Menu

Het kabinetsplan om mensen na hun AOW-gerechtigde leeftijd te laten doorwerken zorgt voor oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Dat stellen FNV, VCP en CNV in een brief aan de Tweede Kamer die binnenkort hierover vergadert.

65-plussers zijn voor werkgevers goedkoper dan andere werknemers, omdat er voor hen bijvoorbeeld minder werknemersverzekeringen hoeven te worden betaald. Ook werken zij vaker tegen een lager loon. FNV, VCP en CNV vragen zich af waarom dit wetsvoorstel hier geen oplossing voor biedt.
De vakcentrales vinden het onbegrijpelijk dat het kabinet 65-plussers goedkoper langer aan het werk wil houden. Terwijl ruim 600 duizend mensen werkloos thuis zitten, organiseert dit kabinet volgens de vakcentrales verdringing van banen. Zij pleiten voor een gelijk speelveld voor AOW’ers en mensen onder de pensioengerechtigde leeftijd.

FNV-bestuurder Gijs van Dijk: “Dit kabinet moet op dit moment prioriteit maken van het bestrijden van de hoge werkloosheid. In plaats daarvan worden 65-plusser goedkoper aan het werk gehouden, zonder fatsoenlijke werknemersrechten en tegen een lager loon. Wij zijn er natuurlijk niet tegen als iemand na zijn AOW wil doorwerken, maar niet op deze manier. Voor een werkgever is dit een kolfje naar zijn hand, maar voor werkloze jongeren en het groeiend aantal 55-plussers dat langdurig werkloos thuiszit, is dit desastreus.”
FNV, VCP en CNV vrezen dat het kabinetsplan de langdurige werkloosheid van bijvoorbeeld 55-plussers zal vergroten.

Nic van Holstein, bestuurder VCP: “Het is onbegrijpelijk dat dit kabinet, dat pleit voor het tegengaan van schijnconstructies en oneerlijke concurrentie op de werkvloer, met dit wetsvoorstel oneerlijke concurrentie introduceert tussen gepensioneerden en jongere werknemers.”

CNV-voorzitter Maurice Limmen: “De werkloze 55-plusser krijgt een klap in het gezicht in plaats van steun in de rug door deze maatregel. Het maakt nogal een verschil of een werkgever bij ziekte twee jaar voor een 55-plusser moet doorbetalen of zes weken voor een AOW’er.”

De Raad van State uitte onlangs stevige kritiek op het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma. De vakcentrales onderschrijven die kritiek en roepen de Kamer op het wetsvoorstel niet te steunen. Zie ook bijgaande brief van 3 december. 

De Nationale Fotobank/Ivonne Wierink

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws