×

De VCP aan het werk

Uitzien naar het nieuwe normaal

In 2021 hebben we als VCP verder kunnen wennen aan digitale bijeenkomsten. Dat is niet per definitie slecht nieuws.

SER-commissies

Wie een blik werpt op de samenstelling van de commissies die binnen de SER actief zijn, zal daar snel de namen van de VCP-stafleden tegenkomen. De Commissie sociaal-economische aangelegenheden (SEA), de Commissie Sociale innovatie (CSI), de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM), het is maar een kleine greep van de gremia die adviezen, verkenningen en besluiten voorbereiden die in de SER-Raad formeel worden vastgesteld.

De VCP maakt ook deel uit van het dagelijks bestuur (DB) van de SER, een belangrijk orgaan dat elke maand bijeenkomt. Het DB regelt de werkwijze en mag van de raad ook bepaalde besluiten nemen. Bij de totstandkoming van het MLT-advies speelde het DB een belangrijke rol. Veel van die overleggen spelen zich af buiten het zicht van het grote publiek. Er gebeurt dus het nodige voordat de SER-raad ergens een klap op geeft.

Werkgroepen StvdA

Op dezelfde manier zijn onze stafleden (Nic van Holstein, Amerik Klapwijk, Klaartje de Boer en Sacha Heemskerk) actief in de diverse werkgroepen bij de Stichting van de Arbeid (onder meer pensioenen, arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt). Die werkgroepen worden weer gecoördineerd door de zogeheten Agendacommissie, waar Nic van Holstein namens de VCP in zit. Het werk bij de Stichting van de Arbeid resulteerde vorig jaar onder meer in het aanvalsplan Witte Vlek voor mensen zonder pensioen, verschillende brieven voor de decentrale cao-partijen en brieven richting kabinet.

Overlegstructuren

Zo zijn er nog veel meer overlegstructuren waar de VCP-staf bij betrokken is. Zoals het bestuurlijk overleg tussen rijksoverheid en maatschappelijke organisaties over belangrijke onderwerpen. Met de toenmalig minister Koolmees zat de VCP veel aan tafel voor overleg over pensioenen en de coronamaatregelen. Er vindt sowieso veel overleg plaats met ministeries, bijvoorbeeld in de aanloop naar Kamerbrieven.

Tekst loopt door onder afbeeldingen

Belangrijkste overlegstructuren van de VCP, in- en extern
VCP-voorzitter Nic van Holstein
VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer

Corona

Tot twee jaar terug zat men gewoon met elkaar aan tafel om al die adviezen, verkenningen en brieven voor te bereiden en af te hameren. Maar corona heeft alles veranderd. Het is nu meer regel dan uitzondering om van achter de computer het gesprek te voeren. En wie begin vorig jaar nog stilletjes hoopte dat ‘we’ toen het ergste achter de rug hadden, is bedrogen uitgekomen.

Steeds meer digitaal

Het lijkt er eerder op dat er in 2021 meer digitale bijeenkomsten zijn geweest dan het jaar daarvoor. “Het lukte niet de draad ouderwets op te pakken, doordat er telkens een nieuwe coronagolf op ons afkwam”, zegt Nic van Holstein. “We hebben weer veel thuis gewerkt, ik denk meer nog dan in 2020.” Ook binnen de VCP vond het overleg grotendeels achter het computerscherm plaats, slechts een keer was het mogelijk om als voltallig VCP-bureau live bij elkaar te komen. Tijdens dat ene zeldzame moment kwam er gelijk taart op tafel om het samenzijn te vieren.

Drempel wordt lager

Terug naar de situatie van voor corona is onwaarschijnlijk. De SER heeft inmiddels een advies uitgebracht over hybride werken, dat niet niet meer gebonden is aan plaats en tijd. Volgens de VCP-voorzitter is het niet alleen negatief dat er nu zoveel digitaal wordt overlegd. Het vervoer naar en van Den Haag is wat minder een obstakel geworden, waardoor je makkelijker aan een overleg kan deelnemen. “Ondanks corona hebben we goed gedraaid en houden we de verenigingen goed betrokken, misschien zelfs wat makkelijker doordat we digitaal sneller elkaar kunnen ontmoeten.”

Contact

“Tegelijk ga je elkaar wel missen. Je maakt minder makkelijk contact, ook buiten het reguliere overleg. Bij een live ontmoeting kun je iemand nog even een zaaltje intrekken om wat te sparren. In een digitale omgeving is dat niet mogelijk.” Hoelang corona ook nog onder ons zal zijn, te hopen valt dat we snel weer normaal over straat kunnen, zegt de VCP-voorzitter. “Ik denk dat we corona-moe zijn en iedereen snakt wel naar het nieuwe normaal.”

Aangaande het Algemeen bestuur

René van der Steen overleden
In mei 2021 overleed VCP-bestuurder René van der Steen, voorzitter van Vakvereniging Het Zwarte Corps. René was een opvallende en authentieke bestuurder, aimabel, professioneel en kundig tegelijk. Hij was sterk begaan met het vakmanschap van zijn achterban en had een groot gevoel voor solidariteit en rechtvaardigheid. HZC (onder meer machinisten, monteurs en machine gebonden personeel) sloot zich vier jaar geleden aan bij de VCP. Van der Steen probeerde zo op landelijk niveau aandacht te krijgen voor de obstakels van stikstofregels voor onder meer de wegenbouw. Ook zorgde hij er voor dat in het pensioenakkoord aandacht kwam voor de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Op dit moment is Wilbert van Herwijnen van HZC plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de VCP.

Nieuwe penningmeester
In september is Harry van Herpen van koepelorganisatie UOV benoemd tot nieuwe penningmeester van de VCP. Van Herpen was voor zijn benoeming al lid van het Algemeen Bestuur. Van Herpen neemt de plaats in van Louis Otten (CMHF).

René van der Steen
VCP-plaatsvervangend bestuurslid Wilbert van Herwijnen (HZC)
Bloemen voor vertrekkend penningmeester Louis Otten tijdens een bijeenkomst van het Algemeen Bestuur; foto boven: VCP bestuurders Reinier Castelein en Bart Willems (De Unie) die online aan het overleg deelnamen.
De nieuwe VCP-penningmeester Harry van Herpen