Menu

Dossiers

Sociaal economisch beleid 2021-2025

IMG-3152

De SER heeft een belangrijk ontwerpadvies opgesteld dat de basis moet vormen voor het sociaal-economische beleid voor de komende jaren. Het doel is meer zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving. Er zijn forse investeringen nodig in brede welvaart: in zekerheid van werk en inkomen, in toekomstig verdienvermogen, in sterke publieke dienstverlening, herstel van vertrouwen in de overheid, meer kansengelijkheid en een duurzaam leefklimaat. Het advies heeft een positieve agenda voor werknemers en is een stap in de goede richting voor de positie van professionals op de arbeidsmarkt en het keren van toenemende onzekerheid.

De VCP heeft zich sterk gemaakt voor de volgende punten uit het advies:

  • Arbeidsmarkt: bij structureel werk hoort in principe een contract voor onbepaalde tijd

  • Terugdringen van flexibele arbeidsrelaties. In aanvulling op maatregelen zullen in de code verantwoord arbeidsmarktgedrag draaideurconstructies worden opgenomen evenals nieuwe onwenselijke constructies

  • Proactieve arbeidsmarktinfrastructuur om werkloosheid te voorkomen. Meer ruimte voor collectieve arrangementen voor van werk naar werk trajecten, sociale zekerheid, plaatsmaakregelingen, zodat vakbonden hun rol kunnen oppakken

  • Positief stimulerende (fiscale) prikkels voor omscholing en ontwikkeling waarbij de werknemer de regie heeft

  • Meer bewegingsruimte voor de professional. Bij innovatie kunnen professionals vanuit kennis en kunde bijdragen aan oplossingen

  • Lasten op arbeid gaan omlaag zodat besteedbaar inkomen toeneemt, met name bij middengroepen

  • Investeringen in publieke sector, met name veiligheid, onderwijs en zorg

De sociale partners vertegenwoordigd in de SER lichten het ontwerpadvies toe in onderstaande video.

Het laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws
`