×

'Hulp verlenen aan hen die het behoeven'

In gesprek met Ton Slingerland

In gesprek met Ton Slingerland van de Politievakbond ACP. Ton Slingerland is sinds 1 mei 2023 lid van het Algemeen Bestuur van de VCP. Een goede reden om in gesprek te gaan.

Hoe is het voor u om tot het Algemeen Bestuur van de VCP toegetreden te zijn?
Nieuwsgierigheid en noodzakelijkheid speelden een rol. Nieuwsgierig om te kijken wat het allemaal inhoudt. Het is noodzakelijk dat de ACP lid is van de VCP omdat we op die manier op de grotere dossiers die van belang zijn voor onze leden aan de SER-tafel kunnen plaatsnemen.

Inmiddels ben ik redelijk bekend met waar de VCP voor staat. Een politiemens is redelijk blauw georiënteerd, maar wel nieuwsgierig. Mijn netwerk en kennis is met deelname aan de VCP verrijkt. Ik voel daarbij een verbondenheid met de mensen van de werkorganisatie en de medebestuursleden. Het is mooi om Ruud Stegers als medebestuurslid op het nieuws te zien in de toelichting op een veiligheidsonderwerp voor de luchtvaart en Reinier Castelein over de lonen in Goedemorgen Nederland. Mijn lidmaatschap is van een stuk invulling naar betrokken invulling gegaan.

Een prettige invulling dus en een soort wij-gevoel?
Zeker! Met een betrokkenheid en dan zie je een bepaalde gemeenschap komen bij de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Want de pensioenleeftijd is verhoogd omdat mensen ouder werden, maar in bepaalde beroepen is dat niet van toepassing om dan door te blijven werken zoals bij ons, bij de politie. Het gemeenschappelijke is mooi! Het gaat niet alleen om die 60 duizend politiemensen. Een mooi voorbeeld zijn acties voor de RVU, die van blauw naar lichtblauw ging en dan met andere sectoren, zoals HZC (Het Zwarte Corps), dé bond voor echte vakprofessionals in bouw, infra en aanverwante sectoren, met medebestuurslid Chris van Veldhuizen.

De acties worden voorbereid door een aparte werkgroep samen met de andere politievakbonden en andere vakbonden. En ja, ik ben erbij! De actie is er omdat we moeten opkomen voor de belangen van professionals die niet altijd hun pensioengerechtigde leeftijd vol gezondheid halen. Op de eerste actiedag ben ik Nic gaan ophalen bij het VCP-bureau en het was leuk dat Nic klaarstond met een VCP-hesje aan. Die dag heb ik veel handen geschud. Zo verbreed je samen je netwerk.

In dat kader zijn arbeidsomstandigheden belangrijk. De politie heeft een eigen Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW)-beleid. Hierin zijn tal van ontwikkelingen die ook opgaan voor de andere vakbonden, die aangesloten zijn. VCP kijkt mee wat nodig is voor de leden. VGW is een heel breed onderwerp, maar wel een onderwerp dat ertoe doet. Er is kennis om meer faciliteiten te geven, zoals sporten en eten. Hierover moet gesproken worden aan de ‘grote’ overleg tafels.

Binnen de VCP zijn professionals, die goed weten waar ze voor gaan en staan.

Wat zijn voor u belangrijke gebeurtenissen in 2023 geweest?
Het onderwerp pensioenen was belangrijk in 2023 en met succes! Helaas kwamen we bij de RVU aan de onderhandelingstafel niet tot resultaat. Daarom is de politie nu in actie. Het liefste wil ik, en dan praat ik vanuit de VCP, dat er voor alle collega’s in zware beroepen, dag en nacht, goede afspraken worden gemaakt. Voor de politie minimaal verlenging van de regeling.

Hoe behartigt de ACP de belangen van professionals?
Wij hebben het voordeel dat de politie veel in het nieuws is. Er zijn politieseries en er is een podium, omdat de media ons belt, waarvan wij dan dankbaar gebruik maken in het belang van de collega’s. Een voorbeeld hierbij is veiligheid. Wij maken te pas en te onpas gebruik van de mogelijkheden om aandacht te vragen voor de problemen waar we tegenaan lopen vanuit het werk. Ik denk dat een heleboel burgers niet zien hoeveel zorgaspecten alleen al een 112-melding afhandelt en wij laten dat soms op één aspect zien, namelijk verwarde personen. Je laat mensen niet in de steek, in de nachtelijke uren of wanneer het koud is, dus wij pakken, in dit geval verwarde personen, over omdat er niks anders is. Je wilt daarbij niet weten hoeveel meldingen wij krijgen, in de zorg bijvoorbeeld. Als agent moet je je elke keer snel kunnen verplaatsen en op een nette respectvolle manier kunnen handelen. Dat zit voor een deel in de opleiding, maar je ziet ook dat collega’s tegelijkertijd keihard leren in de praktijk.

Uitstroom
Ons tussentijdse uitstroompercentage is ongekend hoog. De hele arbeidsmarkt is volop in beweging. Vraag en aanbod zijn volledig uit het lood geslagen. Meer salaris zou een makkelijke oplossing zijn, maar in de sectoren van de professionals, zie je dat vraag en aanbod volledig los zijn. Binnen de politie zijn wij het enige opleidingscentrum voor veiligheid. De rol van gemeenten bij veiligheid is gegroeid, zoals de boa’s, maar ook analyse, jeugd enz. Onze collega’s zijn welkom in vacatures in veiligheid bij tal van overheidsdiensten en daarbuiten. Daar hoeven ze geen weekenddienst en nachtdienst meer te draaien. Opleiding en ‘straat academy’ maken collega’s aantrekkelijk. Een life time job binnen veiligheid zou fijn zijn. ‘Hoe hou je een stukje veiligheid door voldoende mensen intern te houden?’, is een vraag die centraal staat.

De burger waardeert de politie in de burgertevredenheidsonderzoeken hoog, alleen ziet de collega dat niet altijd terug wanneer zij op straat actief zijn.

Zijn er meer meldingen in zorg dan vroeger?
‘Hulp verlenen aan hen die het behoeven’, artikel 3 in de Politiewet is er altijd al geweest. Het lijkt alleen alsof het de laatste jaren meer onder druk is komen te staan omdat andere organisaties er niet aan toekomen of door bezuinigingen. Dus wanneer er een calamiteit ’s nachts en in het weekend is, is het de politie die erheen gaat.

Wat vindt u zelf het leukste in het gebied waarin u werkt?
Het leukste vind ik dat ik redelijk operationeel ben. Ik ben altijd op de straat actief geweest. Nu ben ik in tal van andere zaken binnen het bedrijf actief, als medezeggenschapper en toezichthouder op financiën, en mediator. Ik kom dus gelukkig nog heel veel op de bureaus en daarmee in de contacten met collega’s en dan hoor ik de verhalen en word ik nog gevoed. Dus ik kan redelijk vanuit de praktijk blijven handelen en dat vind ik nog steeds wel het meest prettige.

Wat zou u uw zoon, die ook politieman is, mee willen geven?
Dat hij vooral eervol en met compassie blijft werken, in ons vak als agent en dat is ook weer gekoppeld aan een professional. Een professional, diens naam blijft staan op het moment dat hij gewoon goed zijn werk neerzet. Professioneel werk (blijven) verrichten en daarvoor moet je dus als vakcentrale VCP goed blijven staan, opdat de mensen die het werk doen goed toegerust kunnen blijven worden. Maar ga je ‘rommelwerk’ leveren, ga je dus niet meer de kwaliteit neerzetten, dan wel ga je op je integriteit dingen nalaten, dan is het eigenlijk gewoon klaar. Dat geef ik hem en ook graag mijn collega’s mee. Weet waar je voor staat en dan weet je ook waar je voor gaat. Bijna ieder contact in het politiewerk is met iemand in een achtergestelde positie. Een weerbare toerusting is belangrijk. Goede faciliteiten ook; dus die RVU moet er komen.