1 april 2015

Vervolg aanpak jeugdwerkloosheid, alleen zonder duurzame banen

Nu de ministers Asscher en Bussemaker de aanpak jeugdwerkloosheid op zich gaan nemen, zal er hopelijk worden ingezet op het daadwerkelijk realiseren van banen. De VCP en VCP Young Professionals vinden het goed om te zien dat het probleem van jeugdwerkloosheid nu meer serieus wordt genomen. Afgelopen jaren is er weinig terechtgekomen van het realiseren van duurzame banen voor jongeren. Ook voor wat betreft de toenemende en vrijwel onzichtbare werkloosheid onder hoger opgeleide jongeren is weinig resultaat geboekt. Lees verder

31 maart 2015

VBDO biedt handleiding voor gesprek over duurzaam beleggen aan

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling heeft vandaag een handleiding gepresenteerd voor pensioenfondsen over hoe ze deelnemers beter kunnen betrekken bij duurzaam beleggen. VCP-bestuurder Nic van Holstein heeft samen met FNV-bestuurder Gijs van Dijk de handreiking in ontvangst genomen. Lees verder

30 maart 2015

VCP bekritiseert AOW-verhoging per 1 januari 2016

Op 25 maart jl. heeft een meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met een snellere verhoging van de AOW-leeftijd. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer, waarbij het nog de vraag is of het ook daartot een meerderheid zal komen. De VCP schreef al eerder een kritische brief aan de Tweede Kamer. ‘Dit wetsvoorstel is ontijdig, blijkt structureel geen bezuinigingen op te leveren en treft zeer eenzijdig de generaties geboren tussen 1951 en 1955’, aldus de VCP.Lees verder

23 maart 2015

Kabinet vraagt advies aan de SER over succesfactoren steden

Welke factoren bepalen het succes van steden? Hiervoor is de SER door het kabinet om advies gevraagd. Bedoeling is dat mede aan de hand van de input van werkgevers, werknemers en kroonleden voor het zomerreces een Agenda Stad door het kabinet aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Lees verder

19 maart 2015

Vakcentrales: Europa moet investeren in echte banen

“Werkenden en werkzoekenden hebben weinig aan groei zonder echte banen. Met meer dan 26 miljoen werklozen in de EU roepen de Nederlandse vakcentrales Juncker en de lidstaten van de EU op nu te investeren in gewoon goed werk”, dat verklaart Catelene Passchier (FNV) vandaag in Brussel namens FNV, CNV en VCP aan Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie. De Nederlandse vakbonden spreken zich ook uit voor betere Europese regels om misstanden en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.Lees verder

18 maart 2015

Website www.dearbocatalogus.nl is vernieuwd!

De centrale sociale partners in de Stichting van de Arbeid hebben de afgelopen jaren diverse handreikingen en instrumenten ontwikkeld om het arbeidsomstandighedenbeleid in bedrijven en organisaties op branche- of bedrijfsniveau te ondersteunen. Deze tools en instrumenten vanuit het perspectief van arbocatalogi worden nu allemaal aangeboden via de website www.dearbocatalogus.nl. Lees verder

18 maart 2015

Pleidooi voor meer EU-grenswaarden voor werken met kankerverwekkende stoffen

In een brief aan Eurocommissaris Thyssen pleit de VCP samen met FNV en CNV voor meer grenswaarden voor het werken met carcinogenen (kankerverwekkende stoffen). Lees verder

17 maart 2015

Tweede Kamer akkoord met Wet werken na AOW-leeftijd

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 17 maart jl. ingestemd met het wetsvoorstel ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’. In december 2014 schreven de vakcentrales VCP, FNV en CNV in een brief dat zij het wetsvoorstel hekelden, omdat het leidt tot oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Het enige pluspunt uit de wet is dat de Wet minimumloon ook voor deze groep (door)werkenden van toepassing wordt. Lees verder

17 maart 2015

Aanvulling AOW-partnertoeslag ABP blijft gehandhaafd

De aanvulling AOW-partnertoeslag van het ABP blijft gehandhaafd. Deelnemers van wie de aanvulling per 2015 was vervallen, worden persoonlijk geïnformeerd dat zij hun aanvulling behouden. De VCP onderschrijft dit besluit want de deelnemers werden van de ene op de andere dag geconfronteerd met soms wel 500 euro inkomensteruggang per maand. De gemiste aanvulling van februari en maart zal het ABP in april alsnog uitkeren. Lees verder

16 maart 2015

Hogere inkomens niet steeds rijker geworden

De discussie over inkomensongelijkheid blijft de gemoederen bezighouden. Door een nieuw onderzoek van de Universiteit Leiden laait het debat verder op. Op verzoek van het IMF is door de Leidse economen Caminada, Goudswaard en Knoef een onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat rijke Nederlanders in de afgelopen 25 jaar niet steeds rijker zijn geworden. Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht

Word nu lid