25 april 2019

VCP maakt film over pijnpunten pensioenstelsel

De VCP heeft een film gemaakt over de pijnpunten in de pensioenonderhandelingen. "De film laat klip en klaar zien waarom ja zeggen vorig jaar november geen optie was. Het gaat om knelpunten die in het pensioendebat onderbelicht blijven", zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. De film behandelt voor de VCP belangrijke onderdelen van de pensioenonderhandelingen, zoals pensioenopbouw, rekenrente, doorsneepremie. Lees verder

24 april 2019

Veiligheidssectoren maken gehakt van plannen minister Koolmees

Op 15 mei, tijdens de parlementaire 'gehaktdag', maken de veiligheidssectoren, zoals politie, brandweer, defensie, douane en marechaussee, gehakt van de pensioenplannen van minister Koolmees. De plannen gaan letterlijk en figuurlijk door de gehaktmolen, waarna we er fatsoenlijke gehaktballen van maken.Lees verder

22 april 2019

CBM zoekt input voor klankbordgroepen

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER is op zoek naar mensen die zitting willen nemen in klankbordpanels. De CBM wil deze panels gebruiken om mee te denken over onderwerpen die de commissie zou kunnen oppakken en de concrete uitwerking, zoals het maken van nieuwe handreikingen voor ondernemingsraden. De VCP roept u op om u op te geven voor deze panels. Lees verder

18 april 2019

Afzien van leeftijdsverhoging IOW

De VCP wil dat de leeftijdsgrens voor de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) niet wordt verhoogd. Dat schrijft de VCP vandaag in een reactie op een internetconsultatie voor wijziging van de IOW. De IOW treedt in werking na afloop van een WW- of- WGA-uitkering, zodat mensen niet hun huis hoeven op te eten. Lees verder

17 april 2019

VCP: inflatie bevestigt zorgen van mensen thuis

Nieuwe inflatiecijfers laten zien dat mensen terecht bezorgd zijn over de koopkracht. Het wordt tijd dat het kabinet deze zorgen eindelijk serieus neemt, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Het CBS meldde vandaag dat de consumentenprijzen in Nederland vorige maand twee keer zo hard zijn gestegen als gemiddeld in de eurozone.Lees verder

17 april 2019

SER over interne markt EU: meer verdieping nodig

De samenwerking binnen de Europese Unie heeft een verdiepingsslag nodig. Willen we een goed antwoord geven op zaken als migratie, digitalisering en de opkomst van China dan is er meer nodig dan economische groei alleen. Sociale rechtvaardigheid en de bescherming van de werknemer zijn minstens zo belangrijk. Dat staat in een SER-advies over de interne markt dat vandaag naar buiten is gebracht. De VCP is blij met het advies omdat erkend wordt dat economische en sociale doelen hand in hand gaan. Levensomstandigheden, werkgelegenheid, productiviteit en inkomens moeten verbeteren, stelt de SER.Lees verder

11 april 2019

Digitale vaardigheid noodzakelijk op arbeidsmarkt

Digitale vaardigheden zijn naast lezen en schrijven van steeds groter belang om mee kunnen komen op de arbeidsmarkt. Daar moet meer aandacht voor komen. Dat zegt de VCP naar aanleiding van het SER-advies 'Samen werken aan taal' dat vandaag is gepubliceerd. Naast laaggeletterdheid vraagt de SER ook aandacht voor digitale vaardigheden.Lees verder

11 april 2019

Investeer in gezondheid van de professional

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt dat bedrijven en overheid alerter moeten zijn op werkstress. Ze moeten sneller onderkennen dat veranderingen in de organisatie en bezuinigingen grote gevolgen hebben op de gezondheid van de professional en de manier waarop die zijn werk kan doen. Dat zegt de VCP naar aanleiding van vandaag gepubliceerde cijfers over informatiestress door het CBS. Daaruit komt onder meer naar voren dat een op de drie mensen moeite heeft om alle informatie die op hen afkomt in de vorm van bijvoorbeeld e-mails of tweets te verwerken. Dit speelt met name onder hoger opgeleiden.Lees verder

10 april 2019

Europa publiceert ethische richtlijnen kunstmatige intelligentie

Hoe houd je kunstmatige intelligentie ethisch verantwoord? Dat is de kerngedachte van een reeks richtlijnen die de Europese Commissie heeft gepubliceerd. Bij kunstmatige intelligentie zijn het computers en algoritmen die beslissingen kunnen nemen die impact hebben op ons als mens. Maar als mens wil je er wel zeker van zijn dat die systemen deugen en betrouwbaar zijn. De richtlijnen zijn bedoeld om het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in goede banen te leiden, zodat het verantwoord wordt gebruikt.Lees verder

10 april 2019

Oproep aan Koolmees: knelpunten klein pensioen wegnemen

De Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben in een brief op 9 april aan minister Koolmees van SZW voorstellen gedaan met betrekking tot kleine pensioenen. De VCP onderschrijft de voorstellen. Dit omdat het van belang is dat kleine (bruto) pensioenen zoveel mogelijk hun pensioenbestemming behouden, ook wanneer kleine pensioenen zijn ontstaan door een contractsbeëindiging. Met betrekking tot de afkoop van nettopensioen is de VCP van mening dat bij de evaluatie van netto pensioen bekeken moet worden of deze kleine pensioenen ook automatisch kunnen worden overgedragen, zodat ook hier de pensioenbestemming zoveel als mogelijk behouden kan blijven. Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht