29 mei 2015

Bereken de hoogte van uw eventuele transitievergoeding na 1 juli

Bent u benieuwd naar de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid bij ontslag? Via een tool kunt u nu zelf uitrekenen wat de wetswijzingen van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid vanaf 1 juli voor u kunnen betekenen. Lees verder

27 mei 2015

Kabinet laat noodzakelijke wijzigingen arbeidsgezondheidszorg achterwege

De onafhankelijke positie van de bedrijfsarts staat al jaren onder druk vanwege de directe financiering door de werkgever. ‘Een andere organisatie van de bedrijfsgezondheidszorg is nodig’, aldus VCP-bestuurder Nic van Holstein. Dit kabinet pakt enkele knelpunten in de arbeidsgerelateerde zorg aan, maar laat volgens de VCP de noodzakelijke wijzigingen voor een goed functionerende bedrijfsgezondheidszorg achterwege. De Tweede Kamer spreekt donderdag over de bedrijfsgezondheidszorg. Lees verder

26 mei 2015

Cao’s zijn waardevol en onmisbaar instrument

Volgens de VCP zijn cao’s een belangrijke hoeksteen van stabiele arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Anno 2015 stagneert het aantal afgesloten cao’s met name omdat onder het motto van ‘moderniseringen’ vaak verslechteringen schuilgaan. Lees verder

22 mei 2015

Jongeren lossen pensioenproblematiek op met vijf vernieuwende ideeën

Het jaar 2015 is hèt jaar van de brede maatschappelijke pensioendiscussie. In deze discussie kan en mag de visie van jongeren niet ontbreken. Het PensioenLab is een platform voor jongeren met een mening over pensioenen, een initiatief van CNV Jongeren, FNV Jong en VCP Young Professionals. Het PensioenLab buigt zich over actuele pensioenvraagstukken. In september 2014 zijn de Labjongeren opnieuw van start gegaan in speciale ‘LAB-sessies’ om nieuwe visies te ontwikkelen op pensioenthema’s.Lees verder

21 mei 2015

Knelpunten bij re-integratie zieke werknemers aanpakken

VCP, FNV en CNV vragen de Tweede Kamer om de knelpunten die werkgevers en werknemers ondervinden bij de re-integratie van zieke werknemers aan te pakken. Door praktische verbeteringen bij de re-integratie door te voeren, is een grote slag te slaan.Lees verder

20 mei 2015

RI&E ook een zaak voor werknemers, doe nu de quiz

Veilig en gezond werken is een zaak van werkgever èn werknemer. Vandaar dat het Steunpunt RI&E, mede op verzoek van werknemersorganisaties, op haar website ook een duidelijke plaats inruimt voor de werknemer. Werknemers kunnen in het kader van de week van de RI&E meedoen aan een quiz en de gespreksmethode Open Kaart winnen om op een leuke manier met collega’s en manager het gesprek aan te gaan over gezond en veilig werken. Lees verder

20 mei 2015

VCP-reactie op internetconsultatie: Werkgever moet werknemers informeren wie de bedrijfsarts is

Aanvullend op de voorgestelde wijzigingen van de Arbowet is de VCP van mening dat de werkgever de wettelijke verplichting moet krijgen, jaarlijks of bij wijziging van arbocontract, zijn werknemers schriftelijk te informeren bij wie zij met werkgerelateerde gezondheidsvraagstukken terechtkunnen. Lees verder

18 mei 2015

Reactie vakcentrales aan Eerste Kamer op versnelde verhoging AOW-leeftijd

Op 18 mei jl. hebben de vakcentrales VCP, FNV en CNV de reacties van ruim 400 door het wetsvoorstel ‘versnelde verhoging AOW-leeftijd’ getroffen mensen onder de aandacht gebracht van de Eerste Kamer. De vakcentrales gaan ervan uit dat de Eerste Kamer deze verhalen meeweegt in haar uiteindelijke besluitvorming over het wetsvoorstel dat 19 mei a.s. plenair zal worden behandeld.Lees verder

13 mei 2015

Lagere regelgeving Wwz : overgangsrecht en kosten in mindering op transitievergoeding

Op 11 mei jl. is verdere duidelijkheid binnen de Wet werk en zekerheid ontstaan rondom het overgangsrecht voor de transitievergoeding, de voorwaarden waarop kosten in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding, de ontslagregeling en de regeling procedure UWV.Lees verder

12 mei 2015

SER werkt verder aan de uitwerking advies ‘Toekomst Pensioenstelsel’

In februari dit jaar heeft de SER een advies gepresenteerd op verzoek van staatssecretaris Klijnsma van SZW. Voor het zomerreces komt de staatssecretaris met een hoofdlijnennota in reactie op dit analytische SER-advies en als afronding van haar Nationale Pensioendialoog. Ondertussen zit de SER niet stil. Twee subwerkgroepen zijn bezig met de verdere uitwerking van de geschetste varianten en vraagstukken in het SER-advies. Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht

Word nu lid