Menu
​Bescherming zieke werknemer staat onder druk

De VCP waarschuwt dat de kwaliteit van het medisch oordeel en de bescherming van de zieke werknemer onder druk staat door het tekort aan verzekeringsartsen. Het UWV heeft flinke achterstanden bij het (her)keuren van zieke werknemers. In de praktijk is te zien dat door het tekort aan verzekeringsartsen steeds meer taken van de verzekeringsarts worden uitbesteed.

Extra verzekeringsartsen nodig
De VCP maakt zich al lange tijd zorgen over het tekort aan verzekeringsartsen. De VCP ondersteunt het voorstel van de VVD en PvdA om het aantal opleidingsplekken te verhogen van 50 naar minimaal 75. Dat schrijft de VCP in een brief (.pdf) aan de Tweede Kamer. “Meer verzekeringsartsen zijn nodig om achterstanden weg te werken en het uit handen geven van taken een halt toe te roepen. Langdurig zieke werknemers bevinden zich in een kwetsbare positie. Een nauwkeurig en zorgvuldig oordeel over wat iemand nog kan moet worden gewaarborgd”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Voorkom arbeidsongeschiktheid door de werkdruk te verlagen
De VCP wijst al jaren op de risico’s van stress en een hoge werkdruk en pleit om maatregelen te nemen die de werkdruk van werknemers verlichten. “Een hoge werkdruk en werkstress heeft burn-out klachten tot gevolg, beroepsziekte nummer één. Geef professionals meer ruimte om hun vak uit te oefenen. Verhoog de autonomie en verminder de regeldruk om arbeidsongeschiktheid te voorkomen”, zegt Van Holstein. Daarvoor zou een concrete aanpak ontwikkeld moeten worden gericht op ruimte voor professionals.

In gesprek om het huidige stelsel te verbeteren
De VCP is blij dat met het kabinet is overeengekomen dat de pijnlijke WIA-bezuinigingen uit het regeerakkoord zijn geschrapt. De bezuinigingen zouden tot gevolg hebben dat er strengere keuringseisen zouden gelden voor nieuwe arbeidsongeschikte werknemers, met als resultaat geen of een lagere arbeidsongeschiktheidsuitkering.

De VCP is samen met de andere sociale partners en het ministerie van SZW in gesprek over het huidige stelsel. Volgens de VCP zijn er verbeteringen mogelijk, zoals een realistischere keuring zodat mensen in de praktijk ook echt in aanmerking komen waarvoor ze geschikt worden geacht. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn de dienstverlening aan mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard en het arbeidsongeschiktheidscriterium.

Lees hier de volledige brief (.pdf) die de VCP heeft gestuurd naar de Tweede Kamer ten behoeve van het overleg over arbeidsongeschiktheid.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws