11 januari 2019

Gemeenschappelijke verklaring van de vakbonden n.a.v. 60 jaar Benelux

In navolging van de lidstaten België, Nederland en Luxemburg willen de respectievelijke vakbonden (ABVV, ACV, ACLVB, FNV, CNV, VCP, LCGB, OGBL) het zestigjarig bestaan van de Benelux belichten. De vakbonden schreven een gemeenschappelijke verklaring die het nieuwe Benelux-Verdrag - dat zich richt op een uitbreiding van grensoverschrijdende samenwerking - verwelkomt. Aan de andere kant willen wij echter de regeringen waarschuwen voor de gevolgen van een doorgeslagen flexibilisering, precaire arbeidsconstructies en platformeconomieën.Lees verder

11 januari 2019

VCP in gesprek met collega's uit Zweden

Eind december was een afvaardiging van Zweedse vakbonden met onder meer PTK en Unionen op werkbezoek in Nederland. De afvaardiging bestond uit specialisten op het gebied van gezond en veilig werken voor algemeen beleid, onderwijs en industrie. Tijdens hun bezoek aan Nederland, wilden zij van de VCP weten hoe het systeem van gezond en veilig werken in Nederland geregeld is en wat de VCP hierin doet voor de achterban. Lees verder

10 januari 2019

Vrijwilligerswerk met behoud van uitkering nu mogelijk bij vakbond

Werknemers met een werkloosheidsuitkering (WW) hebben meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitkering. Door deze verruiming is het bijvoorbeeld mogelijk om vrijwilligerswerk te doen bij vakbonden, sportverenigingen, scholen, zorginstellingen en buurtcentra.Lees verder

9 januari 2019

Is uw arbocatalogus up-to-date?

De Inspectie SZW is bezig met een controle op alle arbocatalogi. De afgelopen tijd bleken vele arbocatalogi niet goed vindbaar of niet bijgehouden. Hierdoor kwam het voor dat de arbocatalogus niet meer in lijn was met wet- en regelgeving. Door bedrijven en branches wordt in dat geval gewezen naar een goedkeuring uit het verleden. Hoewel er tot nog toe geen geldigheidsduur op een arbocatalogus zit is het nog steeds van belang dat deze in lijn is met wet- en regelgeving. Lees verder

8 januari 2019

Vijf vragen aan Dick Boeijen, onze nieuwe pensioenadviseur

Sinds 1 januari is Dick Boeijen aan de VCP verbonden als adviseur pensioenen. Hij is de opvolger van Jan Tamerus, die eind vorig jaar stopte. Een eerste kennismaking. Wie is Dick Boeijen? Lees verder

7 januari 2019

Verkiezing jonge pensioenfondsbestuurder van het jaar

Stichting PensioenLab en Whyz reiken ook dit jaar de award uit voor de jonge pensioenfondsbestuurder van het jaar. Hierbij een oproep aan iedereen die betrokken is bij óf verbonden is met een pensioenfonds(bestuur) om een jonge pensioenfondsbestuurder voor te dragen. Kent u een pensioenfondsbestuurder jonger dan 40 jaar die deze award verdient? Stuur dan vóór 27 januari een e-mail naar info@whyz.nl. Lees verder

21 december 2018

Onderhandelingen klimaatakkoord door naar de volgende ronde

Vandaag is er een nieuwe set aan mogelijke maatregelen voor in het toekomstige klimaatakkoord vastgesteld. Deze maatregelen gaan nu door het Centraal Planbureau (CPB) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) worden doorgerekend op effectiviteit, maar ook op koopkrachteffecten en werkgelegenheidseffecten. Pas als dat bekend is en goed uitpakt kan er een definitief akkoord worden gesloten. Een akkoord dat de VCP eerst aan de achterban zal voorleggen.Lees verder

20 december 2018

Vakcentrales blij dat bezuinigingen op zieke werknemers van tafel zijn

De vakcentrales zijn blij dat de verscherpte maatregelen en de bijbehorende bezuinigingen van 300 miljoen op de WIA van tafel zijn gehaald onder druk van de FNV, CNV en VCP. Als de bezuinigingen waren doorgegaan, zouden nieuwe arbeidsongeschikte werknemers de dupe worden van nog strengere keuringseisen, met als resultaat dat ze helemaal geen of een veel lagere arbeidsongeschiktheidsuitkering zouden krijgen. FNV, CNV en VCP hebben tegen deze bezuinigingen geageerd vanaf het moment dat het kabinet ze in het regeerakkoord had opgenomen. VCP-bestuurder Bob van der Wal spreekt van een ´succesvol poldermoment´. Hij zei verder zei dat een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid vergelijkbaar is met een brandverzekering. ´Het is een basisvoorziening, financiële zekerheid is een kernwaarde.´Lees verder

20 december 2018

VCP tekent Convenant duurzaam beleggen pensioenfondsen

Nederlandse pensioenfondsen gaan de samenwerking aan met overheid, vakbeweging en maatschappelijke organisaties om duurzaam te beleggen. Zij hebben het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen getekend. Doel van het convenant is meer inzicht te krijgen in mogelijke risico's van beleggingen op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen of milieuschade.Lees verder

20 december 2018

Nieuwe actie voor beter pensioen

De vakbonden VCP, FNV en CNV zijn met tientallen voertuigen in colonne naar Den Haag gegaan in een nieuwe actie voor een beter pensioen. Ze hebben het kabinet een kerstboodschap aangeboden in de vorm van een ultimatum. De bonden willen dat het kabinet meer geld uittrekt om de grote pensioenproblemen op te lossen. De vakbonden hebben hiertoe een brief aan minister Koolmees aangeboden. Ze dreigen met acties in vele sectoren. Werkonderbrekingen en stakingen zijn niet uitgesloten.Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht