Menu
Photo of designers in good mood working together

De VCP is er voor professionals in alle fasen van het leven. Daarom hebben we een vereniging opgericht voor jonge midden en hoger opgeleide werknemers die aan het begin staan van hun loopbaan: VCP Young Professionals. VCP YP behartigt de belangen van jonge professionals, daarnaast is het een netwerk waarin jonge professionals ervaringen, kennis en informatie kunnen uitwisselen. Wilt u lid worden van VCP YP? Klik hier.

VCP YP praat mee

VCP YP heeft een stem in het sociaal overleg en in de politiek. Zo maakt VCP YP deel uit van het SER-jongerenplatform, PensioenLab en de jongerencoalitie. Daar gaat het om onderwerpen als loopbaanontwikkeling, de balans tussen werk en privé, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, werkdruk, de flexibele arbeidsmarkt, pensioenen en werken met een beperking.

Jongeren en werkdruk

Bij VCP YP hebben zich de volgende jongerenorganisaties aangesloten: ACP Young, VKP Young, de sectie startende psychologen van het NIP, Jong Rabo, de jongerenorganisatie van de Rabobank, SSWOM, de Stichting Studeren & Werken op Maat die jonge professionals met een beperking aan het werk helpt en Jong Juvox. De komende tijd hopen we verder te kunnen groeien.

Jongeren en pensioen

Een belangrijk dossier van VCP Young Professionals is de toekomst van ons pensioen. Dat gaat ook de jongeren van nu aan!  VCP YP heeft een pensioenwoordvoerder die zich bezighoudt met de uitwerking van de Wet Toekomst Pensioenen.  Dat is niet alleen belangrijk voor de jongeren van nu, maar ook voor de jongeren van later. Ook langs andere wegen betrekt de VCP jongeren in de pensioendiscussie.  VCP YP heeft aan de wieg gestaan van stichting PensioenLab, waar jaarlijks tientallen jongeren zich actief verdiepen in pensioenen en pensioenbesturen. Ook langs andere wegen betrekt de VCP jongeren in de pensioendiscussie.

Volg VCP YP op X (Twitter): @VCPYoung
#hetgeluidvandetoekomst

Logo VCP YP