×

VCP Young Professionals

Obstakels op jonge leeftijd

Jongeren hebben veel kansen in Nederland, maar ze ondervinden ook de nodige hobbels, zegt Fanny Vuik van VCP Young Professionals.

Mijlpalen

Prestatiedruk, geldzorgen, geen vastigheid en stress, het is maar een kleine greep van issues waar jongeren tegenaan kunnen lopen. Een huis kopen na het afstuderen is haast onmogelijk, ook huren wordt steeds lastiger vanwege de hoge huurprijzen. De arbeidsmarkt werkt ook niet mee: veel jongeren hebben een flexbaan. Tijdens corona waren zij vaak de eersten die op straat stonden. Bij veel jongeren is er sprake van onzekerheid, waardoor mijlpalen zoals een eigen woning en een gezin stichten worden uitgesteld. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de jongeren, maar voor de hele maatschappij.

SER-Jongerenplatform

Over deze problematiek buigt Fanny Vuik zich het hoofd namens VCP Young Professionals. Ze maakt deel uit van het SER-Jongerenplatform, dat een verkenning uitbracht onder de veelzeggende titel Veelbelovend. Daaruit blijkt dat jongeren worstelen met groeiende prestatiedruk, eenzaamheid en kansenongelijkheid. Hierover zijn al eerder diverse rapporten geschreven, maar volgens Fanny Vuik wordt er te weinig mee gedaan.

Kansen

“Jongeren worden op steeds meer plekken gehoord, maar er wordt nog onvoldoende met onze opvattingen en meningen gedaan. Ik denk dat jongeren niet alleen een signalerende functie moeten hebben, maar ook meer bij het beleid betrokken moeten worden. Dat geldt voor zaken als studeren, werken, wonen en gezinsvorming, maar ik zou ook specifiek kansenongelijkheid willen noemen. Jongeren met een chronische aandoening, een niet-westerse migratieachtergrond of uit een lagere sociaaleconomische klasse raken steeds verder achtergesteld. De inspectie van het onderwijs wees er in 2016 al op dat de kansenongelijkheid toenam en sindsdien is het alleen maar meer geworden. Wat je achtergrond is en wie je ouders zijn, maakt verschil voor de opleiding die je volgt en je kans op de banenmarkt.”

Hoe kom jij aan input voor jouw bijdragen in het SER-Jongerenplatform?
“Binnen VCP YP worden onder meer denksessies georganiseerd. Aangesloten organisaties brengen daar problemen in die direct uit de praktijk komen. Een voorbeeld zijn de aangesloten organisaties de sectie startende psychologen van het NIP en SWOM die veel informatie leveren over mentaal welzijn en chronische beperkingen bij jongeren. Binnen VCP YP is er ook veel aandacht voor flexibele contracten en hybride werken, ook daar hebben we een bijeenkomst aan gewijd. Al die input neem ik mee naar het SER JP en daar kijken we of die zaken breder leven en wat we er mee zouden kunnen.”

Tekst loopt door onder afbeeldingen

Fanny Vuik van VCP Young Professionals
Fanny Vuik van VCP Young Professionals

Hoe ben jij bij VCP YP terechtgekomen?
“Ik ben in opleiding tot Maag- Darm- en Leverarts in het Erasmus MC in Rotterdam. Tijdens mijn promotieonderzoek zat ik in het bestuur van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN), een landelijke organisatie die weer in contact stond met VCP YP. Zo is het balletje gaan rollen. Inmiddels ben ik geen lid meer van het PNN-bestuur, maar ik blijf me wel inzetten voor VCP YP.”

Wat heb je tot nu toe bereikt?
“Het SER-Jongerenplatform heeft onder meer aandacht gevraagd voor de gevolgen van het leenstelsel. Jongeren zitten met grote schulden. Het nieuwe kabinet heeft besloten dat het leenstelsel verdwijnt en de studiebeurs terugkomt. Dat is een stap in de goede richting. Maar er liggen nog genoeg andere uitdagingen, zoals het nieuwe pensioenstelsel. Het is belangrijk dat de belangen van jongeren goed onder de aandacht komen. Hetzelfde geldt voor klimaat. De belangen van jongeren worden te weinig meegenomen in het huidige klimaatbeleid omdat veel op de lange baan wordt geschoven. Er zou geïnvesteerd moeten worden in duurzame keuzes om te komen tot een betaalbare en rechtvaardige klimaattransitie.”

VCP YP groeit door, met voltallig bestuur

VCP Young Professionals is vorig jaar verder gegroeid, met de aansluiting van VKP Young, onderdeel van de Vereniging van KLM Professionals (VKP). De jongerentak is opgericht met als doel jonge professionals binnen KLM een stem te geven en aandacht te vragen voor belangrijke thema’s voor jongeren zoals de arbeidsmarkt, woningmarkt en loopbaanontwikkeling. 2021 was ook het jaar waarin VCP YP een voltallig bestuur kreeg. Bekijk hieronder de video waarin de bestuursleden zich voorstellen:

Om media op deze website af te spelen, moet je marketingcookies toestaan
Video afspelen op Youtube