13 december 2017

​VCP slaat zijn vleugels uit met Vakvereniging Het Zwarte Corps

Betrokkenheid bij je achterban en professioneel met je vak bezig zijn. Daar gaat het om bij René van der Steen, voorzitter van Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC). Per 1 januari 2018 sluit HZC zich aan bij de VCP.Lees verder

12 december 2017

​Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) sluit zich aan bij VCP

Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) sluit zich aan bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De Algemene Vergadering van de VCP heeft ingestemd met de toetreding van HZC. Dat betekent dat HZC onder de vlag van de VCP mee gaat doen aan het sociaal-economisch overleg. HZC behartigt de belangen van machine gebonden personeel werkzaam in onder meer de bouw, landbouw, beroepsgoederenvervoer, grondverzet, wegenbouw, railinfra en offshore.Lees verder

11 december 2017

​VCP vraagt op WTO-top aandacht voor 7 Principes Internationale Handel

De VCP vraagt tijdens de handelstop deze week in Argentinië aandacht voor zeven basisbeginselen die voor welvaart en welzijn zorgen. De VCP doet dat bij monde van VCP-bestuurder Bob van der Wal, die namens de vakbeweging de conferentie van de Wereldhandelsorganisatie WTO bijwoont. Van der Wal maakt deel uit van de Koninkrijksdelegatie van Nederland, die onder leiding staat van de nieuwe minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag.Lees verder

7 december 2017

​12e Netspar-brief: langer doorwerken voor iedereen

Langer doorwerken moet voor iedereen haalbaar worden. Het kabinet moet de mogelijkheden daarvoor onderzoeken. Dat staat in een publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) en Netspar, een denktank op gebied van pensioenen en vergrijzing. In de brief wordt aangegeven dat er tijdelijke maatregelen nodig zijn, zoals het temporiseren van de stijging van de AOW-leeftijd. Iets waar de VCP al langer voor pleit.Lees verder

6 december 2017

​Pensioenoverleg moeizaam, maar volop in gang

In 2014 is de nationale pensioendialoog van start gegaan. Het doel was om gezamenlijk met alle betrokken partijen in Nederland de richting te bepalen waar we met het Nederlandse pensioenstelsel naar toe willen. Het overleg is volop in gang, maar verloopt moeizaam. Aangezien de Vakcentrale voor Professionals – de VCP – nauw betrokken is bij deze discussie willen wij u graag meenemen in dit proces. Dit zodat u begrijpt waarom er nog geen advies ligt en waarom het ook zomaar nog geruime tijd kan gaan duren.Lees verder

2 december 2017

​VCP: Stel pensioen voor zzp’ers verplicht

Stel pensioen voor zzp’ers verplicht. Daarvoor pleitte de VCP in een ingezonden brief in de Volkskrant van 2 december. De brief was een reactie op een artikel over freelancende schilders die verplicht zijn aangesloten bij een pensioenfonds. Een deel van hen wil van de verplichting af.Lees verder

30 november 2017