Menu

Dossiers

Pensioenakkoord

VCP pensioenakkoord

Werknemers, werkgevers en het kabinet zijn het in juni eens geworden over een nieuw pensioenakkoord, na jaren van onderhandelen. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over een nieuw pensioencontract, dat solidair is en collectieve risicodeling kent. Het nieuwe pensioenstelsel blijft uitgaan van een levenslange pensioenuitkering. Het pensioenakkoord moet op diverse punten nog verder worden uitgewerkt, een proces dat een aantal jaren gaat duren.

Hier maakt de VCP zich sterk voor:

  • Perspectief op een koopkrachtig pensioen voor werknemers en gepensioneerden

  • Behoud van solidariteit in het pensioenstelsel

  • Goede regeling zware beroepen

  • Compensatie voor afschaffing doorsneesystematiek

  • Voorkomen van pech- en gelukgeneraties

  • Minder snelle stijging AOW-leeftijd

Het laatste nieuws

Extra geld voor onderwijs, wel zorgen over lerarentekorten

18 februari 2021

Extra geld voor onderwijs, wel zorgen over lerarentekorten

Arbeidsmarkt diversiteit architect

15 februari 2021

Concrete stappen voor meer diversiteit in de top

Pensioen schoonouders worden oma en opa

12 februari 2021

CMHF: voor vertrouwen in nieuwe Pensioenwet is zorgvuldigheid nodig

Meer nieuws
`
Naar boven