Menu

Zoals elke vereniging kent de Vakcentrale voor Professionals (VCP) statuten en reglementen, waarin onder meer de doelstellingen en de regels rond het lidmaatschap zijn opgenomen.

Beleidsuitgangspunten

Samen laten wij de stem van professionals horen. In deze nota worden op diverse beleidsterreinen de basisprincipes en uitgangspunten van de Vakcentrale voor Professionals kort weergegeven.

Privacyverklaring

De bescherming van uw privacy is voor de VCP erg belangrijk. In onze privacyverklaring leest u hoe wij hiermee omgaan.