Menu
IMG_0800

De VCP (Vakcentrale voor Professionals) behartigt de belangen van professionals. Professionals vind je overal: in het onderwijs, de zorg, bij multinationals, de politie, defensie, in de luchtvaart of in het grondverzet. Professionals, georganiseerd rond bedrijf en beroep, staan voor de VCP centraal. Zodat ze verzekerd zijn van werk, een goed inkomen, pensioen en goede arbeidsomstandigheden. Ook is er volop aandacht voor het vak en professionaliteit.

Centraal overleg

De VCP neemt deel aan het sociaal-economisch overleg. Bij de SER en in de Stichting van de Arbeid beslist de VCP mee over onder meer werk, inkomen, pensioen en onderwijs. De positie en ontwikkeling van professionals en hun vak hebben daarbij bijzondere aandacht. Daarnaast neemt de vakcentrale deel aan het periodiek overleg met het kabinet en het parlement over het sociaal- en financieel-economisch beleid.

Meer dan 50 aangesloten vakorganisaties

Bij de VCP, voorheen MHP, zijn meer dan 50 vakorganisaties aangesloten, uit diverse disciplines, zoals overheid, politie en zorg. De VCP komt op voor hun belangen en zorgt ervoor dat zij actief kunnen meedoen aan het centraal overleg. Tegelijk hebben de aangesloten organisaties een grote mate van autonomie. Zij behartigen de individuele belangen van hun leden en sluiten zelf cao’s af.

Internationaal

De VCP is op diverse manieren actief in Brussel. Op Europees niveau maakt de vakcentrale deel uit van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV). Ook vertegenwoordigt de vakcentrale alle Nederlandse vakcentrales in Eurocadres. Deze EVV-organisatie bestaat uit organisaties van kaderpersoneel in een groot aantal Europese landen. De VCP is ook actief binnen de EESC, de Europese variant van de SER.