21 mei 2015

Jongeren lossen pensioenproblematiek op met vijf vernieuwende ideeën

Het jaar 2015 is hét jaar van de brede maatschappelijke pensioendiscussie. In deze discussie kan en mag de visie van jongeren niet ontbreken. Het PensioenLab is een platform voor jongeren met een mening over pensioenen, een initiatief van CNV Jongeren, FNV Jong en VCP Young Professionals. Het PensioenLab buigt zich over actuele pensioenvraagstukken. In september 2014 zijn de Labjongeren opnieuw van start gegaan in speciale ‘LAB-sessies’ om nieuwe visies te ontwikkelen op pensioenthema’s.Lees verder

21 mei 2015

Knelpunten bij re-integratie zieke werknemers aanpakken

VCP, FNV en CNV vragen de Tweede Kamer om de knelpunten die werkgevers en werknemers ondervinden bij de re-integratie van zieke werknemers aan te pakken. Door praktische verbeteringen bij de re-integratie door te voeren, is een grote slag te slaan.Lees verder

20 mei 2015

RI&E ook een zaak voor werknemers, doe nu de quiz!

Veilig en gezond werken is een zaak van werkgever èn werknemer. Vandaar dat het Steunpunt RI&E, mede op verzoek van werknemersorganisaties, op haar website ook een duidelijke plaats inruimt voor de werknemer. Werknemers kunnen in het kader van de week van de RI&E meedoen aan een quiz en de gespreksmethode Open Kaart winnen om op een leuke manier met collega’s en manager het gesprek aan te gaan over gezond en veilig werken. Lees verder

20 mei 2015

VCP-reactie op internetconsultatie: Werkgever moet werknemers informeren wie de bedrijfsarts is!

Aanvullend op de voorgestelde wijzigingen van de Arbowet is de VCP van mening dat de werkgever de wettelijke verplichting moet krijgen, jaarlijks of bij wijziging van arbocontract, zijn werknemers schriftelijk te informeren bij wie zij met werkgerelateerde gezondheidsvraagstukken terechtkunnen. Lees verder

18 mei 2015

Reactie vakcentrales aan Eerste Kamer op versnelde verhoging AOW-leeftijd

Op 18 mei jl. hebben de vakcentrales VCP, FNV en CNV de reacties van ruim 400 door het wetsvoorstel ‘versnelde verhoging AOW-leeftijd’ getroffen mensen onder de aandacht gebracht van de Eerste Kamer. De vakcentrales gaan ervan uit dat de Eerste Kamer deze verhalen meeweegt in haar uiteindelijke besluitvorming over het wetsvoorstel dat 19 mei a.s. plenair zal worden behandeld.Lees verder

13 mei 2015

Lagere regelgeving Wwz : overgangsrecht en kosten in mindering op transitievergoeding

Op 11 mei jl. is verdere duidelijkheid binnen de Wet werk en zekerheid ontstaan rondom het overgangsrecht voor de transitievergoeding, de voorwaarden waarop kosten in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding, de ontslagregeling en de regeling procedure UWV.Lees verder

12 mei 2015

SER werkt verder aan de uitwerking advies ‘Toekomst Pensioenstelsel’

In februari dit jaar heeft de SER een advies gepresenteerd op verzoek van staatssecretaris Klijnsma van SZW. Voor het zomerreces komt de staatssecretaris met een hoofdlijnennota in reactie op dit analytische SER-advies en als afronding van haar Nationale Pensioendialoog. Ondertussen zit de SER niet stil. Twee subwerkgroepen zijn bezig met de verdere uitwerking van de geschetste varianten en vraagstukken in het SER-advies. Lees verder

11 mei 2015

Alarmerend aantal burn-out gevallen onder jonge werknemers

De VCP ziet in de cijfers (52% van het ziekteverzuim) van het aantal burn-out gevallen een bevestiging dat jonge werknemers geen flexibele contracten en onzeker werk willen. Jongeren die een opleiding hebben afgerond, willen duidelijkheid en zekerheid als het om werk gaat. Op dit moment hoppen zij van baan naar baan zonder te weten of zij de maand erop nog werk hebben. Lees verder

7 mei 2015

Gratis tool voor inventarisatie gezondheidsrisico's kantooromgevingen

Het Steunpunt RI&E lanceerde op 6 mei 2015 de Algemene Kantoren-RI&E voor gezond en veilig werken op kantoor. Voor de eerste tien gebruikers van de Algemene Kantoren RI&E biedt het Steunpunt een gratis RI&E-toets Workshop aan voor bedrijven met minder dan vijftig werknemers.Lees verder

6 mei 2015

VCP en FNV op zoek naar uw verhaal! AOW-gat door snellere verhoging AOW-leeftijd?

De vakcentrales VCP en FNV zijn op zoek naar reacties van mensen geboren tussen 1950 en 1956, die te maken krijgen met een extra AOW-gat als gevolg van de snellere verhoging van de AOW-leeftijd. FNV heeft hiertoe een vragenlijst opgesteld en VCP roept haar leden op hiervan ook gebruik te maken en hun verhaal te doen. Eerder schreven de vakcentrales VCP, FNV en CNV hierover een brief aan de Eerste Kamer met het verzoek niet akkoord te gaan met de snellere verhoging. Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht

Word nu lid