Menu

Maak kennis met de achterban van de VCP. Bij ons zijn meer dan 50 vakverenigingen aangesloten, georganiseerd rond bedrijf en beroep. Het zijn autonome organisaties: zij behartigen de belangen van hun individuele leden en sluiten zelf cao´s af. De VCP vertegenwoordigt haar leden in het centraal overleg.

 • acp-logo
  ACP
  Politievakbond

  De ACP is als vereniging specialist op het gebied van werk en inkomen voor de sector politie. Daarnaast overlegt de ACP met werkgevers (korpsen) en de minister over arbeidsvoorwaarden en de inhoud van het (politie)vak.

  acp.nl

 • cmhf-logo
  CMHF
  Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen

  De CMHF is een bundeling van zelfstandige organisaties bij de overheid, in het onderwijs, de zorg en in het bedrijfsleven.

  cmhf.nl

  De bij de CMHF aangesloten organisaties zijn:

  • Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF)
   secretariaat: 0182 – 528254
   www.vhmf.nl
  • Vereniging van Functionarissen Transportveiligheid (VFT)
   secretariaat: 0184 – 795091
   www.vft-cmhf.nl
  • Vereniging van Middelbare en Hogere Functionarissen bij de Technische Universiteit Delft en de Interuniversitaire Instituten te Delft (VWSD)
   secretariaat: 015 – 2563786
   www.cmhf.nl
  • Vereniging voor Kadaster
   secretariaat: 06 – 29020239
   www.cmhf.nl
  • Vereniging Afdeling Belangenbehartiging Functionarissen Rijkswaterstaat (ABFR)
   secretariaat: 0313 – 416936
   www.vwar.nl
  • Vereniging van leden van managementteams van inrichtingen en diensten die vallen onder het bereik van de Dienst Justitiële Inrichtingen (VDPI)
   secretariaat: 036 – 5493939
   www.vdpi.nl
  • Vereniging voor de Rijksinspectie van het Onderwijs (VRO)
   www.onderwijsinspecteurs.nl
  • Equipe – vakvereniging voor politie
   secretariaat: 070 – 4191941
   www.vmhp.nl
  • Vereniging voor werknemers bij decentrale Overheden (FDO-MHA)
   secretariaat: 072 – 5154716
   www.fdo-cmhf.nl
  • Vereniging van Hoger Spoorwegpersoneel (VHS)
   secretariaat: 030 – 2312591
   www.vhs.nl
  • Vereniging Personeel Schiphol (VPS)
   secretariaat: 020 – 6104237
   www.cmhf.nl
  • Vereniging het Nederlandse Luchtverkeersleidersgilde
   secretariaat: 020 – 4063243
   www.atc-gilde.nl
  • Algemene Vereniging van Belastingdeurwaarders en belastinginvorderaars (AVB)
   secretariaat: 06 – 18606100
   www.belastingdeurwaarders.nl
  • VMHP-EPZ
   secretariaat: 040 – 2503200
  • Vereniging van Middelbare en Hogere Functionarissen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VMHF-SZW)
  • secretariaat: 070 – 3335001
   www.cmhf.nl
  • Belangenvereniging ‘Het Gilde van Examinatoren bij het CBR’ (Het Gilde)
   secretariaat: 06 – 17808055
   www.hetgilde.org
  • NU’91
   secretariaat: 030 – 2840430
   www.nu91.nl
  • Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv)
   secretariaat: 030 – 6937673
   www.fvov.nl
   bestaande uit:

   • Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
    secretariaat: 030 – 6920847
    www.kvlo.nl
   • Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO)
    secretariaat: 0345-531324
    www.lbbo.nl
   • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
    secretariaat: 0348 – 457070
    www.nvlf.nl
   • Vereniging Onderwijs Kunst en Cultuur (VONKC)
    secretariaat: 0546 – 491745
    www.vonkc.nl
   • Vereniging Leraren Schoolmuziek (VLS)
    secretariaat: 0546 – 491745
    www.vls-cmhf.nl
   • UNIE NFTO secretariaat: 0345 – 531931
    www.unienfto.nl
   • Nederlandse Vereniging voor Onderwijspersoneel (NVOP)
    secretariaat: 0512 – 544116
    www.nvop.nl
   • NVS-NVL, vereniging van schooldecanen en leerlingbegeleiders
    secretariaat: 030 – 2543929
    www.nvs-nvl.nl
   • Vereniging van Leraren in Levende Talen (VLLT)
    secretariaat: 020 – 4703927
    www.levendetalen.nl
   • Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW)
    secretariaat: 026 – 381646
    www.nvvw.nl
   • Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in Natuurwetenschappen (NVON)
    secretariaat: 0522 – 243347
    www.nvon.nl
 • De Unie
  Vakorganisatie De Unie

  Vakorganisatie De Unie is een partner die je motiveert, faciliteert en ondersteunt op het gebied van werk, inkomen, persoonlijke ontwikkeling en zorg.

  unie.nl

 • hzc logo_300x
  Het Zwarte Corps (HZC)
  Dé bond van machinegebonden personeel!

  Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) behartigt de belangen van machinegebonden personeel en ZZP’ers in de Grond-, Water- en Wegenbouw, Loonwerk, Bouw, Rail Infra, Verticaal- en Horizontaal Transport en Funderingen.
  Telefoon: 030-6006070, info@hzc.nl
  www.hzc.nlc.nl

 • synergo vhp logo
  Synergo-vhp

  De Synergo-vhp is de vereniging voor hoger personeel voor DSM, SABIC-Europe, Stamicarbon, Lanxess, OCI en Sitech, alsmede voor Sinochem/DSP en andere aan DSM gerelateerde joint ventures.
  secretariaat: 040-2113900, info@synergo-vhp.nl
  www.synergo-vhp.nl

 • UOV logo
  UOV (Unie van onafhankelijke vakorganisaties)

  De UOV is een platform voor netwerken van professionals en vak- en beroepsorganisaties van werknemers en zelfstandigen.
  Secretariaat: 0345 – 851 057, informatie
  www.uov.nl

  De bij de UOV aangesloten organisaties zijn:

 • VKP logo
  VKP (Vereniging van KLM Professionals)

  De VKP richt zich sinds 1969 volledig op de individuele en collectieve belangen van managers, specialisten en executives van de KLM. Lees hier meer over VKP.
  Secretariaat: 020-6484679, secretariaat@vhkp.nl
  www.vkp-belang.nl

 • VHP tata steel logo
  VHP Tata Steel

  Belangenorganisatie voor middengroepen en hoger personeel bij Tata Steel in IJmuiden.
  secretariaat: 06 23497941
  www.vhptatasteel.eu

 • VNV logo
  VNV (Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers)

  Meer dan 90 procent van de Nederlandse piloten is aangesloten bij de VNV. De vereniging is naast een belangenorganisatie ook een beroepsorganisatie.
  Secretariaat: 020-4498585, frontoffice@vnv.nl
  www.vnv.nl

 • vhp2
  VHP2

  Vakbeweging voor hoogopgeleid technisch personeel
  secretariaat: 040 – 2116222 info@vhp2.nl
  www.vhp2.nl

   

Direct aangesloten met een bijzonder lidmaatschap

 • SWOM logo
  SSWOM (Stichting Studeren en Werken op Maat)

  De SSWOM helpt Young Professionals met een arbeidsbeperking aan een duurzame baan (of stage; traineeship) op de reguliere arbeidsmarkt. Secretariaat: 070-2190140, secretariaat@studerenenwerkenopmaat.org
  www.studerenenwerkenopmaat.org

 • jongrabo logo
  Jong Rabo

  Jong Rabo is met ruim 1.500 leden hét netwerk voor jonge medewerkers binnen Rabobank.

 • Nysa logo
  Stichting Nysa

  Stichting Nysa is ontstaan uit een verlangen om gastouders daadwerkelijk een stem te geven in de politiek
  www.stichtingnysa.nl

Naar boven