17 november 2017

​VCP: Pak werkdruk in MBO-onderwijs aan

De VCP vindt dat er meer aandacht moet komen voor werkdruk in het MBO-onderwijs. Veel docenten hebben naast het lesgeven allerlei andere taken, zoals stage- en studiebegeleiding, examinering en ontwikkeling van lesstof. Daar komt bij dat er te weinig nieuwe docenten instromen en oudere docenten met pensioen gaan. "Het aanpakken van werkdruk is een vereiste om professionals in het onderwijs normaal hun werk te kunnen laten doen. Daarvoor is ook professionele ruimte nodig", zegt VCP voorzitter Nic van Holstein.Lees verder

16 november 2017

Grijp je kans! Nu nog aanmelden voor VCP symposium

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor het VCP-symposium Arbeidsmarkt 2020-2025. Het belooft een boeiende bijeenkomst te worden waarin verschillende kanten van de arbeidsmarkt van de toekomst worden belicht. Het symposium is op donderdagmiddag 23 november in het SER-gebouw in Den Haag.Lees verder

16 november 2017

​Genomineerden Professional van het Jaar bekend

Nog enkele dagen en dan is bekend wie zich VCP-Professional van het Jaar 2017 mag noemen. Er zijn drie genomineerden. Ze zijn voorgedragen door vakorganisaties die bij de VCP zijn aangesloten. De winnaar krijgt een award die tijdens het VCP-symposium op 23 november zal worden uitgereikt.Lees verder

15 november 2017

​VCP: terecht uitstel stemming waardeoverdracht kleine pensioenen

De VCP staat achter het verzoek van de Tweede Kamer om de stemmingen over het wetsvoorstel automatische waardeoverdracht met een week uit te stellen. De Kamer wil weten hoe de regeling zich verhoudt tot een uitspraak die de rechtbank in Limburg op 8 november heeft gedaan.Lees verder

14 november 2017

SER stelt richtbedragen voor OR-scholing vast voor 2018

De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen voor 2017 vastgesteld. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1000 euro per dagdeel per OR. Het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving is 165 euro per dagdeel per individueel OR-lid. Een maatwerkcursus is een algemeen vormende cursus van één of enkele dagen voor de gehele OR. Een open inschrijvingscursus is een cursus met een vast programma, waar een OR-lid individueel aan kan deelnemen.Lees verder

13 november 2017

​Week van de werkstress begonnen

Vandaag is de jaarlijkse week van de werkstress begonnen. De week is bedoeld om stress op de werkvloer aan te pakken en het werkplezier te vergroten. Honderden bedrijven en organisaties doen eraan mee. Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1. Veel problemen kunnen al worden voorkomen, door ze gewoon bespreekbaar te maken.Lees verder

10 november 2017