22 maart 2018

​Toename vast contract is hoopvol teken

De VCP vindt het een hoopvol teken dat het aantal vaste contracten weer omhoog gaat. Uit de jongste ramingen van het CPB lijkt naar voren te komen dat werkgevers vaker een vast contract bieden en de lonen verhogen. “Laten we hopen dat zoals het CPB in de ramingen aangeeft er inderdaad meer vaste contracten geboden gaan worden en de lonen stijgen. Een normaal contract zou de norm moeten zijn, mensen hebben behoefte aan zekerheid op het gebied van werk en inkomen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.Lees verder

20 maart 2018

​Klaartje de Boer spreekt op kaderledenmiddag CMHF

VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer was een van de sprekers op een bijeenkomst van kaderleden van de koepelorganisatie CMHF, aangesloten bij de VCP. Haar bijdrage stond in het teken van medezeggenschap en het belang van goede scholing en goede afspraken tussen OR en vakorganisatie. De Boer is namens de VCP lid van de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap en het bestuur van SCOOR, de instelling die waakt over de kwaliteit van opleidingen voor ondernemingsraden.Lees verder

16 maart 2018

​SER-verkenning over combineren van banen

Het aantal mensen met meerdere banen neemt toe, ondanks een daling vorig jaar. Op dit moment telt Nederland ongeveer 600.000 mensen die banen combineren, blijkt uit een verkenning die de SER vandaag heeft uitgebracht. De redenen waarom ze dat doen, lopen sterk uiteen. Voor de een is het een kans op verdere ontwikkeling, de ander doet het uit pure noodzaak. De SER vraagt in de verkenning aandacht voor de knelpunten waar mensen met meerdere banen tegenaan lopen.Lees verder

15 maart 2018

​VCP over circulaire economie: investeer in professionals

De overgang naar een circulaire economie zal alleen slagen als werknemers er actief bij worden betrokken. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt daarom dat er meer geld moet komen voor investeringen in professionals. Hun kennis en kunde zijn bij de verdere ontwikkeling van de Nederlandse economie onmisbaar. Daarnaast moet er aandacht zijn voor sociale innovatie en de gevolgen voor de arbeidsmarkt. Dat schrijft de VCP in een brief aan de Tweede Kamer.Lees verder

14 maart 2018

Ontwikkelen voor iedereen van belang

Stichting van de Arbeid roept Tweede Kamer op om met een gezamenlijke inzet van sociale partners en kabinet een doorbraak te bereiken op de permanente ontwikkeling van werkenden en werkzoekenden. VCP-voorzitter Nic van Holstein: “Ontwikkeling is voor iedereen van belang, in alle fases van de loopbaan. Het is belangrijk om plezier te houden in je werk en vaak bepalend voor je carrière. Scholing en ontwikkeling moet daarom positief gefaciliteerd worden.”Lees verder

14 maart 2018

​Uitnodiging: Eindevent PensioenLab op 4 juni 2018

Het jongerenplatform PensioenLab komt op 4 juni met zijn jaarlijkse eindadviezen over actuele vraagstukken in de pensioensector. Zo’n 50 jongeren buigen zich momenteel over een aantal belangrijke vraagstukken rond het pensioen. Het PensioenLab is een initiatief van VCP Young Professionals, FNV Jong en CNV Jongeren en wil meer jongeren betrekken bij de discussie over pensioen.Lees verder

9 maart 2018

​Evaluatie FTK noopt tot aanpassing regels pensioenen

Door de starre rekenregels voor pensioenfondsen zullen veel Nederlanders ook de komende jaren te maken krijgen met een achterblijvend pensioen. Daarvoor waarschuwt de VCP in een brief aan de Tweede Kamer. Door de extreem lage rekenrente en de strenge regels voor indexeren, kunnen veel pensioenfondsen moeilijk aan hun verplichtingen voldoen. Nederland is hiermee het braafste jongetje in de klas. De VCP is van opvatting dat we ons nu te arm aan het rekenen zijn, wat het vertrouwen in ons stelsel onder druk zet. De VCP roept de Kamer dan ook op tot een aparte behandeling van de pensioenregels en een bredere evaluatie dan die nu aan de Kamer is gestuurd.Lees verder

8 maart 2018

Voorstellen pensioen bij echtscheiding een stap in de goede richting

Minister Koolmees (SZW) wil dat pensioen bij echtscheiding voortaan automatisch wordt verdeeld. Nu is het zo dat ex-partners hier zelf tijdig om moeten vragen bij hun pensioenfonds, wat kan leiden tot problemen. De VCP vindt het een goed voorstel, maar vraagt wel aandacht voor de gevolgen voor het bijzonder partnerpensioen.Lees verder

7 maart 2018

​Ingang SPAWW duurt langer dan verwacht

Het van kracht worden van een verzamel-CAO voor het derde jaar WW duurt langer dan verwacht. Overeenkomsten die voor 15 maart worden ingediend, treden vermoedelijk op 1 september in werking, of zoveel eerder als mogelijk. De eerste verzamel-CAO is op 1 maart van kracht geworden. In de praktijk is gebleken dat de termijn waarbinnen alles moet gebeuren te krap is vastgesteld.Lees verder

6 maart 2018

​VCP, FNV en CNV: flexwerk moet duurder zijn dan vast werk

VCP, FNV en CNV vinden dat flexcontracten duurder moeten worden voor werkgevers dan vaste contracten. Alleen zo wordt de ongebreidelde groei van flexwerk aan banden gelegd. De Tweede Kamer behandelt morgen, 7 maart, de initiatiefnota ‘Vast werken loont’ van PvdA, GroenLinks en SP. De drie vakbonden steunen dit initiatief van harte. De drie vakcentrales hebben een brief gestuurd aan de Tweede Kamer om te het initiatief van de drie linkse partijen te steunen.Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht