Menu
Photo of designers in good mood working together

De VCP is er voor professionals in alle fasen van het leven. Daarom hebben we een vereniging opgericht voor jonge midden en hoger opgeleide werknemers die aan het begin staan van hun loopbaan: VCP Young Professionals. VCP YP behartigt de belangen van jonge professionals, daarnaast is het een netwerk waarin jonge professionals ervaringen, kennis en informatie kunnen uitwisselen. Wilt u lid worden van VCP YP? Klik hier.

VCP YP praat mee

VCP YP heeft een stem in het sociaal overleg en in de politiek. Zo maakt VCP YP deel uit van het SER-jongerenplatform, PensioenLab en de jongerencoalitie. Daar gaat het om onderwerpen als loopbaanontwikkeling, de balans tussen werk en privé, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, werkdruk, de flexibele arbeidsmarkt, pensioenen en werken met een beperking.

Ambitie

Bij VCP YP hebben zich drie toonaangevende jongerenorganisaties aangesloten: de sectie startende psychologen van het NIP, Jong Rabo, de jongerenorganisatie van de Rabobank en SSWOM, de Stichting Studeren & Werken op Maat die jonge professionals met een beperking aan het werk helpt. De komende tijd hopen we verder te kunnen groeien. Om onze ambities vorm te geven heeft VCP YP op 5 maart een symposium georganiseerd. Dat werd een zeer geslaagde bijeenkomst. Hou deze pagina in de gaten voor onze verdere activiteiten!

Jongeren en pensioen

Een belangrijk dossier van VCP Young Professionals is de toekomst van ons pensioen. Dat gaat ook de jongeren van nu aan! Binnen VCP YP is Anne Buningh als pensioenwoordvoerder speciaal daarmee belast. Zij houdt zich onder meer bezig met de uitwerking van het pensioenakkoord, niet alleen voor de jongeren van nu, maar ook voor de jongeren van later. Ook langs andere wegen betrekt de VCP jongeren in de pensioendiscussie. De VCP heeft aan de wieg gestaan van de stichting PensioenLab, waar jaarlijks tientallen jongeren zich actief verdiepen in pensioenen en pensioenbesturen.

Volg VCP YP op Twitter: @VCPYoung

Logo VCP YP
Naar boven