Menu
​Behoud bescherming tegen arbeidsongeschiktheid

Het is onverkoopbaar dat er verder wordt bezuinigd op de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat schrijft de VCP samen met FNV en CNV in een brief aan de Tweede Kamer in de aanloop naar een debat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. “Het gaat om een ordinaire bezuiniging ten koste van kwetsbare mensen. De bodem van het huidige vangnet voor werknemers valt weg en dat is onacceptabel. De Tweede Kamer zou Minister Koolmees de opdracht moeten geven om met ons te bespreken hoe deze maatregelen van tafel kunnen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Functie niet meer kunnen uitoefenen
Werknemers die tussen de 80 en 100 procent arbeidsongeschiktheid zijn, worden volgens de plannen van het kabinet verplicht om te werken om dezelfde uitkering te behouden. Indien zij hier niet aan kunnen voldoen, gaat de uitkering omlaag. “Deze werknemers kunnen hun functie niet meer uitoefenen en zijn daarom nagenoeg volledig arbeidsongeschikt”, zegt Nic van Holstein. “Wij hebben juist voor dit soort situaties een werknemersverzekering. Werknemers kunnen hun vak niet meer uitoefenen, dat geeft een grote klap.”

Onrealistische beoordeling
Door de jaren heen zijn de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering al ontelbare keren aangescherpt. Steeds meer werknemers komen niet meer in aanmerking voor een uitkering of krijgen een lagere uitkering. “Het kabinet doet er nu nog een schepje bovenop. Het is onbegrijpelijk dat het kabinet arbeidsongeschikte werknemers zo hard treft”, aldus Van Holstein. De VCP vindt daarnaast dat het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid veel te theoretisch is. “Het is erg moeilijk uit te leggen en voor veel werknemers onbegrijpelijk”, zegt Van Holstein.

35-minners aan de kant
Door de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen zal ook de groep 35-minners toenemen. Dit zijn werknemers met een arbeidsongeschiktheidspercentage onder de 35 procent waardoor zij geen uitkering krijgen. Zij zijn aangewezen op de WW en de bijstand. “Bij invoering van de WIA was het idee dat 35-minners wel regulier werk geboden zou worden. In de praktijk zie je dat veel van deze mensen met medische beperkingen in de knel komen en massaal aan de kant staan”, zegt Van Holstein.

Lees hier de gezamenlijke brief  aan de Tweede Kamer

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws