Menu

Dossiers

Bestuur en diversiteit

Pensioen

Pensioenfondsbesturen zijn lang niet altijd een afspiegeling van de samenleving. In veel gevallen gaat het om mannen van boven de 50 jaar. Daarom is meer diversiteit nodig, vinden ook de pensioenfondsbesturen zelf. De wil is zeker aanwezig. Meer diversiteit leidt tot betere besluitvorming omdat vraagstukken vanuit meer invalshoeken worden benaderd. Binnen de Stichting van de Arbeid heeft de VCP meegewerkt aan een plan van aanpak ‘Bevordering diversiteit binnen pensioenfondsbesturen.

Hier maakt de VCP zich sterk voor:

  • Pensioenfondsen moeten meer werk maken diversiteit

  • Een divers samengestelde organisatie presteert beter

  • Organisaties moeten meer doen zodat er diversiteit komt in de raden van bestuur en raden van commissarissen

  • Neem belemmeringen weg zoals gender of seksuele voorkeur om binnen organisaties de top te kunnen bereiken

Het laatste nieuws

Extra geld voor onderwijs, wel zorgen over lerarentekorten

18 februari 2021

Extra geld voor onderwijs, wel zorgen over lerarentekorten

Arbeidsmarkt diversiteit architect

15 februari 2021

Concrete stappen voor meer diversiteit in de top

Pensioen schoonouders worden oma en opa

12 februari 2021

CMHF: voor vertrouwen in nieuwe Pensioenwet is zorgvuldigheid nodig

Meer nieuws
`
Naar boven