19 januari 2017

VCP-reactie wetsvoorstel automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

De VCP onderschrijft het wetsvoorstel waarbij kleine pensioenen niet meer worden afgekocht, maar automatisch worden overgedragen. Door de flexibilisering op de arbeidsmarkt is het in het belang van de deelnemer en hierom steeds belangrijker dat het pensioengeld dat apart wordt gezet ook daarvoor wordt gebruikt, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. Wel brengt de VCP nog enkele aandachtspunten en voorstellen naar voren, in reactie op het wetsvoorstel dat ter internetconsultatie voorligt.Lees verder

18 januari 2017

Teken de petitie: Bezuinig niet op scholing van werkenden

Het kabinet heeft het voornemen om de aftrek voor scholingsuitgaven per 2018 af te schaffen. Bovendien wordt het budget aanzienlijk teruggebracht. Het is onverstandig om de scholingsaftrek voor werknemers af te schaffen. Teken de petitie: Bezuinig niet op scholing van werkenden!Lees verder

9 januari 2017

Meer keuzevrijheid bij second opinion bedrijfsarts

Werknemers die niet uit de voeten kunnen met het advies van hun bedrijfsarts moeten in alle vrijheid een second opinion kunnen aanvragen. Dat zegt de VCP in reactie op een voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken.Lees verder

2 januari 2017

Overzicht premies en belastingen 2017

Verschillende premies, belastingtarieven en kortingen zijn gewijzigd per 1 januari 2017. De VCP heeft een overzicht waarin de belangrijkste wijzigingen in de premies en belastingen op het gebied van werk, inkomen en vermogen staan vermeld. Lees verder

16 december 2016

Meer geld voor scholing naar kansrijke beroepen

Werkzoekenden krijgen meer mogelijkheden om zich te laten omscholen voor kansrijke beroepen. De Tweede Kamer wil extra geld uittrekken voor de scholingsvouchers die dit mogelijk maken. De vouchers bestaan al sinds mei 2016 en zijn een groot succes. Tot nu toe hebben 13.000 werkzoekenden een aanvraag ingediend. De VCP is blij dat er extra geld komt en ziet dit als een mooie aanvulling op de bestaande fiscale scholingsaftrek.Lees verder

15 december 2016

Special over relatie OR & Commissaris

Voor een onderneming zijn een goede relatie en dialoog tussen ondernemingsraad en commissarissen van levensbelang. Ze zorgen voor draagvlak, dragen bij aan productiviteit en aan innovatie en beperken het verloop van personeel.Lees verder

14 december 2016

Ontwikkeling financiële posities pensioenfondsen blijft spannend

De afgelopen weken herstellen de financiële posities van de pensioenfondsen zich enigszins. Dat is positief nieuws. Toch blijft het de komende weken spannend. Eind dit jaar maken de pensioenfondsen de balans op. Lees verder

12 december 2016

VCP wil betere bescherming vertrouwenspersonen

De VCP wil meer aandacht voor de positie van vertrouwenspersonen. De vakcentrale krijgt signalen dat zij hun werk niet altijd veilig kunnen doen. Er zijn signalen dat vertrouwenspersonen zijn overgeplaatst of ontslagen. Dat staat in een brief die de VCP naar de Tweede Kamer heeft gestuurd ten behoeve van het schriftelijk overleg op 14 december. Lees verder

8 december 2016

SER stelt reglement OR op maat beschikbaar

Ondernemingsraden kunnen nu nog makkelijker een reglement op maat maken. Er is nu een gratis digitale tool beschikbaar. VCP-voorzitter Nic van Holstein is blij met het initiatief. ‘Ondernemingsraden krijgen er steeds meer taken bij. Effectief en planmatig werken is nodig en deze tool helpt hierbij'.Lees verder

5 december 2016

Reactie op begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze week wordt in de Tweede kamer de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid besproken. Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling heeft de VCP een aantal thema’s onder de aandacht gebracht.Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht