Menu
Onkostenvergoeding flexibele werkplekken moet fiscaal ruimer

Werknemers die niet op kantoor werken maar elders, moeten een hogere werkkostenvergoeding krijgen. Dat geldt niet alleen voor thuiswerkers maar ook voor mensen die aangewezen zijn op bijvoorbeeld een werkhub omdat er thuis geen plek is. De kosten die ze nu maken wegen bij lange na niet op tegen de 2 euro die nu fiscaal mag worden vergoed. Er is veel onduidelijkheid. Er moet voor werknemers een ruimere fiscale vergoeding komen die past in een moderne samenleving, waarin werken niet meer gebonden is aan plaats en tijd. Dat zegt de VCP naar aanleiding van het vandaag verschenen SER-advies over hybride werken.

Plaatsonafhankelijk

Volgens het advies zal het steeds vaker voorkomen dat mensen hun werk niet op kantoor doen, maar thuis of in een alternatieve ruimte. Of ze beginnen thuis en gaan later naar kantoor. Die trend is niet nieuw, maar kwam door corona wel in een stroomversnelling. Werken wordt steeds meer ‘plaatsonafhankelijk’ en ook ‘tijdsonafhankelijk’. Het advies draait om de vraag hoe je dit in de toekomst vorm moet geven, zodat zowel werknemers als de organisatie waar ze werken goed beslagen ten ijs komen.

Uitsparen

Waar iemand in de toekomst ook zijn werk doet, financieel moet het voor een werknemer te behappen zijn, zegt VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk, die aan het SER-advies meewerkte. “Een goede werkplek kost geld, denk aan goed meubilair, goed internet, watergebruik, energiekosten en koffie. Maar het behelst meer dan dat: werknemers stellen een deel van hun eigen huis in feite ter beschikking van de baas. Soms moet er een betere ruimte worden gemaakt. Het is logisch als werkgevers hier een deugdelijke vergoeding voor (kunnen) geven. De huidige fiscale vergoedingen zijn in die zin gewoon te beperkt en rigide. Deze zullen dus echt gemoderniseerd worden. Flexibele werkplekken kan voor de werkgever een kostenbesparing geven, werknemers moeten daar niet voor opdraaien, maar ook van profiteren.”

Zeggenschap

Het SER-advies over hybride werken gaat ook in op het wetsvoorstel ‘werken waar je wilt’. De VCP juicht het toe wanneer de werknemer hierover meer zeggenschap krijgt. Het is belangrijk dat hierover (collectieve) afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld binnen een breder bedrijfsbeleid. De SER adviseert dat de werkgever verzoeken van de werknemer tot wijziging van de arbeidsplaats binnen de Wet flexibel werken beoordeelt en toetst aan het criterium van redelijkheid en billijkheid. Op die manier kunnen alle overwegingen en belangen van zowel de werknemer als de werkgever bij hybride werken worden meegenomen. Dit biedt werknemers meer zeggenschap over hybride werken en het biedt werkgevers tegelijkertijd ruimte voor maatwerk binnen hun organisaties. “Belangrijk is dat het bedrijfsbeleid gelijke kansen biedt voor iedereen en dat het resulteert in een goede balans tussen werk en privé. Het is echter ook nodig dat werken op kantoor altijd mogelijk blijft. Hybride werken moet daarnaast ook op een inclusieve manier worden vormgegeven waarbij arbeidsbeperkten, jongeren en beginnende werknemers op een goede manier binnen de organisatie worden opgevangen”, zegt Klapwijk

Optimaal je werk doen

Hybride werken is een essentieel vraagstuk. Klapwijk: “Het gaat in de discussie en in de media veel te veel over ‘thuis of op kantoor’. Hybride werken is geen doel op zich, maar kan een middel zijn om werk anders te organiseren. Het is hierbij belangrijk dat organisaties ook innoveren. Maak bijvoorbeeld gebruik van moderne technieken om het werk te doen.” De tekorten op de arbeidsmarkt laten ook zien dat conservatief zijn in de inzet van technologie problemen kan geven. Werkgevers moeten durven risico’s te nemen door te innoveren in technologieën die zorgen voor meer arbeidsproductiviteit. “Hybride werken biedt de kans om stil te staan en na te denken of het anders en beter kan. En het stelt werknemers in staat om op een fatsoenlijke en gezonde manier het werk te doen, zo kunnen professionals optimaal presteren.”

 

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws