×

De VCP

VCP aan het werk

HOE WERKT DE VCP?

Opkomen voor de belangen van de professional

Het welbevinden van de professional. Daar draait het om bij de VCP. Professionals afkomstig uit de meest uiteenlopende sectoren: van het onderwijs tot in de zorg, van multinationals tot bij de politie, van piloot tot ambtenaar. De VCP zorgt ervoor dat professionals kunnen meepraten in het centraal sociaal­-economisch overleg, over zaken als arbeidsvoorwaarden en arbeidsgerelateerde vraagstukken, maar ook over het vak en de professionaliteit van medewerkers. Het gaat dus bijvoorbeeld over inkomen, pensioen en zaken als werkdruk, maar net zo goed over invulling van de loopbaan, onderwijs, medezeggenschap en de noodzaak tot bij­- of omscholing.

STEM VAN PROFESSIONALS

Bij de VCP zijn meer dan vijftig vakorganisaties aangesloten, die op hun beurt individuele leden hebben. Ze weten wat er speelt bij hun professionals. De VCP op haar beurt behartigt de belangen van haar organisaties in het centraal overleg. Zodat de professionals worden gehoord en rekening met hen wordt gehouden in de politieke besluitvorming.

SER

Hoe ziet die belangenbehartiging er in de praktijk uit? De VCP is gevestigd in het SER­gebouw in Den Haag en daar vindt ook een groot deel van het werk plaats: overleg in allerlei commissies over zaken als arbeidsmarkt en onderwijsvraagstukken, robotisering, duurzame ontwikkeling, diversiteit en gezondheidszorg. Door deelname aan deze commissies draagt de VCP bij aan de totstandkoming van de SER­-adviezen aan het kabinet.

STICHTING VAN DE ARBEID

Een tweede belangrijke activiteit is de belangen­behartiging in de Stichting van de Arbeid, waar overleg plaatsvindt tussen de sociale partners. De Stichting telt een groot aantal werkgroepen waarin de VCP participeert. Daaronder zijn de Werkgroep Pensioenen, de Werkgroep Onderwijs en de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsverhoudingen.

HIGHLIGHTS VCP 2023

  • SER-MLT inzake uitwerking arbeidsmarktpakket
  • Inkomen middengroepen onder druk
  • SER-advies ‘Waardevol werk’
  • WIA-witboek
  • Nieuw pensioenstelsel