×

Nic van Holstein, voorzitter VCP

Voorwoord

In het vorige jaarverslag van de VCP ontkwamen we er al niet aan: een passage over corona, ook al was het al 2020. Dat dit is een gebeurtenis van ongekende omvang zou worden, was toen al duidelijk.

Nu, een jaar later, kijken we terug op datzelfde jaar. We kijken terug op een crisis die nog steeds niet voorbij is en veel van de samenleving vraagt. Nog steeds worden er mensen ziek, gelden er beperkende maatregelen is het in diverse sectoren op zijn zachtst gezegd behelpen.

De professionals die zijn aangesloten bij de VCP ondervinden de gevolgen van de coronacrisis evenzeer. Denk aan onze zorgprofessionals die handen te kort komen, het onderwijs waar de werkdruk alleen maar is toegenomen en de handhaving van de publieke veiligheid.

De coronacrisis loopt als een rode draad door dit tweede online-jaarverslag heen. Eigenlijk is er geen verhaal waarin corona niet aan bod komt. Dat hadden we een jaar geleden niet kunnen bedenken.

De VCP kijkt terug op een jaar waarin we alles uit de kast haalden ten behoeve van onze professionals. We hebben ons sterk gemaakt voor maatregelen voor behoud van werk en inkomen, zodat banen behouden konden worden, we maakten ons sterk voor een goede thuiswerksituatie, en we sorteerden voor op de toekomst waarin de VCP een actieve bijdrage wil gaan leveren aan begeleiding van werk naar werk.

Natuurlijk kijken we in dit jaarverslag ook terug op dat andere onderwerp waar de VCP een groot deel van haar energie in stak: de pensioenen. Het waren geen makkelijke tijden maar de VCP toonde wel karakter, door – zoals we dat altijd doen – uit te gaan van onze inhoudelijke kracht. En door ons sterk te maken voor heldere en concrete afspraken, in lijn met de doelen van het Pensioenakkoord.

Tot slot wil ik nog graag stilstaan bij onze jonge professionals. De jongerenorganisatie van de VCP, VCP Young Professionals, is tot wasdom gekomen en slaagde er en slaagde er in 2020 in zich meer en meer op de kaart te zetten. Daar zijn we als VCP trots op. Ik wens u veel genoegen bij het lezen van dit jaar jaarverslag.

Nic van Holstein
Voorzitter VCP