×

Dossier werk en inkomen

Steunmaatregelen waren een race tegen de klok

VCP-voorzitter Nic van Holstein zit sinds het uitbreken van de coronacrisis bijna wekelijks met het kabinet aan tafel. Het was vanaf dag een alle hens aan dek om de economie overeind te houden.

Als de coronacrisis iets heeft aangetoond, is het wel het belang van grip op je leven. Zekerheid is niet vanzelfsprekend, dat geldt niet alleen voor je gezondheid maar zeker ook voor werk en inkomen. Die zaken moet je daarom goed organiseren, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

NOW

Nic van Holstein was in zijn hoedanigheid van VCP-voorzitter nauw betrokken bij de totstandkoming van kabinetsmaatregelen om de economische gevolgen van de crisis te verzachten. “We hadden al snel door dat de toen bestaande maatregelen niet afdoende waren. De inkomenssteun in de vorm van de NOW-regeling is een heel belangrijk instrument geworden om bedrijven overeind te houden en werkgelegenheid te behouden. Die regeling was er heel snel, het was echt een race tegen de klok. Zo is voorkomen dat de economische gevolgen niet direct tot een soort kaalslag zouden leiden.”

Thuiswerkers

“Daarnaast hebben we in het overleg met het kabinet met succes aandacht gevraagd voor de situatie van thuiswerkers. Een van de dingen wij voor elkaar kregen met de andere bonden was dat er voor hen fiscaal meer ruimte kwam, ook voor dit jaar. Zo kunnen bedrijven beter doordraaien. Dat is ook van belang voor de langere termijn: thuiswerken hoeft niet tijdelijk te zijn maar lijkt gemeengoed te worden.”

Al vrij snel kwam ook de periode na de crisis in beeld. Hoe ging dat?
“In de zomer spraken we al over de vraag hoe Nederland uit deze crisis kan komen. Moet je dan bezuinigen of investeren in de economie, was de vraag. Wij pleitten voor het laatste en de politiek heeft dat overgenomen: we investeren ons straks de crisis uit. Dat is heel belangrijk, we moeten juist met elkaar hier uit groeien. Als we werkgelegenheid nu kunnen behouden, kunnen bedrijven de draad relatief snel weer oppakken. Dat is minder erg dan wanneer alles op zijn gat ligt.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Sociale partners met het kabinet aan tafel, geheel rechts VCP-voorzitter Nic van Holstein (foto Dirk Hol)

VCP-achterban

Hoe is de VCP-achterban bij de steunmaatregelen betrokken?
“Zeker in het begin is onze staf snel gaan schakelen met de VCP-achterban. We wilden graag horen wat er nou speelt in de diverse sectoren. Op die manier kregen we input die we mee konden nemen in het bestuurlijk overleg. Voor de collega’s van de VCP was het ook een manier om contact te houden met de aangesloten organisaties. Het reguliere overleg viel in het begin van de crisis grotendeels weg.”
“De impact van de crisis op onze achterban is niet zo heftig geweest als bijvoorbeeld in de horeca. In die zin is het relatief meegevallen: het werk als zodanig werd niet direct bedreigd, al zijn in de luchtvaart zware klappen gevallen. Wel zagen we dat de werkdruk in sectoren als de zorg, de veiligheid en het onderwijs gigantisch toenam. Politiemensen, zorgmedewerkers en onderwijzers hebben een geweldige prestatie moeten leveren.”

Veel werknemers binnen onze achterban hebben een vast contract. Houden zo, zou je zeggen.
“De crisis toont maar weer eens aan hoe belangrijk een vast contract is. Wij maken ons daar al jaren sterk voor. We hebben gezien dat flexwerkers tijdens de crisis als eerste op straat kwamen te staan en dat ze ook met de NOW-maatregelen niet goed geholpen konden worden. Corona heeft laten zien dat het leven toch een stuk onzekerder is dan gedacht en hoe belangrijk het is om mensen zekerheden te geven. Dat maakt de agenda die we toch al hadden dat flex is doorgeschoten nog actueler dan die al was. Je ziet hoe kwetsbaar mensen zijn. Het zou mooi zijn als we hier iets van leren.”