Menu
SER Jongerenplatform: positie van jongeren is niet verbeterd

De positie van jongeren blijft uiterst zorgelijk. Het SER-Jongerenplatform luidde in 2019 al de noodklok, waarbij onder meer werd gewezen op zaken als schulden, slechte toegang tot de woningmarkt en mentale problemen door bijvoorbeeld werkdruk en stress. Nu, ruim twee jaar later, meldt het Jongerenplatform dat het kabinet onvoldoende heeft gedaan om jongeren aan een beter bestaan te helpen. In de vandaag uitgebrachte verkenning ‘Veelbelovend, Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2021’ staat dat hun positie niet is verbeterd en in een aantal gevallen zelfs is verslechterd.

Nieuwe fase

Voor jongeren die hun studie afronden is het heel moeilijk om aan een volgende fase te beginnen. Door het leenstelsel zitten veel van hen met schulden en de krapte op de woningmarkt maakt het haast ondoenlijk om een huis te vinden. Het stichten van een gezin wordt om die reden vaak uitgesteld. “Dat is nogal wat. Je zou kunnen stellen dat samenleving stokt, doordat jongeren niet kunnen doen waar ze eigenlijk aan toe zijn”, zegt Fanny Vuik van VCP Young Professionals, die meewerkte aan de nieuwe Verkenning. De onzekerheid door corona heeft de situatie er niet beter op gemaakt. Veel jongeren met een flexbaan zijn hun werk kwijtgeraakt.

Woningmarkt

De politiek heeft na de publicatie uit 2019 wel beloften gedaan, maar die zijn maar deels waargemaakt. Volgens Vuik moet het nieuwe kabinet een gedegen aanpak ontwikkelen die toegang van jongeren tot de woningmarkt mogelijk maakt. In het bijzonder vraagt ze aandacht voor minder kansrijke groepen, zoals jongeren met een chronische aandoening en een niet-westerse migratieachtergrond. De extra ondersteuning voor deze groep kwetsbare jongeren is volgens het SER Jongerenplatform onvoldoende.

Mentale welzijn

VCP YP maakt zich ook zorgen over de persoonlijke ontwikkeling en het mentale welzijn van jongeren door het vele thuiswerken vanwege de coronacrisis. “Het is voor iedereen en zeker voor jongeren van belang om in contact te staan met de werkvloer en met ervaren collega’s. Ook moet er meer aandacht komen voor werkdruk en psychische klachten. Dit speelt bij alle werkenden, maar bij jongeren nog meer”, zegt Vuik. Het SER JP beveelt aan om te verkennen hoe jongeren beter toegang kunnen krijgen tot een erkend psycholoog, om zo burn-out klachten te voorkomen dan wel terug te dringen.

Pensioenlabel

In de SER-verkenning wordt tevens gepleit voor het instellen van een zogeheten Pensioenlabel, dat werknemers direct zicht geeft op de arbeidsvoorwaarde pensioen bij een (potentiële) werkgever. Het idee is afkomstig van VCP YP, die hier al eerder aandacht voor vroeg. “Het nieuwe pensioenstelsel heeft grote gevolgen voor jongeren omdat pensioenopbouw aan het begin van het werkende leven nu belangrijker wordt. In deze fase werken jongeren vaker in flexcontracten en wisselen ze veel van baan. Bovendien zijn veel jongeren niet of nauwelijks op de hoogte van hun pensioenopbouw en het belang daarvan. Een Pensioenlabel is een handzame tool die hen verder helpt voor later”, zegt Fanny Vuik.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws