15 juli 2016

Verschijning VCP-nieuwsbrief vakantieperiode

Vanwege de vakantieperiode zal de nieuwsbrief de komende weken niet verschijnen. De eerstvolgende nieuwsbrief publiceren we weer op 9 september a.s. Het Algemeen Bestuur en bureaumedewerkers wensen u een fijne zomer toe. Lees verder

13 juli 2016

Let op met opnemen deeltijdpensioen langer dan 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd

Vanaf 1 juli jl. zijn de regels om door te werken en tegelijkertijd gebruik te maken van deeltijdpensioen door de belastingdienst veranderd. Dit is het gevolg van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd. De Vakcentrale voor Professionals adviseert mensen om contact op te nemen met hun pensioenuitvoerder indien zij langer dan vijf jaar voor de voor hun geldende AOW-leeftijd, gebruik willen maken van deeltijdpensioen en daarnaast willen doorwerken. Mogelijk heeft dit nadelige gevolgen voor hun pensioen.Lees verder

11 juli 2016

Europa en pensioenen: hoe zit het nu?

Pensioenfondsen in de EU-landen moeten sinds 2003 voldoen aan Europese regels. Deze regels staan in de EU-richtlijn voor pensioenen (IORP). Deze richtlijn wordt binnenkort aangepast op het gebied van bestuur en communicatie. De VCP heeft gemerkt dat er veel commotie is ontstaan over deze EU-richtlijn en er onduidelijkheid is over de gevolgen voor de Nederlandse pensioendeelnemers. Volgens de VCP zijn de nieuwe regels in lijn met het belang van de Nederlandse deelnemers. Wel heeft de VCP kritiek op de manier en het moment waarop het kabinet over deze richtlijn heeft gecommuniceerd. Dat heeft geleid tot zorgen bij de pensioendeelnemers.Lees verder

8 juli 2016

Eerste VCP-reactie op SZW Perspectiefnota pensioenen “Perspectief voor verdere uitwerking toekomstig pensioenstelsel”

Terecht geeft de perspectiefnota aan dat collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling thuishoren in het pensioenstelsel van de toekomst”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. Het is positief dat het kabinet verder wil gaan met het uitwerken van het toekomstig pensioenstelsel langs de lijnen door de SER geschetst. Lees verder

7 juli 2016

Vooraankondiging VCP-symposium 'Kunstmatige intelligentie: Kans of bedreiging’

De Vakcentrale voor Professionals organiseert op donderdagmiddag 13 oktober a.s. het VCP-symposium met als thema: ‘Kunstmatige intelligentie: Kans of bedreiging’. Tijdens dit symposium gaan wij in op de impact van de robotisering en digitalisering op de arbeidsmarkt en de autonomie van de professional. Lees verder

6 juli 2016

Vakcentrale VCP spreekt zich als eerste uit over SER-verkenning pensioenen

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is voorzichtig positief over het door de SER uitgewerkte pensioencontract. ‘Een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling is voor de VCP duidelijk een stip op de horizon als het nieuwe toekomstbestendige pensioencontract. Er moet bij de verdere uitwerking dan wel aan een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten worden voldaan’, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. Dit is de uitkomst van diverse binnen de VCP gehouden bijeenkomsten over de SER-verkenning en de toekomst van het pensioenstelsel.Lees verder

4 juli 2016

Overzicht premies en belastingen per 1 juli 2016

De VCP heeft weer een bijgewerkt overzicht waarin de belangrijkste parameters op het gebied van werk, inkomen en vermogen staan vermeld. De VCP zet halfjaarlijks de relevante cijfers voor u op een rijtje. De hoogte van het wettelijk minimumloon is per 1 juli aangepast en daaraan gekoppeld de hoogte van de AOW-uitkering. Verschillende premies, belastingtarieven en kortingen zijn gewijzigd per 1 januari 2016. Op dat gebied zijn nu geen wijzigingen te melden. Lees verder

4 juli 2016

Nieuwe woordvoerder VCP Young Professionals

Per 1 juli is Isabel Lieverse de nieuwe woordvoerder van de VCP Young Professionals. Zij zal zich o.a. gaan inzetten op de terreinen van medezeggenschap, pensioenen en combinatie werk en privé van jonge professionals. Zij vindt het van groot belang dat jonge werknemers die net zijn gestart in het werkzame leven een goede uitgangspositie hebben. Namens VCP Young Professionals zal zij de belangen van deze jonge werknemers gaan behartigen.Lees verder

1 juli 2016

Menselijk kapitaal belangrijke vestigingsfactor

De SER heeft met een delegatie een werkbezoek gebracht aan de provincie Gelderland. Tijdens het werkbezoek hebben bedrijven, onderwijs en overheden laten zien wat de regio kan bijdragen aan de economie en werkgelegenheid van de toekomst.Lees verder

30 juni 2016

Compensatieregeling voor te lage WW-uitkering: te laat

De drie vakcentrales FNV, CNV en VCP sturen een brandbrief naar de Tweede Kamer, omdat veel werklozen sinds 1 juli 2015 een te lage werkloosheidsuitkering (WW) hebben gekregen. Zij wachten nog steeds op compensatie. Minister Asscher heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij deze mensen pas vanaf 1 april 2017 helpt. Dat duurt volgens de drie centrales veel te lang: “Voor schrijnende gevallen moet er héél snel een oplossing komen”, zegt CNV voorzitter Maurice Limmen. Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht