Menu

Dossiers

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt diversiteit architect

Professionals willen hun vak zo lang en goed mogelijk uitoefenen. Ze zijn er voor hun vak, zodat ze zich verdienstelijk kunnen maken voor hun organisatie en voor de samenleving. Bijscholing hoort bij de professional, en zo nodig ook omscholing, want de tijden veranderen. Werkgevers en overheid moeten daarbij helpen.

Hier maakt de VCP zich sterk voor:

  • Een vast contract voor alle werknemers, dat biedt de beste garantie voor een fatsoenlijk inkomen

  • Optimale mogelijkheden voor bij- en omscholing

  • Het aan banden leggen van de doorgeslagen flexibilisering

  • Het tegengaan van schijnconstructies

  • Het creëren van een gelijk speelveld tussen alle werkenden

Het laatste nieuws

Extra geld voor onderwijs, wel zorgen over lerarentekorten

18 februari 2021

Extra geld voor onderwijs, wel zorgen over lerarentekorten

Arbeidsmarkt diversiteit architect

15 februari 2021

Concrete stappen voor meer diversiteit in de top

Pensioen schoonouders worden oma en opa

12 februari 2021

CMHF: voor vertrouwen in nieuwe Pensioenwet is zorgvuldigheid nodig

Meer nieuws
`
Naar boven