VCP Jaarverslag 2020

Samenleving op slot

Ga naar:

Voorwoord door VCP-voorzitter
Nic van Holstein

In het vorige jaarverslag van de VCP ontkwamen we er al niet aan: een passage over corona, ook al was het al 2020. Dat dit is een gebeurtenis van ongekende omvang zou worden, was toen al duidelijk.

Lees voorwoord

Over de VCP

De VCP in tijden van corona

Lees dit artikel

Dossiers

De belangrijkste gebeurtenissen van 2020

Dossier werk en inkomen

Steunmaatregelen waren een race tegen de klok

Dossier Pensioen

Afgewogen oordeel valt niet goed

Dossier werk en inkomen

Corona zorgde voor toenemende werkdruk, ook thuis

Dossier sociale zekerheid

In het geweer tegen arbeidsongeschiktheid

Interviews

Onze mensen aan het woord

Eddy Haket, Stichting van de Arbeid

Corona brengt sociale partners bij elkaar

Gerrit van de Kamp, vicevoorzitter VCP

Professionals in de voorhoede

#Hetgeluidvandetoekomst

VCP Young Professionals

Ontwikkelingen

Netwerken en Communiceren

Netwerkorganisatie

Coronacrisis nodigt uit tot nieuwe verbindingen

VCP-communicatie

Corona en pensioen domineren