Menu
Photo of designers in good mood working together

De VCP is er voor professionals in alle fasen van het leven. Daarom hebben we een vereniging opgericht voor jonge midden en hoger opgeleide werknemers die aan het begin staan van hun loopbaan: VCP Young Professionals. VCP YP behartigt de belangen van jonge professionals, daarnaast is het een netwerk waarin jonge professionals ervaringen, kennis en informatie kunnen uitwisselen. Wilt u lid worden van VCP YP? Klik hier.

VCP YP praat mee

VCP YP heeft een stem in het sociaal overleg en in de politiek. Zo maakt VCP YP deel uit van het SER-jongerenplatform, PensioenLab en de jongerencoalitie. Daar gaat het om onderwerpen als loopbaanontwikkeling, de balans tussen werk en privé, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, werkdruk, de flexibele arbeidsmarkt, pensioenen en werken met een beperking.

Jongeren en werkdruk

Bij VCP YP hebben zich de volgende jongerenorganisaties aangesloten: ACP Young, VKP Young, de sectie startende psychologen van het NIP, Jong Rabo, de jongerenorganisatie van de Rabobank en SSWOM, de Stichting Studeren & Werken op Maat die jonge professionals met een beperking aan het werk helpt. De komende tijd hopen we verder te kunnen groeien. Om onze ambities vorm te geven heeft VCP YP op 5 maart een symposium georganiseerd. Dat werd een zeer geslaagde bijeenkomst. Op 25 november organiseerden wij een webinar over jongeren en werkdruk.

Jongeren en pensioen

Een belangrijk dossier van VCP Young Professionals is de toekomst van ons pensioen. Dat gaat ook de jongeren van nu aan! Bij VCP YP is een pensioenwoordvoerder aangesteld, die zich onder meer bezighoudt met de uitwerking van het pensioenakkoord.  Dat is niet alleen belangrijk voor de jongeren van nu, maar ook voor de jongeren van later. Ook langs andere wegen betrekt de VCP jongeren in de pensioendiscussie. De VCP heeft aan de wieg gestaan van de stichting PensioenLab, waar jaarlijks tientallen jongeren zich actief verdiepen in pensioenen en pensioenbesturen.

Volg VCP YP op Twitter: @VCPYoung
#hetgeluidvandetoekomst

Logo VCP YP
Naar boven