×

#Hetgeluidvandetoekomst

VCP Young Professionals

VCP Young Professionals werd vorig jaar een volwassen organisatie, in weerwil van een voor jongeren pittig jaar.

Stressvol jaar

Voor jongeren was 2020 geen eenvoudig jaar. Veel van hen hadden het al moeilijk doordat ze zich na hun studie moeten invechten op de arbeidsmarkt. Ze torsen een flinke studieschuld met zich mee, wat belemmerend werkt bij het zoeken naar een woning en het stichten van een gezin. Alles bij elkaar is dat zwaar en stressvol. Vorig jaar kwam daar de coronacrisis nog bovenop. Jongeren werden vaak als eerste ontslagen omdat zij een flexibel contract hadden.

Kick-off

VCP Young Professionals trekt zich het lot van jonge professionals aan en heeft daar in 2020 op verschillende manieren vorm aan gegeven. Ten eerste met de formele kick-off van VCP YP zelf: in Utrecht vond een symposium plaats waarbij jongeren met elkaar het gesprek aangingen over zaken als flexibilisering, loopbaanontwikkeling en prestatiedruk. De bijeenkomst was in maart, kort voordat Nederland in lockdown ging.

Webinar

Later in het jaar volgde een webinar met 60 deelnemers, veilig achter het computerscherm. Thema was jongeren en werkdruk en de vraag hoe jongeren zich in deze moeilijke tijd staande kunnen houden, in een tijd waarin gejaagdheid meer regel dan uitzondering is. Een van de bijdragen was van een nieuwkomer bij VCP YP, de sectie Startende Psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Tekst gaat verder onder afbeeldingen

VCP YP
Kick off VCP YP met SER-Kroonlid Steven van Eijck
Kick off VCP YP
Online webinar VCP YP
Melanie Bouwknegt, senior beleidsmedewerker bij het NIP
Jongeren in een call met minister Koolmees over de gevolgen van corona voor de arbeidsmarkt

Veerkracht

“Met dit webinar hebben we een bijdrage geleverd aan zowel het voorkomen van een toename van burn-outklachten, als het bevorderen van het mentale welzijn”, zegt Melanie Bouwknegt, senior beleidsmedewerker bij het NIP. Melanie was betrokken was bij de voorbereiding van het webinar en nam zelf het welkomstwoord voor haar rekening. “Het is belangrijk in te zetten op een psychologisch gezonde werkomgeving.”
“Als lid van VCP Young Professionals hopen wij breed een bijdrage te leveren aan het versterken van de mentale veerkracht van starters in Nederland. En specifieker de belangen van startende psychologen behartigen. Zo kunnen we een krachtiger geluid laten horen richting de politiek over zowel het vergroten van de mentale veerkracht van alle starters in Nederland als specifieker voor de belangenbehartiging van onze leden.”

Pensioenlabel

Ook via andere routes liet VCP YP vorig jaar van zich horen. De jongerenorganisatie van de VCP vond in de Tweede Kamer gehoor met haar oproep om een zogeheten pensioenlabel in te voeren. Daarmee zouden werknemers in een oogopslag kunnen zien of een pensioenregeling bij een werkgever al dan niet voldoet. Tot teleurstelling van VCP YP liet minister Koolmees weten het Pensioenlabel geen wettelijk basis te willen geven.

VCP YP zal dit onderwerp wel onder de aandacht blijven brengen. Zeker gezien het nieuwe pensioencontract, waarbij de beginjaren van de carrière belangrijker zijn geworden voor de opbouw, is het van belang dat de informatievoorziening naar jongeren goed is. Het pensioenlabel kan daarbij een belangrijke bijdrage leveren.

Pensioenlabel