19 juli 2018

​VCP: beter toezicht op stages na afstuderen

Jongeren die na hun opleiding stage lopen doen vaak hetzelfde werk als gewone medewerkers, zonder dat ze daarvoor een normaal salaris krijgen. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW blijkt dat de grens tussen een echte stage en regulier werk vaak moeilijk te trekken is. De VCP is kritisch op stages na afstuderen. Voor BNR pleitte VCP-voorzitter Nic van Holstein voor betere informatieverstrekking en handhaving.Lees verder

17 juli 2018

​Kabinet aan zet bij wijzigingen nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is aan herziening toe, en daarbij is het kabinet als eerste aan zet. Het zou goed zijn als het kabinet besluit het niveau van de volksverzekering ANW te verhogen en te verruimen. Dat zegt de VCP in een reactie op een initiatiefnota van CDA en ChristenUnie. Deze partijen vinden dat de SER of Stichting van de Arbeid zich moet buigen over de wenselijke dekking van het nabestaandenpensioen, inclusief de verdeling tussen publiek en privaat.Lees verder

16 juli 2018

Organisatie van gastouders Nysa sluit zich aan bij VCP

De organisatie van gastouders Nysa sluit zich aan bij de VCP. De aansluitingsovereenkomst is vandaag op het VCP-kantoor in Den Haag ondertekend. Nysa streeft ernaar de sociaal-economische positie van de gastouder te versterken binnen de kinderopvangbranche.Lees verder

12 juli 2018

Korte zomerstop van de VCP-nieuwsbrief

De zomervakanties gaan beginnen. De VCP-nieuwsbrief die u nu voor zich heeft, is de laatste van dit voorjaar. De volgende verschijnt in de loop van augustus. Natuurlijk zitten we in de zomermaanden niet stil. Ons bureau is bemand en als er nieuws is zullen we dat zeker melden. Dat doen we dan wel alleen op de website.Lees verder

12 juli 2018

UWV moet strenger kunnen toetsen bij ontslag

Het UWV moet bij een ontslagaanvraag controleren of de informatie die een werkgever aanlevert juist is. Anders bestaat de kans dat werkgevers misbruik maken van de situatie. Werkgevers kunnen dan relatief eenvoudig van een werknemer afkomen en die eventueel vervangen door een flexwerker. Dat zegt de VCP in een reactie op een rapport van de Inspectie SZW, die 28.000 ontslagaanvragen heeft onderzocht. Volgens de VCP is het in is in het belang van de werknemer dat het UWV de informatie zoveel mogelijk verifieert.Lees verder

11 juli 2018

​Zet in op professionals bij uitvoering Klimaatakkoord

De daadwerkelijke uitvoering van het Klimaatakkoord kan niet zonder goed opgeleide professionals. Dat zegt de VCP in een reactie op de voorlopige hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Professionals leveren een cruciale bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe technieken die bijdragen aan een schoner milieu. Daarnaast is er doorlopend aandacht nodig voor werkgelegenheid en de gevolgen van het akkoord voor de inkomens, met name de middengroepen.Lees verder

10 juli 2018

​Kunstmatige intelligentie heeft topprioriteit in Brussel

Nieuwe vormen van onderwijs, andere manieren van werken, impact op onze privacy. Het zijn maar enkele deelonderwerpen die voorbijkwamen op de eerste Europese stakeholder conferentie over kunstmatige intelligentie (AI) Brussel. Kunstmatige intelligentie beïnvloedt zo ongeveer alles waar mensen mee te maken hebben. De Europese Unie heeft het onderwerp daarom hoog op de agenda gezet.Lees verder

9 juli 2018

Politiebonden voeren actie voor betere CAO-voorstellen

De politiebonden hebben hun leden opgeroepen vanaf vandaag geen boete uit te schrijven voor lichte vergrijpen, zoals fietsen zonder licht. Met de actie willen de bonden een betere CAO afdwingen. Ze hadden minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie tot 1 juli de tijd gegeven met betere CAO-voorstellen te komen. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. De actie wordt ondersteund door alle politiebonden waaronder ACP en VMHP, die bij de VCP zijn aangesloten.Lees verder

8 juli 2018

Overheid blijft achter met banen voor mensen met beperking

​De overheden zijn er vorig jaar nog niet in geslaagd om voldoende mensen met een beperking aan het werk te helpen. Wel hebben ze het aantal extra banen in een jaar tijd bijna weten te verdubbelen. Werkgevers in het bedrijfsleven liggen wel op koers, zo blijkt uit cijfers die staatssecretaris Van Ark (SZW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.Lees verder

4 juli 2018

​Wettelijke stimulans MVO-beleid pensioenfondsen niet nodig

De VCP vindt dat pensioendeelnemers meer betrokken moeten worden bij het MVO-beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen) van pensioenfondsen, maar een wijziging van de wet is daarvoor niet nodig. Volgens de VCP doen pensioenfondsen zelf al voldoende op dit vlak. Dat schrijft de VCP in een reactie op een wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Van Weyenberg (D’66). Via internet was er de mogelijkheid om op het initiatief te reageren.Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht