×

Gerrit van de Kamp, vicevoorzitter VCP

Professionals in de voorhoede

De professional kreeg in 2020 meer waardering, maar dat is nog niet hetzelfde als erkenning, zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.

Als de coronacrisis een ding zichtbaar heeft gemaakt, is het wel de waarde van onze professionals. Professionals die zich uit de naad werken om Nederland overeind te houden: in de zorg, de veiligheid, het onderwijs, noem maar op.

Vitale sectoren

De crisis was nog maar enkele weken oud toen Nederland massaal op het balkon stond om te applaudisseren voor onze zorgmedewerkers. Ook onze koning sprak zijn waardering uit voor de medewerkers van onze vitale sectoren. Dit laat onverlet dat het in veel van diezelfde sectoren behelpen was de afgelopen jaren. Denk aan jarenlange bezuinigingen bij defensie, gebrek aan personeel in de zorg en het onderwijs, met alle gevolgen voor de werkdruk van dien.

Professionals in beeld: Rik Dokter van Boa ACP (zie ook foto boven dit artikel)
Professionals in beeld: Ruud Dijkslag van KLM Cargo, verbonden aan de Vereniging van KLM Professionals (VKP)
Professionals in beeld: Aleid Ringelberg, coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van SZW, voorzitter van de sector Rijk bij de CMHF.

Waardering moet beter

De VCP hamert er al jaren op dat de waardering voor veel professionals beter kan en moet, met name in vitale sectoren als de zorg, het veiligheidsdomein en het onderwijs. “Deze professionals hebben tijdens de corona-crisis het uiterste moeten geven, onder vaak lastige omstandigheden. Denk ook aan de politie en de boa’s die de coronamaatregelen moeten handhaven. Door ook meer in deze sectoren te investeren wordt het aantrekkelijker om daar te gaan werken”, zegt Gerrit van de Kamp, zelf voorzitter van de politiebond ACP.

Denktank

Van de Kamp maakt in zijn hoedanigheid van vicevoorzitter van de VCP deel uit van de door de SER opgerichte corona-denktank die het afgelopen jaar met diverse publicaties kwam over de periode na corona. De denktank heeft zich onder meer gebogen over de vraag hoe economie en werkgelegenheid in het postcorona-tijdperk moeten worden vormgegeven. Belangrijk daarbij is dat zoveel mogelijk mensen in staat worden gesteld te werken, zodat zij op hun beurt de economie kunnen aanjagen. Volgens de Denktank is het zaak om te investeren in kansrijke sectoren, maar ook te waken over de maatschappelijke verworvenheden die we al hebben. Waardering voor onze professionals in de publieke sector hoort daar onmiskenbaar bij. “De corona-crisis heeft laten zien dat we niet zonder hen kunnen.”

SER-verkenning zorg

De VCP werkte het afgelopen jaar ook mee aan een SER-verkenning over de toekomst van de gezondheidszorg, met als belangrijk onderdeel de positie van zorgprofessionals. Belangrijkste boodschap: maak het vak van de zorgprofessional weer aantrekkelijk. Op korte termijn heeft de sector een tekort van 80.000 medewerkers, in 2040 zullen dat er liefst 700.000 zijn. Zonder adequate maatregelen zal kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg achteruit gaan. Van de Kamp: “Het afgelopen jaar hebben we kunnen zien hoe belangrijk onze zorgmensen zijn. Dankzij hun inspanningen en vooral hun passie konden veel mensen worden geholpen. Daar hoort niet alleen waardering bij maar ook erkenning dat onze professionals er toe doen”, zegt Van de Kamp.

Presentatie SER-verkenning Zorg voor de toekomst
Overleg op het ministerie van VWS