27 oktober 2016

SER stelt richtbedragen voor OR-scholing vast voor 2017

De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen voor 2017 vastgesteld. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 995 euro per dagdeel per OR. Het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving is 170 euro per dagdeel per individueel OR-lid. De bedragen zijn exclusief BTW. Een maatwerkcursus is een algemeen vormende cursus van een of enkele dagen voor de gehele OR. Een open inschrijvingscursus is een cursus met een vast programma, waar een OR-lid individueel aan kan deelnemen.Lees verder

26 oktober 2016

Verminderen combinatiedruk professionals noodzakelijk

De VCP wil meer aandacht voor de gevolgen van combinatiedruk bij professionals. Bij steeds meer werknemers vervagen de grenzen tussen werk en privé, terwijl het aantal (zorg)taken toeneemt. De SER laat in zijn advies 'Een werkende combinatie' zien dat werknemers niet opgewassen zijn tegen de veelheid aan taken en daardoor uitvallen. Ook voelen werknemers, ook jongeren, zich vaak opgejaagd. Lees verder

26 oktober 2016

Nu ook compensatie voor 15.000 gedupeerde ww'ers

Ook de 15.000 gedupeerden die door het WW-dagloonbesluit onterecht veel minder uitkering ontvingen, krijgen toch compensatie van minister Asscher. De vakbonden FNV, CNV en VCP zijn blij dat hun hardnekkige protesten nu toch resultaat opleveren voor de vaak schrijnende gevallen. Met de compensatie die de minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toegezegd komt nu vanaf het eerste kwartaal 2018 toch ook een tegemoetkoming voor hun lagere WW-uitkeringLees verder

25 oktober 2016

FNV, CNV en VCP roepen Kamer en minister Asscher op: compenseer WW-lek alsnog

De FNV, CNV en VCP roepen minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op alle gedupeerden van het WW-dagloonbesluit te compenseren voor hun lagere WW-uitkering, dus ook de groep van naar schatting 15.000 gedupeerden die door de minister tot nu toe buiten de compensatieregeling zijn gehouden. Aanstaande donderdag, 27 oktober, debatteert de Tweede Kamer hierover. De drie vakcentrales dragen oplossingen aan voor dit probleem in een gezamenlijke brief aan de minister en de leden van de Tweede Kamer.Lees verder

19 oktober 2016

Bescherming voor klokkenluiders in Europa nodig, VCP ondersteunt pleidooi Europese vakbeweging

De Europese vakbeweging heeft maandag 17 oktober een oproep gedaan aan de Europese Commissie, de Europese Raad van ministers en het Europees Parlement om met Europese regelgeving te komen ter bescherming van klokkenluiders. De VCP vindt het van belang dat Nederlandse werknemers ook in een andere lidstaat beschermd worden wanneer zij misstanden aan de kaart stellen.Lees verder

18 oktober 2016

Europeans for Fair Competition tegen marktverstoring

De coalitie van European voor eerlijke competitie, waarbij verschillende bij de VCP-aangesloten organisaties zijn betrokken, voert een campagne om een gelijk speelveld voor de Europese luchtvaart te creëren. Bekijk de animatie waarin uitleg geven wordt over het probleem met staatssubsidie en marktverstoring in de luchtvaart. Lees verder

14 oktober 2016

Oprichting vrouwennetwerk VHP2

​Het aantal vrouwen dat succesvol uit de hogescholen en universiteiten stroomt is hoog en stijgt nog steeds. Echter de doorstroom naar hogere functies stokt vaak nog binnen ondernemingen. De VHP2, aangesloten bij de VCP, wil graag vrouwen ondersteunen en richt daarom een vrouwennetwerk op. Hierdoor kan de veelheid aan kennis en kunde van deze vrouwen ook daadwerkelijk tot zijn recht komen binnen de ondernemingen.Lees verder

12 oktober 2016

CETA-verdrag krijgt dikke onvoldoende

Gisteren sprak VCP samen met andere maatschappelijke organisaties, met minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het CETA-verdrag en de door de minister aangekondigde reset van het handels- en investeringsbeleid. Het CETA-verdrag is een nieuw handelsverdrag tussen Canada en Europa.Lees verder

10 oktober 2016

Tweede Kamer wil brede analyse naar effecten van de langjarige, lage rente

De VCP is verheugd te lezen dat er steun is voor een motie waarin de Tweede Kamer een brede analyse wil laten maken door het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank van de effecten van langjarige, lage rentestanden voor overheid, huishoudens, financiële sector (banken, verzekeraars en pensioenfondsen) en de schokbestendigheid van die sectoren. Op 5 oktober jl. heeft de Tweede Kamer hiertoe een motie van het Kamerlid Schouten (CU) aangenomen. Lees verder

7 oktober 2016

Rubriek: verkiezingsprogramma´s

In maart 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Inmiddels zijn de eerste concept verkiezingsprogramma’s bekend gemaakt. De VCP zal voor de verkiezingen een overzicht publiceren van alle verkiezingsprogramma’s op relevante thema’s. Een aantal opvallende punten lichten we er alvast uit. Deze keer de VVD met het concept verkiezingsprogramma ‘Zeker Nederland’.Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht