Menu
In actie voor regeling vervroegd uittreden

Vandaag 27 maart hebben de politiebonden met een massale RVU-actie een vuist gemaakt voor het behoud van een fatsoenlijke regeling voor vervroegd uitreden (RVU) voor mensen met zwaar werk. De actie is een vervolg op de actie van 30 januari.

Deze actie bestond uit een actiebijeenkomst op het Malieveld. De actie werd afgesloten met een mars door Den Haag. Naast politie liep ook een afvaardiging van andere sectoren mee. De actievoerders zijn gemotiveerd om de acties ook in andere sectoren voort te zetten tot er goede afspraken gemaakt kunnen worden.

De VCP ondersteunt deze actie en benadrukt dat ook mensen met zware beroepen het recht hebben om gezond hun pensioen te halen. Naast de Politiebond ACP en Equipe – die de actie met de gezamenlijke politievakbonden organiseerden – was vanuit de VCP-familie HZC aanwezig.

Ton Slingerland, bestuurslid politiebond ACP: “We moeten eendrachtig de schouders er onder zetten. Belangrijk om de druk samen op te voeren. Het is daarom goed dat vandaag ook al andere sectoren aanwezig zijn. Op naar een goede RVU-regeling.”

Mariam Barendse, voorzitter vakvereniging voor politie Equipe: “De politie verdient een goede vroegpensioenregeling! Net als veel andere zware beroepen. De tijd dringt. Daarom stellen de politiebonden een deadline van 7 mei om tot een rechtvaardig resultaat te komen”.

Chris van Veldhuizen, vertegenwoordigde met HZC de vakprofessionals in bouw, infra en aanverwante sectoren:  “De mensen in de bouw en infra doen echt zwaar werk. Wie daaraan twijfelt: loop zelf maar eens een dag mee. Met opschuiven van de pensioendatum halen mensen het gewoon niet. Voortzetting van de regeling is nodig want mensen dreigen net buiten de tijdelijke regeling te vallen.“

De huidige tijdelijke RVU regeling loopt eind 2025 af. De acties volgen nadat eind vorig jaar de gesprekken over een regeling voor vervroegd uitreden waren vastgelopen in de Stichting van de Arbeid. VCP voorzitter Nic van Holstein herhaalde nogmaals: “Voor bepaalde werknemers zal eerder stoppen met werken feitelijk de enige optie blijven, het is onze taak om als vakbonden ervoor te zorgen dat dit kan en dat de financiële consequenties niet te groot zijn. Overheid en werkgevers: kom over de tafel. Het is belangrijk dat er een permanente en betere regeling komt.”

Bekijk onderaan de foto-impressie van deze dag.

2N0A9906
2N0A9887
2N0A9728
2N0A9631
2N0A9588
2N0A0132
2N0A0145
2N0A9766
2N0A9495
acties vakbonden vroegpensioen
2N0A9734

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws