29 mei 2017

Roadmap voor OR bij aanpak pesten

OR-leden die pesten op het werk willen aanpakken kunnen daarvoor een speciale roadmap gaan gebruiken. De Roadmap voor Ondernemingsraden is ontwikkeld door TNO in opdracht van het ministerie van SZW. Op veel werkvloeren is pesten een serieus probleem. Bijna een half miljoen werknemers wordt wel eens gepest door leidinggevenden of collega’s. Pesten kan ernstige gevolgen hebben, niet alleen voor de gepeste zelf maar ook voor de organisatie en maatschappij.Lees verder

23 mei 2017

Veiligheid en gezondheid op werk kan nog altijd beter

Hoe veilig en gezond is het op je werk? Om die vraag draait de zogeheten week van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), die van 12 tot en met 16 juni wordt gehouden. Het is een landelijke actieweek met tal van workshops, trainingen en opfrisdagen. De week van de RI&E wordt ondersteund door tal van beroepsverenigingen en brancheorganisaties. Ook de VCP is supporter. Lees verder

16 mei 2017

​Aantal vaste banen blijft toenemen

Het aantal banen is in het eerste kwartaal van dit jaar fors gegroeid: met 56.000 ten opzichte van een jaar eerder. Afgezien van de financiële sector was er overal sprake van een toename, zo meldt het CBS. Het gaat om zowel werknemers als zelfstandigen, voltijd en deeltijd. Sinds het tweede kwartaal van 2014 zijn er 359 duizend banen bijgekomen.Lees verder

10 mei 2017

Overeenstemming over uitvoering private aanvulling WW

De werkgevers- en werknemersorganisaties zijn het in de Stichting van de Arbeid eens geworden over de manier om cao-afspraken over de private aanvulling van de WW en de loongerelateerde WGA mogelijk te maken via een gezamenlijk fonds. Werkgevers hebben ingestemd met de uitwerking van de afspraak uit het sociaal akkoord over de inkomenszekerheid van mensen die hun werk verliezen. Het centraal overleg kan nu weer worden opgepakt.Lees verder

8 mei 2017

Vakbonden: snel starten met de reparatie van de WW

Werkgevers zeggen hun handtekening te zetten onder een afspraak met vakbonden over de inkomenszekerheid van mensen die hun werk verliezen.Lees verder

8 mei 2017

​VCP-pensioenplan: meer mogelijkheden tot maatwerk

Een goed pensioen is alleen haalbaar als werknemers beter en langer inzetbaar zijn. Ze moeten meer speelruimte krijgen tegen de tijd dat ze minder willen gaan werken. Dat staat in een plan dat de Vakcentrale voor Professionals (VCP) wil meegeven aan een nieuw kabinet. De VCP pleit voor een integrale aanpak waarin arbeidsmarkt en pensioen beter op elkaar aansluiten. Het plan van de VCP draait om maatwerk, waarbij werknemers zelf veel meer sturing kunnen geven aan hun loopbaan, gedurende hun hele levensloop. Dat stelt hen in staat om, ook op latere leeftijd, een betere balans te vinden tussen werk en pensioen.Lees verder

8 mei 2017

Beleidsopties WIA in kaart gebracht

Het aan de slag krijgen van mensen in de WIA kan beter. Om die reden is een ambtelijke werkgroep in een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) WIA aan de slag gegaan om opties te onderzoeken die de arbeidsparticipatie van mensen in de WIA kunnen verbeteren. De VCP vindt het van belang dat iedereen kansen krijgt om aan de slag te komen, maar wel op een fatsoenlijke wijze. Lees verder

2 mei 2017

Pensioenwoordvoerder YP Isabel Lieverse vertrekt

Isabel Lieverse (32) neemt na een jaar afscheid als pensioenwoordvoerder van VCP Young Professionals. In deze functie trad ze op als spreekbuis namens jongeren in het brede landelijke debat over pensioenen. De VCP is Isabel dankbaar voor het werk dat ze voor VCP Young Professionals heeft gedaan en gaat nu op zoek naar een opvolger.Lees verder

1 mei 2017

Geen onnodig verbruik WW-rechten

De VCP vindt het een goede zaak dat werknemers hun WW-uitkering zelf kunnen stopzetten, wanneer ze alweer grotendeels hun eigen inkomen verdienen. Op die manier behouden zij hun rechten op een eventuele uitkering op een later moment. Demissionair minister Asscher van Sociale Zaken maakte begin mei bekend met een wetswijziging te zullen komen die het mogelijk maakt dat werknemers zelf een keuze kunnen maken over hun aanvullende WW-uitkering.Lees verder

26 april 2017

​KLM-personeel in actie tegen overheveling van banen

Leden van de Vereniging van Hoger KLM Personeel VHKP, aangesloten bij de VCP, hebben een protestactie gehouden. Ze demonstreerden tegen het KLM-besluit om enkele honderden banen onder te brengen in Hongarije en India. Daardoor dreigen tweehonderd medewerkers van de financiële administratie hun baan kwijt te raken.Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht