×

Dossier Pensioen

Afgewogen oordeel valt niet goed

De VCP kwam na haar achterbanraadpleging met een genuanceerd standpunt over de uitwerking van het Pensioenakkoord. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde.

Doelen

De VCP heeft bij de uitwerking van het Pensioenakkoord alles uit de kast gehaald om tot een goed resultaat te komen: een resultaat dat aansluit bij de doelen die in 2019 al waren afgesproken. Doelen die er onder meer voor moeten zorgen dat in een toekomstig pensioenstelsel niemand erop achteruit gaat door goede afspraken over compensatie waarbij er perspectief blijft bestaan op een pensioen van 80% middelloon in 42 jaar.

De werkelijkheid bleek weerbarstig. Op 2 juni kwamen de gesprekken tot een afronding, terwijl een aantal belangrijke kwesties waren blijven liggen. De VCP kon dit niet verkopen aan haar achterban. En die besloot dan ook unaniem om geen ja en geen nee te zeggen tegen wat er op tafel lag.

VCP geweerd

Daarna bleef het opmerkelijk stil. Uit onvrede over onze kritische houding besloot de minister de VCP niet meer uit te nodigen voor de vervolggesprekken na de zomer voor de uitwerking van de conceptwetgeving. In de tussentijd is de VCP de verdere uitwerking kritisch blijven volgen. Er bleef wel informeel contact, maar de VCP hield vast aan haar boodschap dat zij een kritische afweging zou maken over de wetgevingsvoorstellen die nog volgen.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Algemeen Bestuur VCP, juni 2020
VCP-bestuurders Gerrit van de Kamp en Ruud Stegers buigen zich over het pensioendossier

Consultatie

Eind 2020 heeft de minister het conceptwetvoorstel ter consultatie voorgelegd. Een uitgelezen moment voor de VCP om hier een uitgebreide inhoudelijke reactie op gegeven, met als doel de open eindjes en risico’s te signaleren om het eindresultaat met elkaar compleet te maken. Dit alvorens de conceptwetgeving naar de Kamer gaat.

Compensatie

Een van de zorgen lagen bij de VCP rond het ontbreken van goede afspraken rondom compensatie voor het afschaffen van de zogeheten doorsneesytematiek. Door die afschaffing dreigt (nog steeds) voor veel mensen – met name midden veertigers – een pensioengat. Ook kunnen er door de nu gekozen oplossing knelpunten ontstaan op de arbeidsmarkt.

VCP-oplossing

De VCP heeft tijdens de onderhandelingen een kant en klare oplossing op tafel gelegd, een oplossing die kostenneutraal is, het gewenste vertrouwen biedt en die zorgt rust op de arbeidsmarkt. Volgens minister Koolmees was hier echter geen (politiek) draagvlak voor. Om die reden heeft de VCP het probleem teruggelegd bij de politiek, waar het uiteindelijk hoort. Ook miste de VCP doorrekeningen waarmee het voor groepen duidelijker wordt wat het nieuwe stelsel nu echt voor hen gaat betekenen en staat er nog veel open dat in lagere regelgeving moet worden uitgewerkt.

In een infographic heeft de VCP de gevolgen van het afschaffen van de doorsneesystematiek in kaart gebracht

Webinar en hoorzitting

In de aanloop naar de oordeelsvorming van de VCP-achterban hield de VCP op 17 juni een webinar. Daarin werd een toelichting gegeven over de uitkomsten van de onderhandelingen over de uitwerking van het Pensioenakkoord. Individuele leden van de aangesloten organisaties konden het webinar volgen.

Om media op deze website af te spelen, moet je marketingcookies toestaan
Video afspelen op Youtube

Op 4 november gaf VCP-bestuurder Ruud Stegers in de Tweede Kamer een toelichting op het VCP-standpunt. Tijdens een rondetafelgesprek zei hij dat het recht op compensatie bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel wettelijk moet worden geregeld. Anders lopen grote groepen werknemers het risico financieel getroffen te worden in hun pensioenresultaat.

Om media op deze website af te spelen, moet je marketingcookies toestaan
Video afspelen op Youtube

 

Ook onze achterban heeft zich laten horen. Kijk hieronder naar John Boertjes van vakorganisatie Synergo VHP.

Om media op deze website af te spelen, moet je marketingcookies toestaan
Video afspelen op Youtube