20 augustus 2019

PensioenLab Academie zoekt jongeren voor pensioenfondsen

Alles weten over pensioen en het besturen van pensioenfondsen? En hoe jij als jongere je stem kan laten horen in de pensioenwereld? Bij de PensioenLab Academie leer je en oefen je met alle facetten van het vak. Met deze opleiding word je voorbereid om in een verantwoordingsorgaan of een pensioenfondsbestuur aan de slag te gaan! Lees verder

31 juli 2019

Pensioenlab gaat weer van start – meld je nu aan!

Aanmelden voor het PensioenLab kan weer! Wil jij de stem van je leeftijdsgenoten vertegenwoordigen in de pensioendiscussie? Wil jij je verdiepen in een pensioenonderwerp en bijdragen aan verbetering? Meld je dan snel aan. Aanmelden kan tot en met oktober.Lees verder

23 juli 2019

SER bepleit verkorting termijnen kiesrecht ondernemingsraden

De SER adviseert minister Koolmees (SZW) in een briefadvies om de termijnen voor actief en passief kiesrecht in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voor leden van ondernemingsraden te verkorten. De VCP is positief kritisch. Zij vraagt zich af of de aanpassing van de termijnen tot de gewenste effecten in de praktijk gaat leiden. Daarnaast vindt de VCP de periode om je na 3 maanden kandidaat te kunnen stellen te kort. De SER laat de termijn voor kandidaatstelling nu in het midden. Lees verder

22 juli 2019

Geen sprake van keuze voor nabestaandenpensioen naar vijf jaarsalarissen

De VCP ontkent dat er een keus is gemaakt om het nabestaandenpensioen af te schaffen en te vervangen door een uitkering van 5 jaarsalarissen. Het klopt wel dat er op dit moment een werkgroep in de Stichting van de Arbeid aan het verkennen is of en hoe het aanvullend nabestaandenpensioen meer geüniformeerd kan worden en beter kan aansluiten op de kennis en behoeftes van pensioendeelnemers. Daarbij is vanuit werkgevers gevraagd ook een uitkering van 5 jaarsalarissen te verkennen. Het klopt echter volstrekt niet dat vakbonden en werkgevers het erover eens zijn dat een dergelijke eenmalige uitkering een wenselijke optie is, aldus VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.Lees verder

17 juli 2019

1e Nieuwsbrief: Uitwerking pensioenakkoord in september van start

Kabinet en sociale partners die samen het pensioenakkoord gaan uitwerken hebben op 9 juli jl. een goed eerste voorbereidend overleg gehad over mogelijk te volgen werkwijze. Het wordt een omvangrijk en complex project met een ambitieuze planning. Zoals tijdens de presentatie van het akkoord werd bekendgemaakt, komt er een zogeheten stuurgroep die diverse pensioenonderwerpen inhoudelijk zal gaan uitwerken. De sociale partners en dus ook de VCP zullen deel uitmaken van die stuurgroep. Lees verder

11 juli 2019

Korte zomerstop

De zomervakantie gaat beginnen. Dat betekent dat u het tijdelijk zonder VCP-nieuwsbrief moet stellen. Dit is de laatste voor de zomer, de volgende verschijnt begin september. Het bureau van de VCP zal de komende weken bemand blijven, Mocht er nieuws zijn, dan zullen wij dat zeker melden op de VCP-website. Wij wensen alle professionals een fijne vakantie!Lees verder

11 juli 2019

Medezeggenschap: fusie SCOOR en RMZO

Twee organisaties die zich bezighouden met de kwaliteit van de opleidingen voor medezeggenschap hebben hun krachten gebundeld. Per 1 juli zijn de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) en het register voor Medezeggenschapsopleiders (RMZO) samengevoegd tot de Stichting SCOOR-RMZO. Dit is een goede stap voor de verbreding en verbetering van de kwaliteitsontwikkeling van medezeggenschap, aldus de VCP. De VCP roept haar aangesloten organisaties op gebruik te maken van opleiders en opleidingsbureaus met dit keurmerk. Lees verder

4 juli 2019

​Hoog tijd voor verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid zzp

Uit cijfers van het CBS blijkt opnieuw dat veel zzp'ers geen adequate voorziening hebben voor arbeidsongeschiktheid. 41% heeft zelfs geen enkele voorziening getroffen. Van de zzp´ers in de groep met de laagste inkomens heeft zelfs 65% geen voorziening. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) baart het al jaren zorgen dat zo weinig zzp'ers een adequate voorziening hebben voor arbeidsongeschiktheid. "Het is goed dat er eindelijk een verplichting komt. Met een verplichting kunnen vanwege schaalgrootte en collectiviteit, de kosten voor een dergelijke verzekering betaalbaar worden voor alle inkomenscategorieën", zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.Lees verder

1 juli 2019

VCP vraagt aandacht arbeidsrechtelijke gevolgen bevriezen AOW

De minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd kan betekenen dat mensen hun aanvullend pensioen eerder zullen moeten aanspreken. De VCP wil daarom aandacht vragen voor de arbeidsrechtelijke gevolgen van de afspraken die in het pensioenakkoord over de AOW zijn gemaakt. De VCP dringt aan op maatwerk, zodat werknemers van hun werkgevers de ruimte houden om eventueel toch later met pensioen te gaan. "Wij roepen werknemers op hierover het gesprek aan te gaan met hun baas", zegt VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer. De Eerste Kamer heeft inmiddels ingestemd met de afspraken over de temporisering van de AOW.Lees verder

28 juni 2019

Klimaatakkoord toetsen op inkomenseffecten

De klimaatmaatregelen van het kabinet moeten voor iedereen financieel haalbaar zijn. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) zal het Klimaatakkoord dan ook toetsen op de effecten voor alle inkomensgroepen. Dat zegt de VCP in een eerste reactie op het akkoord. De VCP zal pas met een definitief oordeel komen als zicht is hoe het akkoord voor de burger concreet uitpakt. "De transitie naar een schoner klimaat moet eerlijk verlopen", zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht