21 april 2016

Wwz krijgt kans zich in de kern te bewijzen

Sociale partners – waaronder VCP- hebben afgelopen maand in de Stichting van de Arbeid de signalen vanuit het MKB zorgvuldig geanalyseerd. “Het is belangrijk te constateren dat het te vroeg is om gefundeerde uitspraken te doen over de werking van de Wet werk en zekerheid. De wet moet eerst de kans krijgen om zich in de kern te bewijzen. Gezamenlijk hebben we geconstateerd dat er geen redenen zijn voor fundamentele aanpassingen”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.Lees verder

21 april 2016

OR heeft meer nodig om loonkloof m/v te dichten

De VCP onderschrijft dat ondernemingsraden meer mogelijkheden moeten krijgen om beloningsongelijkheid bij bedrijven tegen te gaan. Vrouwen verdienen 18,5% minder dan mannen op dezelfde positie. Zulke beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen zijn niet meer van deze tijd. Lees verder

18 april 2016

Een klein pensioen moet pensioenbestemming behouden

De VCP is van mening dat ook kleine pensioenen hun pensioenbestemming moeten behouden en zo min mogelijk moeten worden afgekocht. Zeker in een tijd met steeds meer korte en flexibele arbeidscontracten maken vele kleine pensioenen samen een belangrijk deel van het pensioen uit.Lees verder

15 april 2016

SER stelt zeven criteria op voor het meten van TTIP

Lang waren internationale handelsverdragen alleen interessant voor specialisten, maar de onderhandelingen over TTIP hebben geleid tot een breed maatschappelijk debat. Op 4 mei 2015 heeft minister Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de SER dan ook om advies over TTIP gevraagd. Lees verder

14 april 2016

Verduidelijking WW reparatie in informatiefilm

Het kabinet heeft de opbouw en lengte van de WW verkort. Sociale partners hebben afgesproken deze verkorting op de WW te repareren. Deze reparatie start vanaf 1 juli 2016, maar er is al in een aantal cao’s een proeftuin ingericht. Omdat er voor werknemers en cao-onderhandelaars nog veel onduidelijkheden zijn, hebben VCP, FNV en CNV een informatieve film over de reparatie WW gemaakt.Lees verder

13 april 2016

VCP pleit voor onafhankelijk Europees onderzoek naar werkelijke omvang belastingontwijking

Op 28 januari 2016 heeft de Europese Commissie haar Anti-Tax Avoidance Package bekend gemaakt. Met dit pakket wil de Commissie agressieve belastingplanning voorkomen, belastingtransparantie vergroten en een 'level playing field' voor bedrijven creëren. Het pakket kon bijna niet op een belangrijker moment zijn uitgekomen, daags voor de onthullingen in de Panama Papers. Lees verder

11 april 2016

Gelijk loon arbeidsmigranten eindelijk erkend, maar uitwerking schiet te kort

Na jarenlang actie voeren door vakbonden in Nederland en Europa tegen de onderbetaling en uitbuiting van arbeidsmigranten komt de Europese Commissie eindelijk met plannen voor betere regels. Positief is dat het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek’ eindelijk wordt erkend. Maar de uitwerking hiervan schiet te kort. Dat stellen de vakbonden FNV, CNV en VCP in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

6 april 2016

Pak belastingparadijzen aan

Afgelopen maandag werd door The Centre for Investigative Journalism (CIJ) de zogeheten Panama-papers bekend gemaakt. Hieruit bleek grootschalig belastingontwijking door bedrijven en personen. Ook prominente Nederlanders en vele Nederlandse bedrijven bleken via de Panama-route belasting te hebben ontweken. Daarnaast bleek dat in Nederland gevestigde postbusbedrijven onderdeel waren van deze route. De VCP wil dat de regering belastingontwijking aanpakt.Lees verder

1 april 2016

Inhouding loonstrookje gewijzigd per 1 april

Per 1 april wordt de inhouding loonbelasting op het loonstrookje veranderd, dit heeft voor de meeste mensen het gevolg dat ze minder salaris ontvangen. Lees verder

31 maart 2016

OR hoe zit het met medezeggenschap bij faillissement?

Er is nog veel onbekendheid over de vraag of de regels voor medezeggenschap ook bij een faillissement gelden. De SER heeft hierom een stroomschema gepubliceerd dat inzichtelijk maakt welke medezeggenschapsrechten van toepassing zijn voorafgaand bij insolventie en tijdens en na een faillissement. De VCP roept betrokken partijen op, in het bijzonder ondernemingsraden, hun voordeel te doen met dit stroomschema. Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht