VCP Jaarverslag 2023

In actie

Ga naar:

Voorwoord door VCP-voorzitter
Nic van Holstein

Welkom bij het online magazine van de VCP met een terugblik op 2023.

Lees voorwoord

De VCP

VCP aan het werk

Lees dit artikel

Dossiers

Nic van Holstein: "De uitwerking van het SER MLT-advies is voor de VCP weer een belangrijke stap in het keren van de toenemende onzekerheid..."

Arbeidsmarkt

Amerik Klapwijk: "Tijd om (meer) werken, ambitie en ervaring beter te laten lonen, door lastendruk te verminderen voor werkenden en specifiek middengroepen..."

Inkomen

Sacha Heemskerk: “Het is belangrijk dat werknemers worden beschermd tegen verlies van inkomen door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of werkloosheid...”

Sociale Zekerheid

Klaartje de Boer: "Een goed collectief en solidair aanvullend pensioen voor alle werkenden vanuit haar maatschappelijke engagement..."

Pensioenen

Loopbaanontwikkeling

Delen van kennis en expertise

Meer professionele ruimte

Professionaliteit

Interviews

'Hulp verlenen aan hen die het behoeven'

In gesprek met Ton Slingerland

'Het vliegtuig vliegt wel, het vliegtuig vliegt niet'

In gesprek met Piet Visser en Robert Swankhuizen

'Hoe komen we tot een duurzame verhouding die overladenheid van de scholen voorkomt en die bijdraagt aan het verminderen van de lerarentekorten en vergroting van de kwaliteit van onderwijs'

In gesprek met Jilles Veenstra en opvolger Remko Littooij

Ontwikkelingen

VCP Young Professionals

Vooruitblik 2024

VCP in de Pers