worden in onze zorgprofessionals, dit kan alleen door nu andere keuzes te maken. De beschikbare middelen zullen op die plaats terecht moeten komen waar de problemen zijn en dat is bij onze zorgprofessionals. Alleen op die manier kunnen we gaan bouwen aan een toekomstbestendige zorg”, aldus Stella Salden, voorzitter NU’91.

Onderwijs

Het onderwijs kampt al jaren met grote personeelstekorten en een onaanvaardbaar hoge werkdruk, achtereenvolgende kabinetten hebben deze hete aardappel voortdurend doorgeschoven. Corona heeft de problemen die hierdoor ontstaan ernstig versterkt. Duidelijk is dat dit grote gevolgen heeft voor de resultaten van de leerlingen waarbij de zwakste leerlingen nog eens extra hard worden getroffen.

De grote werkdruk vanwege uitval door ziekte (en het niet kunnen vinden van vervangers), het deels online en deels fysiek lesgeven en de voortdurende wijzigingen in beleid (dicht, half open, geheel open en vervolgens weer nagenoeg dicht) maken dat het personeel er flink doorheen zit.

“De periode van pleisters plakken is wat ons betreft voorbij,” aldus Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv, “extra investeringen in salarissen, extra personeel en de bestrijding van de werkdruk zijn op korte termijn nodig. Investeringen in onderwijs zijn een zeer rendabele investering in de toekomst van ons land!”

Politie

Bij de veiligheidssectoren ‘van hetzelfde laken een pak’. Van de politie en boa’s is het afgelopen jaar veel gevraagd om onze samenleving veilig te houden. De recente politie-inzet tijdens ‘avondklokrellen’ en demonstraties lijkt een uitputtingsslag met relschoppers te worden. Ook hier is capaciteit en deugdelijk materieel een probleem. Het eerste verzoek om onafhankelijk onderzoek waarom de mobiele eenheid niet tijdig in een stad is ingezet is in middels ingediend.

Het antwoord is simpel, zij waren reeds elders ingezet en net als in de zorg kun je het personeel en materieel maar één keer inzetten.

Defensie

Bij Defensie zijn dezelfde geluiden te horen. Onlangs is er een petitie gestart om aandacht te vragen voor de dramatische staat van onze krijgsmacht. Het groot aantal vacatures leidt tot niet inzetbare eenheden en schepen die tegen de kant liggen omdat er geen bemanningen meer zijn. “Door juist nu in veiligheid te investeren zorgen we ervoor dat we veel weerbaarder worden en de krijgsmacht haar functies als first responder én last line of defence adequaat kan invullen” aldus KLTZ Rob Pulles voorzitter van de gezamenlijke officierenverenigingen

Ook bij de veiligheidsregio’s worden de effecten van jarenlange bezuinigingen op de repressieve sterktes van zowel brandweer maar ook bij de GGD’en steeds pijnlijker duidelijk.

Overheid

De afgelopen maanden heeft onze samenleving veel gevraagd en gekregen van onze publieke sector. De (semi)publieke sector heeft laten zien dat zij staat voor haar patiënten, leerlingen en onze veiligheid.

Het is wrang om te moeten constateren dat de waardering voor deze inzet door onze politici alleen met de mond wordt beleden. Geen woorden maar daden, daar gaat het om. Zeker nu op dit moment miljarden worden uitgegeven aan het ondersteunen van het bedrijfsleven houden de regereringspartijen ‘de hand op de knip’ als het gaat om het investeren in onze publieke sector. Dit verdienen onze publieke sector medewerkers niet.

En zoals oud-Ombudsman Brenninkmeijer in Buitenhof aangaf, de rechtsstaat en het hele systeem staan onder druk. “Zonder ambtenaren, rechters en Kamerleden die kunnen staan voor de wetten en regels van dit land en die het algemeen belang willen dienen, draait alles de soep in.”

Zonder ambtenaren, rechters, enz. kan er niet bestuurd worden. Aleid Ringelberg, voorzitter CMHF Rijk: “Zorg voor meer kennis en inhoudelijk vakmanschap. Geen politieke spelletjes, maar gedegen bestuur en beheer van dit land. Vanuit een sterke democratische rechtsstaat waarin de burger kan vertrouwen op zijn overheid en de publieke sector.”

Hoe nu verder?

De verkiezingen staan voor de deur. Alle politieke partijen geven in hun verkiezingsprogramma’s aan dat er weer moet worden geïnvesteerd in onze (semi)publieke sector. Een publieke sector die zwaar onder druk staat door het grote aantal vacatures, vergrijzing en achterstallig onderhoud in de breedste zin van het woord. Het wordt dan ook tijd dat onze politici in het belang van onze samenleving in actie komen. De CMHF zal hier de komende periode op inzetten. Ervoor zorgen dat onze publieke sectormedewerkers de waardering krijgen die zij verdienen. Geef hen een volwaardige beloning waarmee zij hun werk naar behoren kunnen doen. En bovenal: begin met fatsoenlijke cao’s waaruit dit blijkt!

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws