VCP Jaarverslag 2022

In beweging

Ga naar:

Voorwoord door VCP-voorzitter
Nic van Holstein

Welkom bij dit magazine waarin we terugblikken op 2022. Dit magazine vormt het publieksjaarverslag van VCP. 2022 was een jaar waarin veel 'in beweging' was. De samenleving kwam na Corona weer in beweging, maar ook de oorlog in Oekraïne bracht veel teweeg. Grote bewegingen deden zich ook voor in beleid op gebied van werk en inkomen. De energieprijzen waren in beweging. Het overheidsbeleid voor de arbeidsmarkt kwam ook in beweging. Daarnaast zijn de transities die al langer lopen volop in beweging: energie, klimaat, digitalisering. De VCP heeft bij deze bewegingen aandacht gevraagd voor de positie van middengroepen, de nivelleringstendens en de hoge marginale druk.

Lees voorwoord

De VCP

VCP aan het werk

Lees dit artikel

Dossiers

Dossier

Pensioenen

Dossier

Arbeidsmarkt

Dossier

Inkomen

Dossier

Sociale Zekerheid

Dossier

Professionaliteit

VCP-crisisdienstverlening

Loopbaanontwikkeling

Interviews

Interview Aleid Ringelberg, vice-voorzitter VCP

Ontmoetingen organiseren en actuele thema’s bespreken

Interview Chris van Veldhuizen

Het belang van de werknemers en hun veiligheid

Interview Wim Groeneweg

Opkomen voor de belangen van jonge agenten

Ontwikkelingen

In gesprek met Ikram Mataich van VKP Young, aangesloten bij VCP Young Professionals

Invloed van jongeren op arbeidsvoorwaarden

In gesprek met Ruud Stegers

ILO bevestigt dat overheidsdictaat aan KLM-vakbonden onjuist was